اندازه گیری زاویه- کاوشگری

عنوان:مقایسه و اندازه گیری زاویه ،ریاضی ششم ابتدایی ،زمان 90دقیقه

محل تدریس:کلاس درس  ،شیوه ی تدریس :کاوشگری،تعداد فراگیران:20 نفر،نوع ارزشیابی: توصیفی مدرس: ص کریمی

 

هدف نویسی: اهداف کلی:آشنایی دانش آموز با مفهوم زاویه و نحوه ی اندازه گیری زاویه.

اهداف جزئی:دانش آموز باید بتواند با استفاده از نقاله زاویه های مختلف را اندازه گیری کند ،باید بتواند زاویه های باز ،بسته،قائم را تشخیص دهد ،باید طرز استفاده ی صحیح از وسایلی مثل نقاله گونیا و پرگار را بیاموزد

دانش آموز باید متوجه ی فرق بین نیم خط و پاره خط شود و متوجه شود که زاویه از دو نیم خط تشکیل شده است و با مفهوم واحد اندازه گیری آشنا شود .

و با مفهوم زوایای داخلی مثلث و چند ضلعی های دیگر آشنا شود.

وسایل مورد نیاز:

گچ، تخته، خط کش، نقاله و پرگار

 

رفتار ورودی:

معلم پس از حضور در کلاس و سلام و احوال پرسی از دانش آموزان حضور غیاب را انجام می دهد

معلم از دانش آموزان میخواهد زاویه را تعریف کنند و سوالی از مبحث قبل می پرسد برای این که متوجه شود دانش آموزان چقدر بر مبحث قبل تسلت دارند مثلا معلم شکلی را کشیده و از دانش آموز میخواهد که تعداد پاره خط های آن را تشخیص دهد و یا زاویه ای را رسم میکند و از دانش آموز میخواهد که تعداد زاویه ها را تشخیص دهد و از تکالیفی که جلسه قبل به دانش آموزان داده باز دید می کند

ایجاد انگیزه:

معلم در ابتدای ورود به کلاس در کلاس را با زاویه های مختلف باز و بسته میکند به طوری که دانش آموزان متوجه این موضوع شوند بعد از دانش آموزان میخواهد تا تغییری که در در مشاهده کردند را بگویند.

اجرای تدریس:

معلم دانش آموزان را به پنج گروه چهار نفره تقسیم میکند بعد برای هر گروه دو زاویه با اندازه های مختلف رسم میکند و از گروه میخواهد که زاویه ها را با قیچی بریده و با هم مقایسه نمایند و نتیجه را به کلاس اعلام کند

معلم با این کار میتواند مفهوم زاویه را به دانش آموزان بیاموزد

بعد از آن معلم از گروه بخواهد که زاویه ها را توسط پرگار با هم مقایسه کنند. معلم میتواند در رابطه با کمان زدن با پرگار به دانش آموزان توضیح دهد و ادامه کار را به خود دانش آموزان بسپرد

 

تا اینکه بتوانند توسط کمان زدن با پرگار دو زاویه مختلف را مقایسه کنند بعد از این که دانش آموزان کار با نقاله را کشف کردند معلم نحوه استفاده صحیح از نقاله را به دانش آموزان میگوید و چندین زاویه با اندازه مختلف رسم میکند و از دانش آموزان میخواهد آن ها را با نقاله اندازه گرفته و در کلاس بیان کنند و بعد معلم یک زاویه را میکشد و از تمام دانش آموزان میخواد آن زاویه را در دفتر هایشان رسم کنند بعد معلم و دانش آموزان اندازه زاویه را به دست می آورند معلم کمی ضلع های زاویه را امتداد می دهد و به دانش آموزان هم می گوید این کار را انجام دهند بعد از آن دو باره همه زاویه را اندازه میگیرند و از همه دانش آموزان میخواهد که بگویند که عدد به دست آمده چه تغییری کرده است و دو باره  ضلع زاویه را امتداد می دهد و زاویه را اندازه میگیرند

بعد از چدین بار که این کار را انجام داد از دانش آموزان میخواهد که به صورت گروهی نتیجه را سر کلاس ارائه دهند و بعد از این که دانش آموزان نتایج خود را گفتند

معلم با توجه به نتیجه گیری دانش آموزان و تکمیل نتایج میگوید که اندازه ی زاویه با تغییر اندازه طول ضلع زاویه تغییر نمیکند.

