آموزش سوره ق

 

موضوع تدریس: سوره ی ق           پایه ، مقطع : ششم ابتدایی                صفحه : 26

زمان :30 دقیقه                  مکان :کلاس درس                     مدرس:

 روش تدریس: گروهی                    تعداد فراگیران : 8 نفر             چیدمان کلاس:

وسایل لازم : کتاب درسی – نوار سوره – کارت های رنگی برای گروه بندی

1-   هدف گذاری :

هدف کلی : آموزش سوره ی ق

هدف جزئی:

 آشنایی با روخوانی ایات سوره ی ق وهمچنین خواندن با صوت توسط دانش آموزان

مهارت ذهنی :

برترین صفات انسان نزد خدا رااز داخل آیات استخراج کنند

نگرش وعواطف:

دانش آموزان باید علاقمند باشد که هر آنچه را که از معانی این سوره فهمیدند در زندگی روزمره خودبه کار ببرند

مهارت بدنی فردی:

توانایی ساختن حرف ق با مقوا داشته باشد 2-توانایی رنگ کردن حرف ق دربرگه A4 داشته باشند

راهبرد شناختی :

دانش آموز باید بتواند آیه را حفظ کند

اطلاعات کلامی :

بتواند سوره ی ق را روخوانی کند

زنجیر کردن مفاهیم : باید با تجوید صحیح ایات سوره اشنا شوند نام دیگر سوره را بدانند تاحدودی با معنی آن آشنا باشند

2-پیش دانسته ها : این سوره یکی از 29 سوره ای است که با حروف مقطعه  آغاز گردید وهمان طور که بارهاگفتیم که این حرف بیانگر چیه ؟ عظمت واعجاز قرآن است وازهمین حروف الفبا تشکیل یافته وبلافاصله پس از آن به چه چیز سوگند یاد شده است ؟ به قرآن

3-سازماندهی وساماندهی :

گروه بندی:

به 4 گروه 2 نفره به نام گروه  ابی ،زرد ،نارنجی ، صورتی که بااستفاده از برداشتن کارت از درون کیسه به وسیله دانش اموزان گروه هر کدام مشخص می شود

4-رفتار ورودی :

 معلم سرحال وپرانرژی وارد کلاس میشه بچه ها ازجای خودبلند می شوند وپیام قرآنی هفته قبل که روی تخته نصب شده را یک صدا می خوانند وسپس به جی خود می نشینند

معلم میگه : به نام خداوند رنگین کمان خداوند بخشنده ومهربان

سلام دخترای گلم ؟ حالتون خوبه ؟ بله  صبح همگی بخیر   خوب خداروشکر که همگی حالتون خوبه

نماینده ی کلاس غایب نداریم ؟  نه خانوم غایب نداریم    معلم : بسیار خوب دخترای گلم

خوب معلم یارمهربون تکلیف بچه ها رودیدی انجام داده بودند؟ بله خانوم همه انجام داده بودند

درس رواز شون پرسیدی؟ بله خانوم همه بلد بودند   آفرین به دخترای گل ودرس خونم

5- ایجاد انگیزه :

با پرسیدن یک سوال ذهن کودک رادرگیره کرده واورا به درس مشتاق می کنیم

بچه ها می تونین بگین الباسقات نام دیگر کدام سوره است ؟سوره ی ق (جواب را به کودکان نمی گوییم )

گام اول:

کنترل پیش دانسته ها (ارزشیابی تشخیصی)

بچه های خوبم شما قبلا قرآن خوندن پدرومادرتون رو گوش دادین ومیدونید نام بعضی از سوره ها از یک حرف  تشکیل شده است ؟

مثل سوره ی ص

گام دوم:

ارائه محرک ذهنی

با مقوا که حرف ق را بزرگ درست کردیم روی تخته سیاه می چسبانیم

گام سوم :

راهنمایی قبل از فعالیت اموزشی

خب بچه ها ما چی کار کنیم جواب سوال رو بدون هیچ سختی پیدا کنیم اگر خوب درس امروز وگوش کنید جواب معما رو پیدا کنه کارت طلایی از من جایزه می گیره حالا بچه ها کی جواب معماروبلده ؟ بله خانوم اسم دیگر سوره ی ق آفرین

گام چهارم :

فعالیت آموزشی:

هر گروه چهار ایه از سوره را به صورت گروهی با هم یک صدا بخوانند

گروه ابی 4 ایه اول .  گروه زرد 4 ایه دوم   گروه نارنجی 4 ایه سوم          گروه صورتی 4 ایه چهارم

گام پنجم :

گزارش دهی :

اگرگروه های هماهنگی کامل وصحیح سوره را خواندن با لبخند کارشان را تائید می کنیم واگر اشتباهی خواندن بعداز تمام شدن کامل سوره یک دوره معلم آن را می خواند بعداز آن گروه ها دوباره سوره را می خوانند تامشکل حل شود

بازخوردگیری :

باردیگر درس را مرر و می کنیم وسوالاتی درباره ی درس می پرسیم واز دانش آموزان می خواهیم که سوره را بخوانند

گام ششم:

چک لیست رفتاری :

اهداف آموزشی:

 

 

ابی

زرد

نارنجی

صورتی

دانش

اشنایی با سوره ی ق

 

 

 

 

مهارت

1-برترین صفات انسان نزد خدا رااز داخل آیات استخراج کنند

2-توانایی ساختن حرف ق با مقوا داشته باشد

3-توانایی رنگ کردن حرف ق در برگه A4 داشته باشد

 

 

 

 

عاطفی

دانش آموزان بایدعلاقمند باشد که هر انچه را که از معانی این سوره فهمیدند در زندگی روزمره خودبه کار ببرند

 

 

 

 

راهبرد شناختی

دانش اموزان بتوانند آیه را حفظ کنند

 

 

 

 

اطلاعات کلامی

بتوانند سوره ی ق را روخوانی کند

 

 

 

 

رفع نقص:

 اگر دانش اموزان دراین درس دچار مشکل بودند برای رفع اشکال دست بکار می شویم

ارزشیابی پایانی

1-ازدانش آموزان می خواهیم تک تک ایات درس را روخوانی کنند

2-صفات انسان نزد خدا رادرداخل آیات بیان کنند

تکلیف خلاقانه

معلم از دانش آموزان می خواهد که تمریناتی که مربوط به کار در منزل است را انجام دهند واز ایه 1 تا15 سوره ی ق جلوی افراد خانواده بخوانند