حکمت از بزرگان

حکمت از بزرگان

نگارنده و جمع آوری از : رضا پورشیخ

معلم باید بیشترین اقتدار وکمترین قدرت را داشته باشد.            توماس شوش

بگذارید وبگذرید .

       ببینید و دل نبندید.

       بیندیشید ودل مبازید.

       که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت.                                                              امام علی(ع)

خشم متوجه نزدیک ترین مانع میشود.                                                                حضرت علی (ع)

سخن همچون دارو است و کم آن سودمند نخواهد بود و زیاد آن هم کشنده است.           امام علی (ع)

یک کلمه محبت آمیز میتواند تمام فصل زمستان آدم را گرم کند .                    یک ضرب المثل ژاپنی

تصور مهم تر از دانش است.                                                                                         انیشتین

مزیت با سوادان بر بی سوادان همانند برتری زندگان بر مردگان است.                                 ارسطو

شاگردان متوسط هستند که جهان را تغییر داده اند، نه شاگردان برتر و زرنگ.                هری تورمن

بزرگترین رمز موفقیت این است که ، رمزی در کار نیست.                                          کلمنت استون

جهنم واقعی وجدان معذب است.                                                                یک ضرب المثل آلمانی

اگر کسی سخنی نراند در آنچه که  نمیداند ،در آنچه می داند بحث و مجادله تمام می شود .     سقراط

قلم متکی به حق و عدالت از هر شمشیری توانا تر است .                                                  امیل زولا

کودکان فلاسفه ای هستند که اخلاق را برای خودشان معنی می کنند.                             رومن رولند

بعضی از آدمها حاضرند بمیرند ولی مسئله حل نکنند.                                                  جان دیویی

در دنیایی که هر ساعت اختراع یا اکتشافی انجام میشود دیگر فرصت آزمایش وخطا نیست.    نگارنده

حرف ، برنج را نمی پزد.                                                                          یک ضرب المثل چینی

وسیله هدف نیست ولی به سختی بدون وسیله به هدف می توان رسید.                                نگارنده

تساوی حقوق با تشابه حقوق فرق دارد.                                                               شهید مطهری

خوبیها را جمع کنیم، بدیها راکم کنیم، شادی ها را ضرب کنیم ، غمها را تقسیم کنیم ، تنفرها را جذر بگیریم و محبتها را به توان برسانیم .                                                                   آلبرت انیشتین

خوشا آنانکه عظمت در نگاهشان است . نه در آنچه که نگاه می کنند.                                    نگارنده

با علم دیروز نمی توان دانش امروز را برای نسل فردا آموزش داد.                                    نگارنده

تعلیم و تربیت ایجاد شرایطی است برای بروز تمایلات و استعدادهای فرد و و ظیفه معلم بیدار سازی و راهنمایی این استعدادهاست.                                                                                جان دیویی

خود را باور کنید تا بارور شوید .                                                                        دکتر سنگری

زیبا ترین اصلاح و بازسازی در آموزش و پرورش در صورتی که معلم به عده کافی و با کیقیت مطلوب در اختیار نباشد ، با شکست روبرو خواهد شد.                                                   ژان پیاژه

خاصیت طلوع خورشید آن است که ما را به ترسهای شبانه ما می خنداند.                      ویکتور هگو

اگر می خواهی سرمایه گذاری تو یکساله، سود دهد گندم بکار

        اگر می خواهی سرمایه گذاری تو ده سال دیگر سود دهد ، درخت پرورش بده

        اگر می خواهی عمری از سرمایه خود سود ببری ، انسان پرورش بده .           

 یک ضرب المثل چینی

اشتباه راه رفتن زیاد مهم نیست ولی راه رااشتباه رفتن مهم است.                                              نگارنده

گوش و کتاب وسایل منحصربه فرد . رایجی است که در آموزشگاههای ما برای تعلیم و تربیت استفاده میشود.                                                                                                     جان دیویی

در جهان فردا باید فرد بر تکنولوژی غالب شود وگرنه نابود می شود.                                 نگارنده

آموزگار باید این فکر را از سر بیرون کند که منظور آموزش و پرورش تنها عالم کردن کودک است ، زیرا این طریق منتهی به نیستی می گردد.                                                                   جان دیویی

ما سه گروه را می پذیریم ، دستوراتشان را انجام می دهیم و از آنان چیز یاد میگیریم:

الف) از آنانیکه می ترسیم و از خشمگین شدن آنها نگرانیم.

