یک نصیحت


چون خودم تجربه کرده ام و در مواردی فراوان ، شاهد آن بوده ام به دانشجویان و حتی معلمان و حتی دوستانم یک نصیحت می کنم.شاید کمی تند باشد ولی رعایت آن ضروری است

مدت ها قبل که برای تمرین ورزشی باشگاه کاراته می رفتم استادمان برای تنبیه کمر بند های قهوه ای که تمرینات خوبی نداشتند و یا در خیابان دعوا کرده بودند؛ حکم می کرد یکماه با کمربند سفید ته صف کلاس بایستند

ما در آن موقع که تازه کمربند زرد را داشتیم چه حالی می کردیم وقتی به آنها تمرین می دادیم و به دستور ما حرکات ورزشی را انجام می دادند

این یک خصلت زشت در انسان است که سریع مغرور می شود. اما یکماه بعد ورق بر می گشت روزی که استاد نمی آمد و یا دیر می کرد همین کمربند قهوه ای از دماغمان در می آورد بیرون

تا کمربند سبز گرفتیم دیگر  فکر می کردیم بروس لی شدیم راه رفتنمان در محله و حتی صدایمان تغییر کرده بود با هر کسی سرشاخ می شدیم و تا مشکلی پیش می آمد خودمان می انداختیم جلو

البته بعلت ضعف بدنی و کمی تجربه و ناقص بودن دانسته ها و تکنیک ها ...اکثراً هم چوب خوبی می خوردیم ولی از رو نمی رفتیم چون این هم یک خصلت بد آدم های ضعیف النفس است که به آن می گویند جو گیر شدن

در دانش و علم هم همینطور است با مطالعه چهار تا کتاب و یا چند جلسه حضوری و با یاد گرفتن چند اصطلاح انگلیسی و علمی ؛ هرگز به خود اجازه ندهید اظهار نظر کنید 

خداوند در قرآن به پیامبرش می فرماید از تو در مورد روح سوال می کنند بگو نمی دانم و علمش  نزد خداوند است و یا در جایی دیگر می فرمایید هرگز در مورد چیزی که علم نداری حرف نزن و دو بار هم می فرمایید کاری را که در مورد آن آگاهی و اطلاعات ندارد انجام نده

هرگز به خود اجازه ندهید با اظهار نظرات شخصی؛ بدون مطالعات آکادمیک و  منسجم به ایراد گرفتن و یا رفع مشکل بپردازید... نمی گویم اعتماد بنفس برای اظهار نظر را نداشته باشید این کار برعکس گرافیک است هر چیزی بکشی و آنرا توجیه کنی این کار شاگردی و علم آموزی بسیار میخواهد با لیسانس و فوق لیسانس فعلاً باید با احتیاط فقط نقل و قول کنیم

با چهارتا اصطلاح جو گیر نشوید مخصوصاً در علوم تربیتی و روانشناسی بسیار با احتیاط قدم بردارید گاهی مطابق فرمایش خداوند حرفی نزنید و یا عملی انجام ندهید باعث تغییر آینده و یا حتی بی آبرویی کسی می شود که کمتر از قتل نیست

 

 

متاسفانه در دنیایی که تمامی مکاتب نو ظهور از دل علوم تربیتی و روانشناسی در میآید  درست کردن دارو دسته کاری ندارد. یکی از مشکلاتی که ما داریم طوطی بودن ماست ... صحبت دیگران را می شنویم و بدون تغییر و یا مزه مزه کردن و یا مطابق دین و جامعه کردن آنرا بیان می کنیم

خداوند به این افراد در قرآن با وا‍ژه سگی که زیاد واق واق می کنند نام برده کمی با تعمق از کلمات و دانسته های خود در علوم تربیتی استفاده کنید

با کمال احترام نصیحت می کنم هر کسی که ابلاغ کاغذی گرفت و یا دوره لیسانس خود را تمام کرد کارشناس نیست . کارشناس به کسی می گویند ( تحلیل سیستم بداند) که تمام زوایا و مشکلات و نقاط قوت و ضعف هدف کارش را می شناسد و می داند به کجا و با چه وسیله ای و طی چه زمانی باید برسد

 

کلیک بفرمایید