تولید محتوای الکترونیکی
با احترام فراوان می دانم وقتی این ماجرا را تعریف کنم ممکن است به من برچسب بزنید یا حسودم و یا اینکه با کارشناسان مقدس نظام آموزشی مقدس جمهوری اسلامی مقدس ایران سر ناسازگاری دارم اما می نویسم تا کمی از فشار عصبی خودم بعنوان فوق لیسانس برنامه ریز آموزشی کم کنم با اینکه می دانم کسی حرف مرا نمی شنود
ابتدا یک مقدمه کوتاه برای آشنا سازی ذهن می زنم ؛ فرض کنیم یک معلم می خواهد از یک مقطع تحصیلی به مقطع دیگر برود برای اینکار اگر کار به کمیسیون و آموزش ختم شود باید مدرک تحصیلی مرتب و یا سابقه کار مفید مرتبط و یا تایید فلان پست و مقام اداری را در پرونده داشته باشد اگر شرایط همگی جور باشد به شرط نیاز باید در دوره های آموزشی بصورت ضمن خدمت در طول سال و یا تابستان آنهم بصورت اجباری شرکت کند .... این اتفاق برای تغییر پایه در یک مقطع مثل ابتدایی هم می افتد با کمی رنگ کمتر
حال در این ماجرای واقعی با روند انتخاب و بکار گیری کارشناس آموزشی یک اداره کوچک از یک ناحیه کوچک آشنا می شوید
در مورخه 27مهر امسال یک بخشنامه از کارشناسی متوسطه اداره در سایت قرار گرفت با این مضمون که قرار است یک کارگاه آموزشی با عنوان تولید محتوای الکترونیکی برگزار شود اسامی را تا ریخ اول آبان فوری بفرستید اداره
تماس حاصل شد که تا  تاریخ مقرر بسیاری از همکاران به این مدرسه نمی آید ساعت موظفی ایشان آخر هفته است .... دستور رسید فوریست تماس بگیرید و بخشنامه را تا تاریخ مقرر بفرستید وگرنه سهمیه و فلان و بسار
تماس گرفتیم آقا قرار است یک کارگاه برگزار شود این موارد آموزش داده می شود و این فایده را دارد و او را ترغیب کردیم تا داوطلب شد
فرم طبق یک نامه اداری ارسال شد نامه همانروز توسط سرایدار مدرسه برگشت که زیر بخشنامه فرم دارد تایپ و در نامه اداری رسماً ارسال شود لیست مجدداً تایپ و با احترام ارسال شد
چند روز بعد تعدادی از همکاران از این موضوع خبر دار شدند و راغب گشتن تا در این کارگاه شرکت کنند هر چه گفتم پاسخ بخشنامه ارسال شده این فقط کارگاه آموزشی است امتیاز ندارد ضمن خدمت نیست، قبول نکرد چاره ای نبود با شرمساری فرستاد کارشناسی محترم تا زیر لیست اسامی را مرقوم فرمایند
همان روز اول آبان بخشنامه پیرو بخشنامه قبلی آمد فقط اسامی همکارانی که توانایی کار با کامپیوتر را دارند و به اصطلاح مهارت دارند را تا آخر وقت اداری 3 آبان  بفرستید کارشناسی متوسطه در خط آخر مرحمت شده بود نوشته شده بود زمان برگزاری کارگاه متعاقباً اعلام میشود
دوباره اسامی جابجا شد مجداً ارسال گردید با این تفاوت که آن افرادی که جا مانده بودند را هم اضافه کردیم چون همه معلمان دوره های ویندوز و آفیس را دیده بودند برای چنین روزی که محتوای الکترونیکی تولید کنند
البته تا اینجای قصه برای اینکه فکر نکنید که داستان یک افسانه و زاییده ذهن خلاق نویسنده است مستندات را هم در پیوست قرار خواهم داد
