صفویه- بحث گروهی

.عنوان:

کتاب :مطالعات اجتماعی/تاریخ /ششم ابتدائی/درس 12

روش تدریس :بحث گروهی

صفحه:ص64 تا 66

تعداد دانش آموزان :16 نفر

فضای آموزشی :کلاس

چیدمان کلاس :گروهی

گروهبندی: 4 گروه 4 نفره

زمان تدریس :90 دقیقه

2.هدف نویسی:

هدف کلی : آشنایی با علت گسترش فرهنگ و هنر در دوره صفویه

اهداف جزیی:  در پایان این درس دانش آموز باید بتواند:

  1.چند مکان تاریخی در اصفهان را معرفی کند.

 2.علت گسترش فرهنگ و هنر در حکومت صفویه را توضیح دهد.

 3.نحوه کشور داری صفویان و سیر حکومتی شان را توضیح دهد.

 4. درباره ی سفر نامه توضیحاتی را بیان کند.

 

اهداف رفتاری:

          1.بتواند چند مکان تاریخی در اصفهان را معرفی کند.(دانشی )

1.       2.مکان های تاریخی اصفهان را روی نقشه نشان دهد.(مهارتی )

          3.به معماری مکان های تاریخی اصفهان علاقمند شود.(نگرشی )

          1.علت گسترش فرهنگ و هنر را توضیح دهد. (دانشی )

2.       2.به شناخت مشاهیر و هنرمندان دوره صفویه علاقمند شود .(نگرشی )

3.بتواند اماکن تاریخی ساخته شده در حکومت صفویان را در برگه ای که بین بچه ها توزیع کردیم مشخص کند.(نقاشی)(مهارتی)

          1.نحوه کشور داری صفویان و سیر حکومتشان را توضی دهد.(دانشی)

3.       2.به سیر حکومتی صفویه پایتختهایش علاقمند شود.(نگرشی)

          3.چند عکس از شهرهایی که پایتخت صفویه بوده به صورت پاورپوینت بیاورد.(مهارتی)

 

         

1.بتواند جواب سوال (سفرنامه چیست؟)را بدهد.(دانشی)

          2.بتواند چند تن از سیاحان کشور را نام ببرد.(دانشی)

4.       3.به مطالعه موضوع سیاحان علاقه مند شود .(نگرشی)

4.سفرنامه ای از طریق کتابخانه تهیه کند و بخشهایی از آن را سر کلاس برای همکلاسیهایش بخواند.(مهارتی)

 

3.وسایل مورد نیاز:

استفاده از نقشه پروژکتور استفاده از عکسهای مرتبط با درس

4.رفتار ورودی :

سلام و احوالپرسی دیدن تکالیف و حضور و غیاب از طریق سر گروه ها - گروهبندی از قبل انجام شده (نحوه نامگذاری گروه ها :نام مشاهیر دوره صفویه :گروه 1. شیخ لطف الله 2. ملا صدرا شیرازی 3.علامه مجلسی   4. شیخ بهایی )

5.ایجاد انگیزه:

از طریق پرسش :کی امارت کلاه فرنگی رو تو میدان آزادی (سبزه میدان ) دیده؟

6.اجرای تدریس:

سوال ایجاد انگیزه را مطرح میکنیم,بچه ها فکر میکنند احتمالا کسی هست که جواب درست را بگوید اگر نبود پاسخ را خودمان میگوییم در ادامه بچه ها را به یاد درس جلسه قبل می اندازیم که در رابطه با اصفهان و آثار و بناهای تاریخی آن صحبت کرده بودیم در ادامه این پرسش را مطرح میکنیم:بچه ها به نظر شما چه عواملی باعث پیشرفت فرهگ ایران در حکومت صفویان شد؟ تمام مسائلی که از جانب دانش آموزان مطرح می شود را پای تابلو یادداشت میکنیم بعد از پایان گفتگو ها موارد بی ارتباط را خط میزنیم تا  مسائلی که در کتاب عنوان شده باقی بماند. برای مثال:

1.      مذهب شیعه را رسمی کردند.

2.      به ساخت مسجد پرداختند.

3.      از عالمان دینی حمایت کردند.

4.      برای مراسم مذهبی اهمیت قائل شدند.(10 دقیقه )

هر یک از موضوع ها را به یکی از گروه ها میدهیم و میخواهیم که توضیح بیشتری در رابطه با تاثیر مسئله مطرح شده در رشد فرهنگ در صفویه بدهد.به طور مثال : معلم میگوید گروه ملا صدرا فکر کنید رسمی شدن مذهب شیعه در ایران چه تاثیری در فرهنگ داشته است... تا الا آخر(7 دقیقه )

در پایان 10 دقیقه از هر گروه یک نفر برای دیگران موضوع را توضیح میدهد (انچه استخراج کرده اند) برای هر گروه 3 دقیقه کافی است.(13 دقیقه )

بعد از ارائه آخرین گروه معلم مطلب را در 5 دقیقه جمع بندی میکند.

در ادامه معلم پرسش بعدی را مطرح میکند :بچه ها به نظر شما چه عواملی باعث پیشرفت هنر و معماری در دوره صفویه شده است؟

در مورد این پرسش مانند پرسش قبلی عمل میکنیم بچه ها نظراتشان را مطرح میکنند معلم مارد بی ارتباط را حذف میکند موارد صحیح را بین گروه ها تقسیم میکند و طبق روال قبل گروه ها با اعضا مشورت میکنند دیدگاه های خود را از طریق سخنور انتخابی به دیگر دانش آموزان ارائه میدهند و معلم وظیفه جمع بندی را بر عهده میگیرد.کل مراحل برای پرسش دوم 35 دقیقه)

برای توضیح درباره سیاحان از بچه ها کمک میگیریم و در اخر توضیحات تکمیلی را مطرح میکنیم (توضیحات معلم باید ایجاد انگیزه کند تا دانش آموز در مرحله تکلیف خلاقانه تشنه دانستن باشد اگر کامل توضیح داده شود این عمل ممکن نیست.(7 دقیقه )

7.ارزشیابی تکوینی:

برای ارزشیابی تکوینی از بچه ها میخواهیم کتاب هایشان که تا حالا بسته بود را باز کنند و به صورت گروهی ا به پرسشهای کتاب (فعالیت کاربرگ- ...)پاسخ دهند.(8 دقیقه )

8.رفع نقص:

در صورت وجود مشکل در مرحله ارزشیابی تکوینی به رفع نقص میپردازیم وگرنه لازم نیست.

9.ارزشیابی پایانی:

چند نمونه از مکان های تاریخی که نشان دهنده پیشرفت معماری در دوره صفویه است را نام ببرید؟

اسم چند سیاح ایرانی را با استفاده از کتابخانه مدرسه پیدا کنید و بخش هایی از سفرنامه هایشان را در کلاس بخوانید.

10.ارائه تکلیف:

1.اسم چند تن از مشاهیر ایران  (دوره حکومت شاه عباس صفوی ) را که در فیلم روشن تر از خاموشی (ملا صدرا شیرازی ) به آنها اشاره شده را نام ببرید؟

2.عکس ها و نقاشی هایی که توسط سیاحان از جایجای ایران گرفته شده را تهیه کرده و با یک عکس جدید از همان مکان با استفاده از پروژکتور نمایش دهید و با هم مقایسه کنید.(5 دقیقه )

چک لیست رفتاری هم باید تکمیل شود.