اداب زندگی- تفکر استقرایی

عنوان تدریس:اداب زندگی     مدت تدریس :30 دقیقه       پایه :ششم ابتدایی

 

 

محل تدریس:کلاس درس         تعداد فراگیران:20نفر       صفحه تدریس:38        

هدف کلی: اشنایی با اداب معاشرت در زندگی

اهداف جزیی:  1.دانش اموزان با انواع اداب معاشرت در زندگی اشنا شوند.

           2.اشنایی با شیوه ارتباط پیامبربا دیگران و تلاش برای الگو گیری

            3.اشنایی با پیام های قرانی درس

 

اهداف رفتاری :1.دانش اموزان بتوانند تعریف ساده ای از اداب را بیان کند.(دانشی)

         2.  دانش اموزان بتوانند انواع اداب معاشرت را نام ببرند.(دانشی)

         3 .دانش اموزان نسبت به انجام کار گروهی اشتیاق داشته باشند.(نگرشی)

          4 .دانش اموزان نسبت به موضوع درس اشتیاق داشته باشد.(نگرشی)  

          5.دانش اموزان بتوانند برای یکی از پیام های قرانی درس یک داستان تصویری ترسیم کنند.(مهارتی)

6.دانش اموزان بتوانند اداب درست زندگی را از نادرست تشخیص دهد.(مهارتی)

 

مواد و وسایل مورد نیاز:

برگه سفید، کتاب درسی، تابلو

فضا و مدل کلاس:

کلاس مناسب برای تشکیل  گروه پنج نفری

رفتار ورودی: 

-        معلم : سلام دخترای گلم    

-        دانش اموزان :سلام

-        معلم :حالتون خوبه؟ خوب هستین؟

-        دانش اموزان :بله ،خوبیم شما خوبین خانوم؟

-        معلم :الحمد اله.. دخترای من یه حضور غیاب میکنم ببینم همتون حاضرین.. فاطمه خانوم،زهرا خانوم،و... خوب خداروشکر همتون حاضرین..

-        خوب بچه های گلم تکالیف تونو بزارین رو میز بیام ببینم.

-        افرین خیلی خوب انجام دادین.

 

ارزشیابی ورودی:  معلم از دروس گذشته چند سوال از دانش آموزان می پرسد :

1 ـاگر برای شناخت وظایف دینی به مراجع تقلیدمراجعه نکنیم چه مشکلاتی برایمان پیش می اید ؟

2 ـ امام زمان در دوران غیبت با چند نفر ارتباط دارند وآنها چه کسانی هستند    

ارزشیابی تشخیصی: بچه های خوبم :

1.وقتی مهمونی به خونتون میاد چی کار میکنین؟

2.وقتی دوستاتونو درجایی دیدین چه برخوردی میکنین؟

 

 

ایجاد انگیزه: خوب دخترای خوبم ؛ میخام یه قصه براتون بگم پس خوب گوش کنید چون کلید معمای ما توی همین قصه است:

-        روزی روزگاری دو تا برادر بودن که  باهم داشتن تو خیابون قدم میزدند همینطور که به راهشون  ادامه میدادند ناگهان چشمشان به پیرزنی که با وسایلی که در دستش بودو به سختی قدم هاش را برمیداشت افتاد... برادر اولی همینکه پیرزن را دید شروع به خندیدن و مسخره کردن کرد ولی در همین حال...

-        دانش اموز: خوب خانوم اخرش چی شد؟ برادر دومی چی شد؟

-        معلم:خوب بچه های خوبم ؛ درس امروز ما جواب تموم سوالاتونو میده...

اجرای تدریس(تفکر استقرایی)

برشماری فهرست مطالب:

معلم: خوب بچه های گلم ؛یک برگه کاغذ و یک خودکار بردارید و هرچه درباره اداب معاشرت میدانید را فهرست کنید.

*دانش اموزان که با انواع اداب معاشرت اشنا شدند را مینویسند.

- معلم : حالا از چند نفر میخواهم که فهرست خود را بخوانند. (معلم چند نفر را انتخاب میکند)

-خوب عزیزانم حالا گروه 5 نفره تشکیل داده وبا همیاری یکدیگر یک فهرست گروهی بنویسید.

- حالا از سرگروه ها میخواهم فهرست گروهی خود را بخوانند.

*سرگروه ها فهرست خود را ارایه میدهند.

گروه بندی  براساس ویژگی ها:

-معلم : حالا بچه های گلم؛ فهرستتون رو به دو بخش طبقه بندی کنید؛ و خودم هم در کشیدن ان بهتون کمک می کنم:

  بخش اول

 

     بخش دوم

 

 

 

 

 

عنوان دهی و نام گذاری: 

معلم: خوب در این مرحله نوبت این است تا برای ان دو بخش نام مناسبی را انتخاب کنید؛ خوب بچه ها از همین الان شروع کنید.

دانش اموزان:خانوم اجازه! ما انتخاب کردیم .

معلم: خوب خیلی خوبه بچه ها ...حالا سرگروه ها نام گذاری خود را بگویند تا بقیه بچه ها هم توجه کنند.

*یک نمونه از نام گذاری ها:

 اداب درست معاشرت

  اداب نادرست معاشرت

 

 

 

 

 

 

تشخیص جنبه های شاخص و کشف روابط:

خوب بچه های گلم تا اینجا خوب پیش رفتین؛ افرین...

حالا برای انواع اداب درست و نادرست معاشرت نمونه هایی را ذکر کنید:

*بچه ها به کمک هم نمونه هایی را ذکر می کنند.

اداب نادرست معاشرت

اداب درست معاشرت  

دروغ گفتن       

احترام به بزرگترها

مسخره کردن     

کمک کردن به دیگران      

      غیبت کردن       

غیبت نکردن  

    تهمت زدن       

در گوشی صحبت نکردن   

                        

 

 

  استنباط و تعمیم : 

معلم : خوب بچه ها ی گلم شما با  انواع اداب و خصوصیات هر کدام اشنا شدید ؛حالا عزیزانم برداشت خودتونو در چند جمله یا به صورت داستان ؛ویا پیام قرانی بنویسید.

 

پیش گویی و توضیح پدیده های جدید:

خوب عزیزانم خیلی خوب دارین پیش میرین خوب اگه موافق هستین چن نمونه تصاویر بهتون نشون بدم وشما حدس بزنین جز کدام گروه است.

1.در گوشی صحبت کردن=                              سکوت به هنگام صحبت دیگران=

*در این جا دانش اموز اول خودش حدسی میزند و بعد با گروه در میان میگذارد . و بعد  معلم در مرحله اخر از دانش اموزان میخواهد برای حدسی که زدید دلیل بیاورند.

 

ارزشیابی تکوینی: خوب دخترای گلم ؛ یکی از شما به دلخواه بیاید ودر سی  که بهتون دادم رو برای بقیه دوستانش بگه .

ارزشیابی پایانی: خوب بچه های خوبم حالا به این سوالاتی که منویسم پاسخ بدهید:

1.کدام رفتارها جز اداب درست و نادرست معاشرت هستند؟

2.فایده اداب معاشرت را بگوید؟

ارائه تکلیف خلاقانه: دانش اموزان عزیز ؛یکی از پیام های قرانی درس را انتخاب کنید و برای ان داستانی را بنویسید.