ب)- از آنهاییکه بسیار به آنها علاقه داریم و آنها را دوست خود میدانیم.

ج)- از آنهاییکه معتقدیم و باور داریم از ما باسوادتر و با تجربه تر هستند.                           نگارنده

من باید تمام بچه های دنیا را دوست داشته باشم، آنگاه بچه ای را که اتفاقا با من زندگی می کند را نیز دوست خواهم داشت.                                                                                      داریوش ارجمند

آموزش و پرورش البته امری مهم است ولی مهمتر از آن زندگی کردن است بنابر این هدف از آموزش و پرورش در مرحله اول باید بهبود وضع زندگی باشد.                                                 جان دیویی

کسی که از شکست خوردن می هراسد به شکست خود اطمینان دارد.                        ناپلئون بناپارت

بخش بزرگی از مشکلات ما حاصل این موضوع است که سعی داریم کار امروز را با ابزار دیروز به انجانم برسانیم.                                                                                                           نگارنده

رمز موفقیت در هنرمند چهار چیز است :  مهر(عشق)، هوش(زکاوت)، عقل(خرد)، صبر(بردباری)

  داریوش ارجمند

در قرن بیست و یک،
بی سوادان آن هائیکه نمی توانند بخوانند یا بنویسند نیستند
بلکه آنهایی هستند که نمی توانند،
یاد بگیرند وباز آموزی کنند.                                           آلین تافلر

همیشه رسم بر این بوده که اطلاعات ، کسب و کار واقعی را پشتیبانی کند، هم اکنون اطلاعات خود کسب وکار واقعی است.                                                                                  توماس استوارت

کسانی که دیر قول میدهند معمولا خوش قول تر هستند.                                          ژان ژاک روسو

سه کلمه: نمی شود، نمی دانم و نمی توانم را باید از فرهنگ لغت حذف کرد.               ناپلئون بناپارت

هراس مرگ یادگیری است                                                                               داریوش نوروزی

میوه ی سکوت را بموقع بچینید.                                                                                ویکتورهگو

مردها مشکلاتشان رابا سکوت و زنها با گفتگو حل میکنند.                                                  کابوک

زندگی یعنی: پذیرش تغییر وسازگاری با آن در جهت کمال.                                                نگارنده

لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است.                                                                            نگارنده

کودکان خلاق معلمان خود را بیشتر مورد مطالعه قرار میدهند تا کتاب های درسی خود را.        گانیه

آموزش با ریتم پنج برابر وبا تصویر ده برابر یادگیری را افزایش میدهد.                              دیویس

گاهی یک تصویر با ده هزار لغت و عبارت برابری میکند.                                             دکتر احدیان

مدرسه پلی است که کودکا ما باید از آن بگذرند تا وارد جامعه شوند .                             جان دیویی

ان کسی که نمیتواند خود فرمان دهد باید ببرد                                                                   ناپلئون

داشتن فکرتکنولوژیک مهمتر و ضروری تر از داشتن ابزار تکنولوژی است.                           نگارنده

برنامه ریزی بدون پژوهش یک طنز است.                                                                        نگارنده

برنامه ریزی چشم گیر نیست ولی وقت گیر است.                                                              نگارنده

راه منزل نیست و به منزل هم بی راه نمی توان رسید.                                                        نگارنده

یکی از خصوصیات هنرمندان این است که وقتی می میرند، زنده می شوند.                داریوش ارجمند

اگر باور داشته باشی می توانی ، پس حتما می توانی .                                                  ناپلئون هیل

بهترین کلاس ، کلاسی است که معلم کمتر حرف بزند و دانش آموزان فعال باشند.            جان دیویی

اگر کودکی از شما سوالی پرسید بی درنگ از او بپرسید : تو چه فکر می کنی؟                          پیاژه

من شخصا ، همیشه آماده یاگیری هستم، اگر چه هرگز دوست ندارم تحت آموزش قرار بگیرم. چرچیل

برای آن که کار ها را متفاوت انجام دهیم ، مجبورید که ان ها را متفاوت ببینید.      

