دعاهایی از قرآن

اَعوذُ بِاللّهِ مِن اَلشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللهِ الَّحمنِ الرَّحیمِ

 

1- اَلحَمـدُ لِلّهِ رَبّ ِ الـعالَـمینَ (2)                                                    حمد

     ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است.

 

2- قُل اِنَّ صَلاتی وَ نُـسُـکی وَ مَحـیای وَ مَـماتی لِلّهِ رَبّ ِ الـعالَمینَ (162) لاشَریک َ لَهو                                                                                      اَنعام

    بگو ، نماز وعبادات من، زندگی ومرگ من، همه برای خدا، پروردگار جهانیان است، که شریکی ندارد؛

 

3- سُبحانَ رَبِّکَ رَبّ ِ العِزَّهِ عَمّا یصِـفونَ (180) وَ سَلامٌ عَلی المُرسَلینَ(181) وَ الحَمـدُ لِلّهِ رَبّ ِ الـعالَمینَ (182)                       صافات

 منزّه است پروردگار تو، صاحب عزّت و بزرگی، از آنچه وصف می کنند.

و سلام بر فرستادگان وستایش ویژه ی خداوند، پروردگار جهانیان است.

 

4- رَبّ ِ هَب لی مِن لَدُنکَ ذُرِّیهً طَیبَهً اِنَّکَ سَمیعُ الدُّعآءِ (38)

     بارالها ! از جانب خود فرزندی پاک عطایم کن که تو شنوای دعایی         آل عمران     

                                                            

5- رَبِّ اغفِر لی وَ لِاَخی وَ اَدخِلنا فی رَحمَتِکَ  وَ اَنتَ اَرحَمُ الرّاحِمینَ (151)                                                                                                                                                                 

     بارالها ! مرا و برادرم را بیامرز و ما را در پناه رحمت خود درآور ، تو از همه ی مهربانان مهربان تری!                                                                              اِعراف

 

6- رَبِّ اجعَلنی مُقیـمَ الصَّـلاهِ وَ مِن ذُرِّیتی ؛

رَبَّـنا وَ تَـقَبَّـل دُعآءِ (40)

رَبَّنَا اغـفِر لی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلـمُومِـنیـنَ یَومَ یَـقومُ الحِـسابِ ( 41 )       

     پروردگارا ! مرا به پا دارنده ی نماز کن و فرزندان مرا نیز، پروردگارا ! دعای مرا بپذیر. پروردگارا ، من و پدر و مادرم و همه ی مومنان را در آن روز که حساب برپا می شود بیامرز!                                                                                ابراهیم                                                

7- رَبِّ ارحَمـهُـما کَـما رَبَّـیانی صَـغیـرًا (24 )                          اسراء 

    پروردگارا ! پدر و مادرم را به پاس آن که مرا در کودکی پروردند، ببخشای.

 

8- وَ قُل رَبِّ اَدخِلنی مُدخَلَ صِدقٍ ؛  وَ اَخرِِجنی مُخرَجَ صِدقٍ

وَ اجـعَل لی مِن لَـدُنـکَ سُلـطانًا نَصیـرًا (80)                              اِسرا

     و بگو : پروردگارا ! مرا در هر کاری به درستی وارد کن و به درستی خارج ساز واز جانب خود برایم حجتی  یاری بخش پدید آور !

 

9- رَبِّ اشرَح لی صَدری(25) وَ یَسِّر لی اَمری (26)

وَ احـلُل عُقـدَهً مِن لِـسانی (27) یَفـقَهوا قَولی(28)                           طه

    پروردگارا ! به من سعه ی صدر عطا کن . و کارم را برایم آسان ساز. و گره از زبانم بگشای, تا سخنم را عمیقاً دریابند.

 

10- رَبِّ زِدنی عِلمًا ( 114 )             

     پروردگارا! بر دانشم بیفزای.                                                                 طه

 

11- وَ قُل رَبِّ اَعوذُبِـکَ مِن هَـمَـزاتِ الشَّـیاطیـنِ (97)

وَ اَعوذُبِـکَ رَبِّ اَن یَحـضُرونِ (98)                                                                   مومنون

     و بگو : پروردگارا ! از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم.

و ای پروردگار ! از این که آنان نزد من حاضر شوند( نیز) به تو پناه می آورم.

 

12- وَ قُل رَبِّ اغـفِر وَ ارحَم وَ اَنتَ خَیرُالرّاحِمینَ  (118)                مومنون

     و بگو : پروردگارا ! ببخشای و رحمت آور که تو بهترین مهربانانی !

13- رَبِّ هَب لی حُکـمًا وَ اَلحِقـنی بِالصّـالِحینَ (83)

وَ اجعَلنی لِسانَ صِدقٍ فِی الـآخِرینَ (84)

وَ اجعَلنی مِن وَرَثَـهِ جَنَّـهِ النَّـعیمِ (85)        

     پروردگارا ! مرا حکمت عطا کن و به نیکان ملحق گردان .

