روش یادگیری ریاضی اول

به نام خدا

روشهای یاددهی یادگیری درس ریاضی

                       پایه اول  

فهرست :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساختار شناختی :

سبکهای شناختی

سبک یاد گیری کلامی
سبک یادگیری تصویری
سبک یادگیری دست ورزی

 

 

 

 

 

2- انسان شناسی و یاد گیری

 
سبک یادگیری کلامی :

žساختار نمادین کلام نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می‌کند
وقتی فکر می‌کنند به زبان کلمات و جملات با خود حرف می‌زنند و می‌توانند افکار خود را مستقیماً روی کاغذ بیاورند
استدلال ریاضی را مرحله به مرحله و جزء به جزء درک می‌کنند و چون مراحل اثبات به پایان می‌رسد مراحل درک ریاضی آنان خاتمه می‌یابد
از جزء به سمت درک کل حرکت می‌کنند و معمولاً تئوری‌های آنان در چگونگی جزئیات بسیار قوی است اما در همبستگی مبانی و ساختارهای کلی می‌لنگند
در این دانش آموزان آموزش در حرکت از کلام به مجرد می باشد
 
 
 
 
 
از بین فیلسوفان معروف فلسفه و سبک شناختی ارسطو، کندی، ابن سینا
 

سبک یادگیری تصویری:
در دانش‌آموزان تصویری شهود و تصویر سازی نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می‌کنند
وقتی این دانش‌آموزان به تفکر می‌پردازند روند تفکر به زبان مفاهیم و ارتباط بین آن‌ها پیش می‌رود و بازنویسی روند تفکر برای ایشان نیاز به زحمت مضاعف دارد
برخی ازاین دانش آموزان از به کلام در آوردن روند تفکر خود عاجز و ناتوانند
می‌توانند به خوبی آن را به زبان مفاهیم و ارتباط بین آن‌ها بیان کنند
. استدلال ریاضی توسط این دسته از دانش آموزان به صورتی کلی و مانند نگاه کردن به اجزای یک تابلو به طور سرتاسری ادراک می‌شود
از درک کل به سوی ادراک جزئیات حرکت می‌کنند و معمولاً تئوری‌های آنان در ساختار و مبانی دقیق است اما در همنشینی و برقراری رابطه بین اجزاء ضعیف می‌نماید
تفکر شهودی و تجربه نقطه قوت ایشان است
آموزش در این دانش آموزان حرکت از تصویر به مجرد می باشد
 
 
 
 
 
افلاطون، فارابی، ابن عربی، سهروردی و ملاصدرا زیر چتر این نوع مهارت یادگیری و تفکر قرار می‌گیرند
 
سبک دست ورزی :
دانش‌آموزان دست‌ورز که ساختارگرا هستند بازسازی ساختارها و دست ورزی نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می‌کند
با به کار بردن ابزارها و ساختن اشکال و بازسازی ذهنی ساختارها در ذهن خود مفاهیم را یاد می‌گیرند و مهارت‌ها را کسب می‌کنند
استدلال ریاضی را تا وقتی خودشان بازسازی نکنند نمی‌فهمند
بسیاری از صنعت‌گران و مخترعین زیر چتر این نوع مهارت یادگیری و تفکر قرار می‌گیرند.
 
 
 
 
در این دانش آموزان آموزش در حرکت از ملموس به مجرد می باشد

آموزش عدد :
از معنای شمارش در ریاضیات عالی برمی‌آید که معنای عدد به معنای بسیار تعمیم یافته‌تر از آن‌چه در این پایه مورد نظر است تعمیم می‌یابد. لذا لازم است مفهوم عدد چنان در برابر دانش‌آموزان مطرح شود که مقدمه را برای آموزش تعمیم‌های آن فراهم نماید.
عدد و دانش آموزان :                             1 – کلامی

     2 – تصویری

        3 ـ دست ورزی عدد ودانش آموزان کلامی :

عدد به عنوان کاردینالیستی و عدد به عنوان ناوردا مفهومی متناسب با سبک یادگیری دانش‌آموزان کلامی است. نزد دانش‌آموزانی با این سبک یادگیری اعداد نمادهایی هستند که مفاهیمی پشت صحنه را خلاصه و کدگذاری می‌کنند. ساختار محاسباتی اعداد نیز از همین مفاهیم کاردینالیستی عدد استخراج می‌شود تا بعد به اعداد گویا تعمیم پیدا کند.
عدد ودانش آموزان تصویری :
 
 
 
عدد به عنوان طول مفهومی متناسب با سبک یادگیری دانش‌آموزان تصویری است. لذا بر خلاف دانش‌آموزان کلامی، این دانش‌آموزان عدد به عنوان طول را مبنا برای یادگیری سایر مفاهیم عدد قرار می‌دهند. درک محور اعداد در بین دانش‌آموزان تصویری بسیار اهمیت دارد.
عدد ودانش آموزان دست ورز:
 
 
نزد دانش‌آموزان دست‌ورز عدد به عنوان کاردینالیستی و عدد به عنوان طول هر دو مبنای یادگیری مفهوم عدد قرار می‌گیرد به شرط آن‌که آموزش با اشیاء ملموس و همراه با دست‌ورزی صورت گیرد. چینه‌ها این فرصت را پدید می‌آورند که همه دانش‌آموزان دست‌ورز با مفهوم طول و هم با مفهوم کاردینالیستی در کنار هم دست‌ورزی کنند