 مدیر عامل زیراکس

فرزندان پای بر دوش ما می گذارند تا افقهای دیگر را ببینند.                                        رومن رولند

فناوری کسب و کار را منقلب کرده است، حالا باید یادگیری را منقلب کند.                             نگارنده

تعلیم و تربیت جهان سوم سکوت می آموزد.                                                              پائولوفریره

کسانی از ما که می دانند به کجا می روند و می توانند مسیری را که به آنجا می روند را تعریف کنند ،آنها به کارآموزی  و مهارت آموزی مشغولند و اما کسانی که نه مقصد را می شناسند و نه راه رسیدن را می دانند به کار تعلیم و تربیت مشغولند .                                              بی اف - اسکینر

زیبا ترین صدا در کلاس صدای مشورت دانش آموزان است.                                             نگارنده

اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگری است.                                                   کونفوسیوس

انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکند                                                     داستا یوسکی

کسی که نمی داند کجا می رود هرگز به جایی نمیرود.                                            بی اف- اسکینر

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن .                                                               ژرژ هربرت

اگر دلدار نباشی ، دل به دریا زدن نتیجه ای جز پرتاب شدن به ساحل ندارد.                       نگارنده

هنگامی که همه یکسان فکر می کنند دیگر کسی بیشتر فکر نمی کند                                        والتر

در مقابل همه چیز می توان مقاومت کرد جز نیکی و خوبی                                                  روسو

از دشمنی که خصومت خود را در برابر تو راز می کند زیاد مترس .                  ضرب المثل ایتالیایی

0خود را بشناس و آن چه که هستی باش  بدان که در دنیا مثل تو نیست                       دین کارینگی 

زیبایی سخن به کوتاهی واختصار آن است                                                        پیامبر اکرم (ص)

به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه به راه افتد                                                                 شیون

تجربه نامی است که اکثر افراد روی اشتبا هات خود می گذارند                                    اسکارو ایلیه

صورت هر کسی کتابی است که مردمان از روی آن می خوانند                                          شکسپیر

هدیه دادن مهم نیست سلیقه در انتخاب آن مهم است                                                              گوته

زن گردنبند مرد است      دقت کن چه چیزی را به گردن می اندازی                            امام رضا ( ع)

نه طوطی باش که گفته ی دیگران را تکرار کنی ونه بلبل باش که گفته ی خود را هدر دهی .                 

سعید نفیسی

بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند .                                                 امیل زولا

نزدیکترین چیز مرگ و دورترین چیز آرزو است.                                                              سقراط

آدم عاقل تنها به هنگام  خشم وخوشهالی بیشتر شناخته می شود .                           امام حسن ( ع)

هر سکوتی که خالی از اندیشه بود خطا است .                                                 حضرت محمد (ص)

ترس سایه ی شیطان است و اطمینان نور خداست .                                         حضرت محمد (ص)

کوره را برای دشمنانت آن قدر داغ مکن که خود بسوزی                                                  شکسپیر

خوشبختی یک تعریف دارد و آن هم بائر خوشبختی است .                                                راشیله

جوانی آدم مثل گنج زیباست .                                                                                 جان میلتران

یادتان باشد به سگ مرده لگد نزنید.                                                                        دین کارینگی

دانش اندک بیشتر است عبادت بسیار .                                                           حضرت محمد (ص)

دنیا سراسر زیبا است و ما کمتر متوجه ی آنه هستیم.                                                       پاسکال

اگر می خواهی برای آینده مفید باشی از گذشته درس بگیر.                                                ناپلئون

فطرت هرکس شناسنامه ی هویت اوست.                                                                        شکسپیر                

برای کسی که آهیته  و پیوسته راه می رود هیچ راهی دور نیست                                       لابرویر

کسی که به امید شانس زنده است سالها مرده                                               ضرب المثل فرانسوی

گوش دادن را بیاموز گاهی فرصت ها آهسته در می زنند .                                               نگارنده

کم دانستن وپر حرفی مثل نداشتن و ولخرجی است                                                           ناپلئون

هر گاه بعد از یک ناکامی و یا شکست بتوانیم لبخند بزنیم فرد شجاعی هستیم .                     ناپلئون

یک مادر خوب به صد استاد می ارزد .                                                                      ژرژ هربرت