وآیندگان ازمن به نیکی یاد کنند ومرا از وارثان بهشت پرنعمت گردان!              شعراء

 

14- رَبِّ اَوزِعـنی اَن اَشـکُـرَ نِعـمَـتَـکَ الَّتی اَنعَمتَ عَـلَیَّ وَ عَـلی والِدَیَّ وَ اَن اَعمَل صالِحًا تَرضاهُ؛

وَ اَدخِلنی بِرَحـمَـتِکَ فی عِـبادِکَ الصّـالِـحینَ (19)                         نمل

      پروردگارا ! مرا بر آن دار تا نعمتی را که به من و پدرو مادرم ارزانی داشته ای, شکر کنم و عمل صالحی که می پسندی انجام دهم، و مرا به رحمت خویش در جمع بندگان صالحت درآور !

 

15- رَبِّ اَوزِعـنی اَن اَشـکُـرَ نِعـمَـتَـکَ الَّتی اَنـعَمـتَ عَـلَیَّ وَ عَـلی والِدَیَّ ؛

وَ اَن اَعـمَـلَ صالِـحًا تَرضاهُ ؛ وَ اَصـلِح لی فی ذُرِّیَّتی؛

اِنّی تُبـتُ اِلَیـکَ وَ اِنّی مِنَ الـمُسـلِـمینَ (15)                        احقاف

     پروردگارا ! در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس گویم و عمل صالحی انجام دهم که تو می پسندی، و فرزندانم را افرادی صالح بگردان. من به سوی تو بازگشتم و از تسلیم شدگان امر تو هستم.

 

16- رَبِّ هَب لی مِنَ الصّـالِـحیـنَ ( 100)  

      پروردگارا ! فرزندی صالح به من عطا کن!                                      صافات

 

17- رَبِّ اغـفِر لی وَ لِـوالِـدَیَّ وَ لِـمَن دَخَلَ بَیـتِیَ مُومِنًا

وَ لِلـمُومِـنیـنَ وَ الـمُومِـناتِ (28)                                            نوح

     پروردگارا ! من و پدر ومادرم و هر انسان با ایمان که به خانه ی من وارد شود و هم چنین مردان و زنان با ایمان را ببخشای!

 

18- رَبَّنا وَ اجعَلـنا مُسـلِـمَیـنَ لَـکَ وَ مِن ذُرِّیَّـتِـنا اُمَّـهًً مُسـلِـمَـهًَ لَـکَ (128)                          بقره

      پروردگارا ! ما را تسلیم فرمان خود گردان و از نسل ما امّتی فرمان بردار خویش پدید آور. !

 

 

19- رَبَّـنا آتِـنا فِی الدُّنـیا حَـسَـنَـهً وَ فِی الـآخِـرَهِ حَـسَـنَـهً وَ قِـنا عَـذابَ الـنّارِ (201)    بقره  

     پروردگارا ! به ما در دنیا و آخرت نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش نگاهدار !

20- رَبَّـنا اَفـرِغ عَـلَیـنا صَبـرًا وَ ثَبِّت اَقـدامَـنا

وَ انـصُرنا عَـلَـی الـقَومَ الـکافِـرینَ (250)                                 بقره

پروردگارا ! برما شکیبایی ببار، و قدم هایمان را استوار ساز و بر قوم کافر پیروزمان گردان !

 

21- رَبَّـنا لا تُـواخِذنا اِن نَـسیـنا اَو اَخـطَانا ؛

رَبَّنا وَ لا تَحـمِل عَـلَیـنا اِصـرًا کَما حَـمَلـتَـهُو عَلَی الَّذینَ مِن قَبلِنا؛ رَبَّـنا وَ لا تُـحَمِّلـنا ما لاطاقَهَ لَـنا بِه ؛

وَ اعـفُ عَنّا  وَ اغـفِرلَـنا وَ ارحَمـنا ؛ اَنـتَ مَولانا

فَانـصُرنا عَـلَی الـقَومِ الـکافِـرینَ (286)                                      بقره

       پروردگارا ! اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم ما را مواخذه مکن!

بارالها ! تکلیف سنگینی بر ما قرار مده، آنچنانکه بر پیشینیان ما قرار دادی.

بارالها ! آنچه طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدار، و از ما در گذر،

و ما را بیامرز، و مورد رحمت خود قرار ده که مولای ما تویی،

پس ما را بر گروه کافران یاری و پیروز گردان !  

 

 

22- رَبَّـنا لا تُـزِغ قُـلوبَـنا بَعـدَ اِذ هَدَیـتَـنا

وَ هَب لَـنا مِن لَـدُنـکَ رَحمَهً , اِنَّکَ اَنـتَ الوَهّابُ (8)            آل عمران

       بارالها ! دل های مارا پس از آن که هدایتمان کردی ملغزان،

و ما را از نزد خویش رحمتی ببخشای که همانا تو بسیار بخشنده ای !