ادامه داستان: یک هفته بعد در حالیکه اتوماسیون اداری را بالا و پایین می کردیم تا زمان برگزاری کارگاه مشخص شود سومین نامه مرتبط در تاریخ 10 آبان روز ماقبل تعطیلی مدارس ارسال و 14 آبان رسید به رویت همکاران بهمراه یک لوح فشرده که برگزاری کارگاه آموزشی بصورت غیر حضوری است  همکاران با این لوح فشرده خود یادگیری کنند و محتوای تولید شده خود را تا تاریخ 30 آبان بفرستند به کارشناسی محترم
تماس حاصل شد
که چرا؟ البته جسارت می شود مقام پایین از کارشناس چرایی بپرسند ولی مدیریت آموزشگاه با اصرار همکاران تماس گرفتن و از آنطرف سیم ارتباط کارشناس محترم فرمودند که 700 نفر دارای شرایط بودند ما نه مدرس نه مکان نه امکانات و نه ... به همین خاطر زحمت تکثیر لوح با مدرسه است همکاران توجیه شدند
یکی از همکاران پرسید چرا یک لوح فشرده برای این همه متقاضی؟ گفتم چند علت کارشناسی شده دارد
یکی اینکه توپ را انداختن تو زمین ما که هزینه و زحمت با ما باشد
دیگر اینکه دور همه جمع شویم یک شب چله بگیریم این سی دی را بگذاریم حالش را ببریم
سوم برنامه ریزی شده است ما به مرحله خود یادگیری  همان نظریه معروف، گانیه برسیم
و چهارم اینکه هر کارشناسی کارهای خودش را خودش برنامه ریزی می کند به کسی ربطی ندارد
از رو بی کاری و کنجکاوی لوح فشرد ه را مورد بررسی قرار دادم بیش از 5 نرم افزار و 3 دستورالعمل در آن قرار داشت با یک موسیقی تند و نام  کارشناسی محترم که بالغ بر 1000 صفحه مطلب بدون فلش آموزشی و یا لوح خود یادگیری جداً فشرده شده بود ر این لوح با اینکه 3 سال طول کشید تا خودم بتوانم تمام این نرم افزار ها را  یاد بگیرم یک نگاهی به بخشنامه  یک نگاهی به برنامه ریزی این کارشناس محترم و یک نگاهی هم به سواد و مهارت همکاران انداختم و با خود گفتم فاتحه تولید محتوای الکترونیکی در ناحیه ما خوانده شد
با خود گفتم که این را می گویند آخر کار کارشناسی شده و اتمام روند برنامه ریزی .... پیگیر شدم دیدم کارشناس محترمی که مسئول تولید محتوای الکترونیکی ناحیه آموزش ماست تازه فوق لیسانس تاریخ اسلام خود را گرفته و هیچ تخصصی هم در کامپیوتر ندارد با خود گفتم نمی توانستند یک دوره ضمن خدمت و یا باز آموزی و یا دقت در انتخاب داشته باشند .... کارشناس قبلی که چندین سال با همین روش کار کرد تا کار را یاد گرفت چرا جابجا کردند؟ و شرایط انتصاب ایشان برای کارشناسی فنی چه بود ؟ من تعجبم از این کارشناس نا پخته و کم تجربه که احتمالا با پارتی بازی  یکشبه به مقام کارشناسی رسیده نیست آن آقایانی که ابلاغ داده اند بدون توجه به مدرک فوق لیسانس و حکم کارگزینی ایشان باید جواب دهند و آنهایی که این بخشنامه ها را مستند سازی و امضاء نموده اند  کجایند
یک معلم اگر بخواهد یک کار تحقیقی انجام دهد و یا مقاله نوشته شده خود را ارائه دهد باید حتماً در یک مجله معتبر چاپ شود تا 2 امتیاز بگیرد ، در حالیکه کارشناسان محترم برای هر بار برنامه ریزی و ارسال چنین بخشنامه هایی مستند سازی برابر حق تالیف و تحقیق امتیاز می گیرند      پورشیخ 15 آبان 91