نیت را درست کن

نیت و قصد انجام کار یکی از مواردی است که سالهاست بین علمای علم و عمل مورد بحث است عده ای معتقدند؛ داشتن نیت خوب و یا بد تا به فعل و عمل در نیاید هر چند بسیار خوب و یا بد باشد هیچ مزد و عقوبتی ندارد فکریست که از سر گذشته است

عده ای دیگر با تفسیر ایات و روایات معتقدند که ظن و فکر بد هم عقوبت دارد همانطور که نیت کار خیری کردی و یا دلت خواست کمکی کنی و یا با خودت گفتی ایکاش آنجا بودم و جانم را فدای فلانی می کردم و یا ... این نیت برابر با انجام کار است

نمی خواهم بگویم کدام درست و یا کدامین دسته درست تر می گویند چون خداوند در قرآن هم بارها و بارها از آگاهی از نیت اعمال خبر داده است سوال من اینجاست..... گاهی کسی به نیت انجام کار خیریی اقدامی می کند مرحله انجام کار و یا نتیجه آن شرعی و قانونی نیست نیت خوب بوده و خدا پسندانه حال تشویق می شود و یا تنبیه؟

قرار بود تشویق کنیم مردم به قرآن ، نماز؛ خدا؛ حج؛ انقلاب و ....علاقه مند شوند .....

برنامه نویسی خوب

هدفگذاری عالی

بودجه مکفی

امکانات ؛ وسایل ؛ تجهیزات ؛ ساختمان ودارالقرآن ؛ ستاد ؛ سازمان و...متعالی

حقوق و مزایا ؛ ردیف استخدامی و هزینه سازی ؛ دفتر و دستک الی ماشاء الله

نتیجه را در جامعه ببینیم : آنها که اهل نماز و قرآن بودند در آن شرکت داشتن اگر بگوییم زده نشده اند و چشمانشان را بسته نگه داشتن با همان روش پیش رفتند و با برگزاری مسابقات و جلسات و همایش هم نتوانستیم تعداد را بشتر کنیم مشکل کجاست نیت که خوب بوده و مسیر که خداییست پس اشکال از کجاست؟

کمک می کنم تا کمی به جواب نزدیک شوید

پیامبر (ص) می فرماید: در آخر زمان سه گروه به حج می روند؛ ثروتمندان برای استراحت و گردش و تفریح

متوسطان جامعه برای خرید و سوغات و تجارت و .....

گروه ضعیف جامعه برای ریا و فخر فروشی

خوب نیت حج است .... مسیر خداییست.... رو به قبله است .... برگشت حاجی است؟

حال نیت من جواب سلام دادن و کمک کردن بود

یا هدف من در وبلاگ و یا یاهو مستجر و یا پیامک جواب سوال دادن بود

من فقط سوالش را جواب دادم و کتابم را امانت دادم

چون همسایه بود کرایه تاکسی او را حساب کردم همین

سلام داد من هم تعارف کردم بفرمایید بیسکویت

ادرس پرسید گفتم مسیر من هم همانطرف است بفرمایید تا یک جایی برسانم

حال روزها و ماه ها گذشته طرف دست بردار نیست وابستگی ایجاد شده توهم برداشته که تو مرا دوست داری وگرنه جواب نمی دادی این درد بسیاری از پسران و دختران جوان است حال نیت و عمل را نگاه کنید

نیت خالص نبوده؟

جنس شیشه خورده دارد؟

جامعه مشکل دارد؟

مردم محبت ندیده اند؟

من خیلی سست هستم؟

او خیلی آزاد و رهاست؟

کرم از خود درخت است؟

توبه گرگ مرگ است؟

سگ زرد برادر شغال است؟