 

23- رَبَّـنا اِنَّـنا آمَنّـا فَاغـفِرلَـنا ذُنوبَـنا ؛

وَ قِـنا عَـذابَ الـنّارِ (16)    

      پروردگارا ! ما ایمان آوردیم ؛ پس گناهان ما را بیامرز و ما را از عذاب آتش در امان نگهدار!                                                                                  آل عمران

 

24- رَبّـنا آمَـنّا بِـما اَنـزَلـتَ وَ اتَّـبَعـنَا الرَّسولَ

فَاکـتُبـنا مَعَ الشّاهِـدینَ ( 53)                                                  آل عمران

     پروردگارا! به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از این پیامبر پیروی کردیم؛ پس ما را در شمار شاهدان بنویس.

 

25- رَبَّنا اغـفِر لَنا ذُنوبَـنا وَ اِسـرافَـنا فی اَمرِنا وَ ثَبِّت اَقـدامَـنا؛

وَ انـصُرنا عَـلَی الـقَومِ الکافِـرینَ (147)                            آل عمران

     پروردگارا ! گناهان ما را بیامرز، و از زیاد رَوی ما در کارمان درگذر،

و قدم هایمان را استوار دار، و ما را بر گروه کافران پیروز گردان .

 

26- رَبَّنا ما خَـلَقـتَ هذا باطِـلًا سُبـحانَکَ فَـقِنا عَذابَ النّارِ(191)

رَبَّـنا اِنَّـکَ مَن تُدخِـلِ النّارَ فَقَد اَخـزَیـتَـهو ؛

وَ ما لِلظّالِـمیـنَ مِن اَنـصارٍ (192)                                             آل عمران

     پروردگارا ! این جهان را بیهوده نیافریده ای، پاکی برای توست، پس ما را از عذاب آتش نگهدار؛

پروردگارا ! به یقین تو هر که را به آتش وارد کنی خوارش کرده ای ، و ستمگران را هیچ یاوری نخواهد بود.

 

29- رَبَّـنا اِنَّـنا سَـمِعـنا مُـنادیًـا یُـنادِی لِلایمانِ اَن آمِـنَوا بِرَبِّکُم فَـآمَنّآ ؛  

رَبَّـنا فَـاغـفِرلَـنا ذُنوبَـنا وَ کَفِّـرعَـنّا سَیِّـئاتِـنا وَ تَـوَفَّـنا مَعَ الاَبـرارِ (193)                       آل عمران

    پروردگارا ! به راستی ما شنیدیم فراخواننده ای به ایمان فرا می خواند که به پروردگارتان ایمان بیاورید و ایمان آوردیم.

     بارالها ! پس گناهان ما را ببخش وبدی هایمان را پوشیده دار و ما را با نیکان بمیران:

 

30- رَبَّـنا وَ آتِـنا ما وَعَدتَـنا عَـلی رُسُـلِـکَ وَ لا تُخـزِنا یَومَ الـقِیامَهِ,  اِنَّکَ لا تُخـلِـفُ الـمیـعادَ

194)

         پروردگارا ! و آنچه بر زبان پیامبرانت به ما وعده کردی به ما ارزانی دار ، و ما را در روز رستاخیز رسوا مگردان! مسلماً تو خلف وعده نمی کنی.            آل عمران  

 

 

31- اَللّـهُمَّ رَبَّـنا اَنـزِل عَـلَیـنا مائِـدَهً مِنَ السَّماءِ تَـکونُ لَـنا عیدًا لِـاَوَّ لِـنا وَ آخِـرِنا وَ آیَهً مِنـکَ ؛

وَ ارزُقنا وَ اَنتَ خَیرُالرّازقین(114)            

      خداوندا ! ای پروردگار ما! از آسمان غذایی برای ما بفرست که هم عیدی برای اولین و آخرین ما باشد و هم نشانه ای از سوی تو ، و به ما روزی بخش که تو بهترین روزی دهندگانی !                                                                   مائده

 

32- رَبَّـنا آتِـنا مِن لَـدُنـکَ رَحـمَـهً وَ هَیِّیء لَـنا مِن اَمـرِنا رَشَـدًا (10)                                                                                    کهف

     پروردگارا ! ما را از جانب خود رحمتی عطا کن و در کارمان برای ما رشد و تعالی فراهم ساز.

 

33- رَبَّـنا هَب لَـنا مِن اَزواجِـنا وَ ذُرِّیّـاتِـنا قُرَّهَ اَعـینٍ

وَ اجـعَلـنا لِلـمُتَّـقیـنَ اِمامًا ( 74)                                                 فرقان

    پروردگارا ! به ما از همسران و فرزندانمان روشنی چشم عطا کن و ما را پیشوای متّقیان گردان.

 

«  آمینَ یا رَبَّ العالَمینَ    »

 

اَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم

 

 

 

خدایا ! چنان کن سرانجام کار      تو خشنود باشی و ما رستگار

آمینَ یا رَبَّ العالَمینَ