دوستی- تفکر استقرایی

موضوع:دوستی        کتاب:علوم اجتماعی           مقطع:ابتدایی                پایه:ششم                     زمان:45

روش:استقرایی        محل:کلاس                     تعداد:15 

              

اهداف کلی:

حقوق متقابل دوستی رابدانند

اشنایی فراگیران بامعیارهای  انتخاب دوست

چگونگی رفتار بادوست

 

اهداف جزیی:

بتوانندبامعیارهای عقلانی دوست انتخاب کنند

بتوانند بامعیارهای دینی دوست انتخاب کنند

به حقوق دوستان و احسان به انها ارزش بگذارند

وسایل اموزشی:جعبه کادو.عکس های البوم با دوستان.برگه های کاغذ.

 

اهداف رفتاری: دانش اموز ویژگی های دوست خوب را نام ببرد.(دانشی)

دانش اموز بداند با دوستان خود چگونه رفتار کند.(مهارتی) 

دانش اموز به دوستان خود احترام بگذارد.(نگرشی)

 

 
 گام اول : معلم با یک جعبه کادووارد میشود.

سلام بچه های عزیز خوبید.              سلام.بله

خوبید پسرای گلم.

خب اول حضور غیاب کنم...

بچه هاامروزاولین جلسه علوم اجتماعیه.این کتاب به ما روابط  اجتماعی و چگونگی زندگی درجوامع رویادمیده.

 

 

 

گام دوم :عزیزای من شمابرای کی کادو میخرید؟        برای پدرومادرمون.

خب افرین دیگه کی؟                      خواهر وبرادرمون.دوستامون.

افرین درسته

خب بچه هافکرمیکنید من این کادو روبرای کی خریدم؟    برای دوستتون

افرین درسته عزیزم

کادوروبرای کیا مخرن؟        برای کسی که دوسشون داریم    ؟           درسته افرین.

 
 

گام سوم : عزیزای من قبلا از دوست  چی  یاد گرفتید؟  چه ویژگی هایی داشته باشه؟  مودب باشه .  خب.       در خون باشه.افرین درسته. خوش اخلاق باشه.درسته گلم.  

یادتونه تو هدیه های اسمونی سوم در مورد دوست چیا گفته بود؟ دونه دونه بگید                                         

 

گام چهارم :عکسا بین گروه ها که به سه گروه پنج نفره تقسیم شده پخش میشود.

به این عکسا خوب نگاه کنید .

برداشتتون روبگید.

خانم خواهرتونه؟

خانم دوستتونه؟

اهان افرین عزیزم این دوستمه.اینم خواهرمه.....

 

حالاشماکاغذ هایی ک بهتون میدم روبگیرید وتوگروه هرکدوم خاطره ایی درباره دوسستاتون دارید بنویسی.یااینکه چطوری بادوستاتون اشناشدید.جالبترینش رو سرگروه میاد ومیخونه.

بعدازخواندن خاطره.

 
 

ارزشیابی تکوینی: فعالیت 1 روتوگروه انجام بدید وسرگروه بیاد واون روبخونه.

  

جمع بندی و رفع نقص : خب پسرای گلم فهمیدی ویژگیی های یک دوست خوب چیه؟بععععععععععععععله

اون عکسی که دیدید که قبلا با دوستم گرفتم هنوزم باهاش دوستم.اون یکی هم خواهرم بود.

بچه ها خواهر وپدرومادر هم دوستای خیلی خوبی هستند.تووقت مشکل حتما ازشون کمک بخوایین.

بچه ها یک دوست خوب باعث میشه ادم موفق بشه سعی کنیددوستاتون روخوب انتخاب کنید.

پسرای گلم شما هم میتونید عکسی که بابادوستاتون داریدروهفته بعدبیارید تاباهم ببینیم/

تکلیف انفرادی : فعالیت 2راهم توخونه انجام بدید.

تکلیف خلاقانه : دوگروه برای جلسه بعد روزنامه دیواری  درست کنید..... یک گروهم ویژگی دوست خوبو فهرست کنید تابه دیواربزنیم.