ترافیک یعنی عبور و مرور
بعد از چند روز جمع آوری اطلاعات

و محاسبه اطلاعات بدست آمده به نتایجی رسیدم اما

نمی دانم برای این تحقیق خود در فصل پنجم

چه پیشنهاد دهم ....... کمک کنید

تعداد ماشین هایی که در شهر من شماره می شود روزانه بدست آورده ام

تعداد ماشین هایی که مالیات داده اند را بدست آورده ام

تعداد ماشین هایی که در سال90 تا کنون بیمه شده اند را بدست آورده ام

تعداد ماشین هایی که عوارش داده اند را می دانم

واحد سطح آسفالت شده خیابان ها و کوچه های پهن را محاسبه کرده ام

البته در این تحقیق کمربندی ها پل رو گذر و زیر گذر و تونل ها هم محاسبه شده

اندازه استاندارد یک ماشین سواری و میانگین آنرا محاسبه کرده ام

اگر تمام کسانی که ماشین شخصی پلاک سفید دارند

( نه رانندگان آژانس و تاکسی و پلاک نارنجی - آبی - سبز و قرمز)

در یک روز و یک ساعت مشخصی وارد خیابان شوند

تمام خیابان ها که پر می شوند

خیابان ها و کوچه های پهن شهر تماما به پاکنیگ تبدیل می شود

حال چه پیشنهاد می دهید

به این تعداد اضافه بفرمایید

1- ماشین ها را کوچکتر کنیم

2- شهر را بزرگتر کنیم

3- پارک ها و بازی گاه ها را پارکینگ خودرو کنیم

4- خیابان ها را پهن کنیم

5- طرح ترافیک بگذاریم

6- زوج یا فرد کنیم حتی الفبایی کنیم

7- پل هوایی بزنیم

8- تونل بکنیم

9- ماشین تولید نکنیم

10- به فرهنگیان و کارمندان ماشین ندهیم

11- قیمت ماشین را بالا ببریم

12- سرویس خوردی عمومی را فعال کنیم

13- به پیاده روی و دوچرخه سواری رو بیاوریم

14- کمربندی های جدید بسازیم

15- جای شهر را عوض کنیم( مثلاً شش گرد یا هفت گرد برویم)

16- بنا های فرسوده را به خیابان تبدیل کنیم

17- جریمه ها را سنگین کنیم

18 - رنگ خودرو ها راشاد تر کنیم

19- مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهیم

20 - رزمایش یا همایش برگزار کنیم

21- مصاحبه خبری و نسشت مشترک بگذاریم

22- طرح و لایه بفرستیم مجلس

23- یارانه ها را قطع کنیم کسی قسط ماشین را بدهد

24- بنزین را گران کنیم

25- برای تمام خیابان ها پارکبان؛پارکمتر و پارکپول بده بگذاریم

26- خودروی فرسوده را خارج کنیم

27- خودروی جدید را شماره گذاری نکنیم

28- ورود ماشین با پلاک غریبه به شهر ممنوع شود

29- واردات خودرو ممنوع است

30- کارشناس ترافیک برای شهرداری استخدام کنیم

31- کنار خیابان گل بکاریم

32- خاک دو الکه ....