مبارزه استعمار- تفکر استقرایی

عنوان تدریس: مبارزه استعمار    مقطع: ششم ابتدائی    محل تدریس: کلاس درس تاریخ

مدت تدریس: 30 دقیقه   صفحه کتاب: 112-115    روش تدریس: استقرایی    تعداد فراگیر: 25 نفر

هدف کلی: مبارزه با ظلم و استعمار

اهداف جزئی:

-         فراگیر با اشخاص تاریخی که با ظلم مبارزه کردند آشنا شود

-         فراگیر مبارزان ایرانی که با استعمار و ستم مقابله کردند را بشناسد

-         روحیه و انگیزه مقابله کردن با ظلم و استعمار را داشته باشد و کسب کند

اهداف رفتاری

-         فراگیر باید بعد از شناخت شخصیت های مبارز با استعمار، اقدامات آن ها را شرح دهد (دانشی)

-         نمونه از افرادی که در محیط زندگی با ظلم مبارزه کرده اند را در کلاس بیان کند (دانشی)

-         به نظرات دیگران احترام بگذارد و در بحث و پرسش حوصله داشته باشد (نگرش)

-         علت مخالفت با استعمار را تفسیر کند (دانشی)

-         فراگیر باید با دقت فراوان تفاوت ها و تشابهات را پیدا کند (مهارتی)

رفتار ورودی: (ارتباط با بچه ها)

معلم وارد کلاس می شود

سلام بچه های گل

سلام

حالتون چطوره؟ خوبیه مگه نه؟

بله خانم همه خوبیم

خب خدا رو شکر

معلم در حین ارتباط با بچه ها روی تابلو با نام خدا شروع می کند و

سخنی درباره تاریخ می نویسد.

بعد اسامی بچه ها را یک به یک می خواند.

ارزشیابی ورودی:

خب دخترای خوب من، حتماً امانتی خانم معلمتونو آوردید دیگه!

بله خانم می تونیم بیاریم؟

البته یکی یکی بیارید ببینیم قرار بود درباره شاه قاجار تحقیق کنید تحقیق هارو بیارید.

ارزشیابی تشخیصی

بعد از مشاهده تکالیف: یادتونه هفته پیش درباره جی صحبت کردیم؟

خب حالا کی دوست داره یه توضیح کوتاه به من بده

نرگس جان تو می تونی این کارو کنی...

بچه درس امروز ما هم بی ربط با درس قبل نیست

گروه بندی: برید تو گروه هاتون تا بهتون بگم چکار کنید.

جلسات پیش بچه ها به 5 گروه 5 نفری تقسیم شده اند.

ایجاد انگیزه: کلاس مخصوص تاریخ پر از عکس های تاریخی است معلم تعدادی عکس جدید از کیفش بیرون می آورد این عکس ها مربوط به همین درس است با کمک بچه ها عکس ها را به طنابی که دور کلاس کشیده شده با گیره های روی آن نصب می کنند.

-         بچه ها به عکسا نگاه کنید کدومشونو تازه رو طناب انداختیم تا خشک بشوند؟

-         بچه ها به عکسا اشاره می کنند خوب به عکسها دقت کنید.

حالا هر گروه هر تصویری که بیشتر درباره اش اطلاعات دارد را انتخاب کند و درباره آن دارد بحث گروهی شود.

-         6 دقیقه بچه ها دقت دارید که بحث کنید من هم بهتون سر می زنم نگران نباشید

1- تکوین مفهوم:

-         بچه ها به من توجه کنید، قبل از این که گزارش هاتون در کلاس شرح بدهید برای هم کلاس های خودتون.

می توانید غیر از این شخصیت ها افراد دیگه ای را که مهم بودند در تاریخ را نام ببرید خب حالا چرا این افراد مهم بودند...

بچه ها اقدامات این افراد را با آگاهی کوتاهی که دارند بر می شمارند.

2- تفسیر مطالب

حالا از هر گروه یکی گزارش گروه خودش را ارائه دهد...

و گروه های دیگر خصوصیات و اقدامات این اشخاص را یادداشت می کنند.

بعد از این کار

بچه ها درباره وارد بحث می شوند.

دخترا در گروه خودتون کارهای خوب و بد این افراد مهم را جدا کنید و کارهایی که بین آن ها مشترک هستند را جدا بنویسید با هم مقایسه کنید.

بعد از یافتن تفاوت ها و تشابهات وارد مرحله بعد می شویم.

3- کاربرد اصول یکی از بچه ها پای تابلو می رود تا به کمک معلم جدولی را ترسیم کند. مثل جدول رو به رو  

تفاوت

مشترک

تشابه

 

 

 

بعد از مقایسه دقیق، از بچه ها می پرسیدم

حالا در هر ستون تفاوت ها و تشابهات و ویژگی های مشترک افراد نوشته می شود و گروه ها هم یادداشت های خود را با توجه به تابلو کامل می کنند.

ارزشیابی تکوینی

خب خب نگفتید به من اگر در آن زمان بودید یعنی زمان هر کدام از این اشخاصی که خودتون انتخاب کردید چکار می کردید؟ دوست داشتید در خدمت چه شخصیتی بودید؟

نمی خواهید دلیل بیاورید! بچه ها دلایل اندکی برای ثبت حرف خود می آورند و از طریق دلایل مروری به درس می شود.

رفع نقص:

اِ بچه ها یه چیزی یادمون رفت که به آقای امیرکبیر خیلی ناراحت شده

بچه ها: چرا خانم

مثل این که ایشون هم فهمیده که شما درس امروز رو خوب یاد گرفتید

درس فکر کرده دخترا؟!!

بله خانم درست فکر کرده اند. پس اشکالی ندارید... نه

ارزشیابی پایانی

-         گل های باغچه خسته نشدید که!!

-         نه خانم درس امروز خیلی شیرین بود...

-         آفرین

غنچه ها نمی خواهید عکسهایی را که امروز به طناب وصل کردید رو از بند طناب بیارید به من بدهید؟

-         خانم مگر قرار نیست تو کلاس تاریخ بمونن؟

-         بله درسته اما امروز این عکسا رو باید ببرم خونه

بچه ها با هر عکسی که می آورند یک ویژگی شخصیتی و اقدام آن فرد را هم بیان می کند و عکسها را به معلم می دهند.

تکلیف خلاقانه

غنچه ها همه تو خونه تقویم دارید؟ خب هر کس به تقویمش نگاه کند و روزی را که مربوط به شخصیت های درس امروزمون بود را انتخاب کند و اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کند من منتظرم تا کنجکاوی هر کدومتونو در این زمینه ببینم.