آموزش تامین مدرس

باسمه تعالی

برنامه آموزش دوره تامین مدرس علوم تجربی پایه‌ی اول ابتدایی- 16 ساعت

 

جلسه اول:

1-    شروع با فعالیت انفرادی- رسم برش افقی و عمودی گوجه فرنگی روی کاغذ A5- جمع‌آوری برگه‌ها

2-    دادن وسایل لازم و مشاهده گوجه فرنگی و رسم شکل جدید

3-    برگرداندن کاغذ اول و مقایسه فردی

4-    معرفی برنامه جدید (با استفاده از جزوه و پاورپوینت)

 

جلسه دوم:

1-    گروه بندی- فعالیت گروهی - معرفی فعالیت: تمرین یادگیری با رویکرد زمینه محور (تماتیک)

2-    ارائه چند موضوع یادگیری (تم) و ترغیب به انتخاب یک تم یا انتخاب یک تم جدید و دلخواه از بین آن‌ها

3-    ارائه گزارش توسط گروه‌ها- توضیح مشخصات چهارگانه موضوع و رویکرد کسب شایستگی.

 

جلسه سوم:

1-    معرفی بسته آموزشی پایه‌ی اول دبستان (کتاب درسی، معلم، کار؛ فیلم دانش‌آموز، معلم، خانواده؛ نرم‌افزار دانش‌آموز و معلم و سایت پشتیبان ...)

2-    معرفی مبسوط کتاب اول- فهرست دروس- توضیح اجمالی هر درس- تبیین تفاوت رویکرد در هر درس- عناوین فعالیت‌های افزوده شده به دروس

3-    توزیع جزوات: ماکت کتاب، توضیح اجمالی درس، برگه عناوین فعالیت‌های جدید، ...

 

جلسه چهارم:

-        فعالیت گروهی: طراحی آموزشی با کار روی نمونه توزیع شده ( مبنای بسته آموزشی تقویت شود + تحقق رویکرد جدید + کسب شایستگی یادگیری)

-        خواندن ، درک کردن، نقد کردن، اصلاح کردن نمونه طراحی آموزشی

-        ارائه گزارش هر گروه

-        انتخاب یک درس توسط گروه (مدیریت توزیع دروس مختلف به نحوی که تکراری نباشد)

-        در شب روی طراحی آموزش درس فکر شود.

 

جلسه پنجم:

فعالیت در همان گروه‌های روز قبل: طراحی آموزشی درس انتخاب شده با تاکید بر بسته آموزشی و رویکرد جدید

طراحی آموزشی در همان گروه دیروز با تاکید بر بسته و رویکرد جدید

 

جلسه ششم:

1-    ارائه طراحی‌های آموزشی توسط هر گروه

2-    اظهارنظر گروه‌های دیگر

 

جلسه هفتم:

طراحی آموزشی برای اجرای دوره‌های آموزش معلمان در سطح کشور

(انتقال حس + نحوه اجرای بخش حضوری دوره آموزش ضمن خدمت + نحوه اجرای بخش غیرحضوری)

 

جلسه هشتم:

جمع بندی- نتیجه گیری- ایجاد حس پیامبر گونه