خدا کریمه
  گاهی این جمله را در گوشه و کنار  می شنویم:   1- خودت رو ناراحت نکن خدا کریمه   2- کسی که خبر نداره فقط من و تو بودیم خدا هم که بخشنده است   3- بی خیال بابا خدا بزرگه   4- تو دیگه چرا تو که اهل نماز و مسجدی با اونها نگرد   5- فلانی آدم خوبیه من تو نماز جماعت دیدمش   6- نه بابا به حاجی چیزی نگی فازش با ما فرق داره   7- خدا بخشنده است باشه بعداً توبه می کنیم
  8- ....  
شخصی از مسجد خارج می شود ، صدقه ای داده است ؛ کار خیری انجام داده و یا از زیارت و حج باز گشته است و یا.... چند دوره مسابقه قرآن شرکت کرده مقامی کسب کرده ، چند ماهی جبهه در پرونده دارد ، در فلان ارگان چند سال خدمت کرده و ...

 

این ها را برای خود مقام و منزلت و امتیازی می داند و گاهی برای او وهم ایجاد می شود که من فرزند فلانی هستم از خانواده بساری هستم و یا من فلان مجلس و فلان کلاس پای منبر و جلسات فلان استاد شرکت کرده ام ؛ من خادم فلان کسکم ، در فلان آزمون مقام کسب کرده ام و برای خود نزد خدا مقام و منزلتی می داند و احساس می کند که با خدا پسر خاله شده است.

 

و گاهی به جایی دعوت می شوند مانند بستگان پیامبر و یا فامیل خدا رفتار می کنند ... ایشان بر اساس آن ثواب در خود غروری کاذب ایجاد شده است که گویی تافته جدا بافته اند و تمامی مردم را جهنمی و گناهکاراند و ایشان چند روزی از بهشت ماموریت دارند تا در این جماعت زندگی کنند !!!

 

آیا چنین کسانی را دیده اید با نام دین و با لباس دین و با جای مهر روی پیشانی و یا درصد فلان فعالیت هر کاری و هر حرفی را بخواهند می زنند و گویی خدا در عرش نشسته دست به قلم ایشان هر کاری خواستند بکنند و او هم قلم عفو بعد از هر نماز بر جرائم ایشان بکشد ...

 

ایشان جوانان ما را  نه تنها از دین بلکه از دیندار هم گریزان کرده اند.

 

گاهی کسانی از این جنس را در شب های قدر می بینیم که با خدا در حال معامله هستند  و گاهی تعدادی از ایشان را در مراسم و مجالس دعا و مرثیه می بینی در بالای مجلس نشسته اند و گویی بقیه مدعوند...

 

برای عده ای از افراد که معتقدند تنها مسلمانان جهان مائیم و تنها شیعه در دنیا مائیم و خدا نشسته فقط ما بخواهیم و او انجام دهد و تمام دنیا کافرند و چون ما دم از خدا ، خدا می زنیم وظیفه خداست که برای ما کاری انجام دهد و یا دعای ما را مستجاب کند  . خداوند در سوره فاطر در آیه 5 بدون تعارف و رک می گوید این یک حیله و ترفند شیطان است که به عبادت و ایمان خودتان مغرور می شوید و این یکی از فریب های دنیاست ...

 

کسانی که احساس می کنند با خدا زده بندی دارند و یا برای سر پوش گذاشتنم روی کارها و اعمال خود از کرم و بخشش خدا مایه می گذارند باید گفت: اگر بدانیم کاری که انجام می دهیم گناه است ؛ اشتباه است ؛ مورد رضایت خداوند نیست و با علم به این موضوع که ما انجام می دهیم بعدا برای خدا توضیح می دهیم و یا الان ماموریم ومعذور و بعدا توبه می کنیم و یا شرایط و جریانات چنین اقتضا می کرد باید این آیه را خواند که خدا رک می فرمایید شیطان شما را فریب ندهد به کرم خدا وعده خدا حق است

 

هیچ دقت کردیم که اگر بدانیم و گناهی انجام دهیم گناه کبیره است و اگر سواد و امکانات کافی داشته باشیم و خودمان را به ندانستن بزنیم و یا دنبال علم وعمل درست نباشیم و خود را به زیور و تزئینات و بازی های دنیا مشغول کنیم نمی توانیم با این بهانه سرمان را بالا نگه داریم و این همان دعوت شیطان است که بسوی آتش جهنم است ....

 

کسانی که  جملاتی شبیه به جملات بالا را بکار می برند دقت کنند خدا بخشنده است چه ربطی به ما دارد؟  خدا بخشنده است در مقابل کار ها و اعمال آنان که در پرونده ایشان حق الناس و یا عمد و مکر و برنامه ریزی قبلی در آن نیست ؛ خدای ناکرده  تهمتی ؛ افترایی و یا .... نیست وگرنه سر کارمان با حزب شیطان است حتی اگر جای مهر روی پیشانی ما مانند گروه خوارج زمان حضرت علی (ع) همچون زانو های شتر پینه بسته باشد.( اینطور نیست برای خود بهانه بتراشیم و بخاطر داشتن ابلاغ و یا پست و مقامی و یا ریش سفید در محله ای و یا ... با آبرو و آینده کسی بازی کنیم و تا دستمان به پرده خانه خدا رسید و برگشتیم مدعی  بندگی خدا شویم خواجه عبداله انصاری با سوز دل می گوید خدایا ما از غافلانیم نه از کافران .....  خداوند از کسانی که می دانند و به غلط انجام می دهند و یا در انجام وظیفه کوتاهی می کنند نمی گذرد .... وعده خدا حق است )

 

یکبار هم شده به این جمله با دقت فکر کنید: چرا خداوند می فرمایید ما هر کسی را بخواهیم هدایت می کنیم ؟ و بقیه به بازیچه های دنیا مشغول می کنیم