در مرحله بعد معلم چند مثلث با شکل های بسیار متفاوت رسم میکند و از هرگروه می خواهد تا اندازه ی تمام زاویه هایی که در مثلث وجود دارند رات به دست آورند

معلم پس از باز دید از کار هر گروه از گروه ها میخواهد که اندازه های بدست آمده را با هم جمع کنند و برای هر مثلث را جداگانه یادداشت کنند و یک نفر از گروه نتیجه را برای تمام کلاس ارائه دهد و بعد از این که دانش آموزان خودشان این موضوع را کشف کردند که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است معلم چهار ضلعی هایی را رسم میکند و به هر گروه میگوید بدون این که از نقاله استفاده کنند مجموع زوایای داخلی چهار ضلعی را مشخص کنند

بعد به گروه ها فرصت میدهد که در باره ی این موضوع فکر و بحث و مشورت کنند و این توضیح را میدهد که میتوانید با کشیدن پاره خط شکل را به شکل های دیگر تبدیل کنید

از آنجایی که دانش آموزان مجموع زوایای داخلی مثلث را قبلا یاد گرفته بودند چهار ضلعی را به دو مثلث تبدیل میکنند و بدون استفاده از نقاله به این نتیجه میرسند که مجموع زوایای چهار ضلعی 360 درجه است

معلم پنج ضلعی و شش ضلعی هایی رسم میکند و از گروه ها میخواهد بدون استفاده از نقاله مجموع زوایای داخلی آنها را پیدا کنند.

معلم کاغذ آ چهار را در کلاس از وسط تا میکند و دوباره از روی قسمت تاشده تا میکند و از تمام گروه ها میخواهد این کار را انجام دهند بعد اندازه ی زاویه های بوجود آمده را حساب کنند و بعد اندازه ی مجموع زاویه ها را بیان کنند طی این تمرین دانش آموز با مفهوم زاویه ی 90درجه یا قائم آشنا میشود و اینکه مجموع دو زاویه ی قائم یک زاویه ی 180 درجه را تشکیل میدهد و مجموع چهار زاویه ی قائم یک زاویه ی 360 درجه است.

بعد معلم از دانش آموز میخواهد اندازه ی زاویه های موجود بین عقربه های ساعت هنگامی که ساعت 12،9و 6را نشان میدهد اندازه بگیرند.

در ادامه معلم دو خط موازی رسم میکند که یک خط مورب آن را قطع کرده و از دانش آموزان میخواهد زاویه های مشخص شده را اندازه بگیرند بعد اندازه ی زاویه ها را با هم مقایسه کنند  دانش آموز خودش به این نتیجه میرسد که زاویه های متقابل به راس اندازه های یکساتی دارند.

و در آخر معلم دایره ای را میکشد که در آن چند زاویه یک کمان را نشان میدهند و از دانش آموزان میخواهد زاویه ها را با نقاله اندازه بگیرند و آن ها را با هم مقایسه کنند و از دانش آموز میخواهد توضیح دهد که چرا اندازه زاویه ها برابر است و دانش آموزان پس از بحث و مشورت در گروه به این نتیجه میرسند که که تمام زاویه ها یک کمان را نشان میدهند و معلم این نکته را میگوید که زاویه های محاطی رو به یک کمان اندازه های یکسانی دارند.

ارزشیابی تکوینی:

در روش کاوشگری معلم  تمام مبحث قابل تدریس از دانش آموزان را میپرسد و از آنها میخواهد که خودشان مطلب مورد نظر را کشف کنند

بعد از اینکه دانش آموزان مطلب مورد نظر را کشف کردند معلم هم آن را کامل کرده و برای دانش آموز بیان میکند

معلم باید در حین تدریس از دانش آموز سوالهایی را بپرسد براب اینکه بفهمد دانش آموز چقدر مطلب را آموخته

مثلا از دانش آموز بخواهد که مجموع زوایای سه ضلعی و چهار ضلعی را با هم مقایسه کند

رفع نقص و مرور درس:

معلم بعد از ارزشیابی تکوینی دانش آموزان و بررسی و بررسی کار گروهی دانش آموزان متوجه میشود که دانش آموزان در کدام قسمت مشکل دارند یا هنوز خوب نفهمیده اند بعد آن موضوع را دوباره توضیح دهد

 

ارزشیابی پایانی:

معلم با توجه به فعالیت هر دانش آموز در گروه و بررسی یاد گیری آنها یک ارزشیابی از تدریس را انجام میدهد

تکلیف خلاقانه:

معلم از دانش آموزان میخواهد که در منزل اندازه ی زاویه ی ده چیز که در اطرافش را میبیند اندازه بگیرد و به کلاس ارائه دهد.