چرخ را دوباره اختراع نکنیم

به نام خداوند بخشنده  و مهربان

 

مقدمه:

          در دنیایی که  فنون انتقال اطلاعات و مهارت برقراری ارتباط یکی از دغدغه های آموزش و یادگیری موثر می باشد ؛ نقش معلم بعنوان تسهیل کننده یادگیری بیش از بیش و موثر تر جلوه می کند. در روزگاری که دیگر نمی توان یک نسخه آموزشی برای تمامی دانش آموزان و معلمان نوشت تکیه بر معلمانی که خود قادر به طراحی موقعیت های آموزشی هستند اصلی است که باید دیر یا زود آنرا پذیرفت . با اینکه هنوز در نظام هرمی شکل آموزش و پرورش ما افرادی با ابلاغ کاغذی کارشناس تعلیم و تربیت می شوند ؛ طرح ها و نظرات گاهاً نا پخته خود را به سطوح پایین دیکته کرده و الزام و اجبار را ضامن آن می کنند و هیچگونه منطقی را نیز نمی پذیرند و بعد از شکست و عواقب نا خوشایند آن باب توجیه را باز می کنند ....نمی توان صحبت از روش و فنون نوین یاددهی و یادگیری کرد.

 

درد کجاست؟

       رابرت میگر یکی از نظریه پردازان تعلیم و تربیت بعد از سالها تحقیق و مطالعه به نتیجه زیر می رسد :

قبل از طراحی فرصت یادگیری برای فراگیران ابتدا نحوه ی ارزشیابی آن محتوا را طراحی کنید.

به نقل از کتاب طراحی آموزشی 1956 ترجمه شهناز ذوفت - سمت

و ما بعنوان کارشناسان تعلیم و تربیت در سطوح دانشگاهی بارها در کتاب های مختلف مطلب فوق را  مطالعه و در ورقه امتحانی نمره مناسب را کسب کرده ایم اما آنچه آموخته ایم در حافظه محفوظ مانده و به کاربرد نرسیده....

در روزگاری که اعتقاد بر این است تغییر در یک جامعه از تغییر در مدرسه حاصل می شود و داشتن نظام تعلیم و تربیت کارا و پویا ضامن زنده بودن جامعه فرداست ما بجای فراهم کردن بستر مناسب برای کشف استعداد ها و نوآوری ها و گام نهادن به سوی آموزش و پرورش با دیدگاه راهبر شناختی ، چند گام عقب نشینی کرده و یادگیری بلوم را نیز زیر سوال می بریم .

امسال با ابتکاری که اداره کل استان ما با درایت کارشناسان خود به اجرا در آورده 10 روز قبل از اتمام سالتحصیلی تصمیم بر برگزاری آزمون هماهنگ در برخی از دروس عملی هنرستان فنی حرفه ای بعنوان امتحان نهایی عملی گرفته است.

درد اینجاست که آیا این تصمیم کبری را وقتی می گرفتیم به سوالات زیر توجه کرده ایم؟:

1-  آیا این طرح هنگام دادن ابلاغ به معلم نباید ارائه می شد؟ تا معلم بداند کلاسی را تدریس می کند که واحد نظری آن آزمون هماهنگ کتبی دارد و واحد عملی آن هم توسط کسی دیگر در مدرسه ای دیگر گرفته خواهد شد. تایلر بعد از هشت سال تحقیق می گوید: بسیاری از مشکلات آموزشی به دلیل مشخص نبودن و تغییر نا به هنگام اهداف آموزشی است.

2-  آیا هنگام طراحی یک واحد درسی و یا استاندارد سازی آموزشی لحاظ شده است که می توان به هر روشی ارزشیابی کرد و یا ....؟

3-  آیا در رفتار و یادگیری فراگیران تغییری حاصل نخواهد شد اگر متوجه شوند دست معلم از تنها اهرم ایجاد انگیزه خالیست؟ خود تجربه کرده ام که اردیبهشت ماه نگاه و کلام فراگیران در کلاس تغییر کرده است و سطح توقع ایشان برای دریافت نمره چه تاثیری بر روند آموزشی گذاشته است.

4-  آیا محتوا؛ فضا و شرایط آموزشی برای تمامی فراگیران هماهنگ بوده است که آزمون ؛هماهنگ برگزار شود . کارشناسان اداره کل از سایت ناقص ما بازدید کردند، کمبود امکانات را مشاهده کردندو  در مقابل درد دل نیم ساعتی ما فرمودند : لباس کار بپوشید از هنر آموز تا هنر جو....

5-   آیا کتب کمک یادگیری؛ نرم افزار آموزشی کمکی برای فراگیران ارسال شده است؟ و یا کلاس های توجیهی برای معلمان برگزار شده یا قرار است  .... برقرار شود؟

6-  آیا عدم اعتماد به معلم کلاس؛ بی سوادی و بی  لیاقتی معلم  یکی از عواقب این طرح نا بهنگام نیست؟ آیا دانش آموزان و اولیا ایشان توسط مجریان طرح و کارشناسان اداره کل توجیه شده اند؟

7-  آیا یادگیری برای دانستن در این کلاس معنی می دهد؟ و یا مانند کنکور یادگیری برای نمره؟ در روزگاری که چند صد هزار لیسانس بیکار جویای کارند ، دقت در برگزاری آزمون دیپلم فنی حرفه ای بدون هماهنگی سازمان مربوطه جای تشکر دارد!!!!

8-  آیا این آزمون بر استرس و نگرانی فراگیران اضافه نخواهد کرد در حالیکه حتی مشاوران مدرسه از اجرای این طرح ناآگاهند؟

 

 

درمان چیست؟

مطالب ذیل را بعنوان یک معلم ، با بیش از 20 سال سابقه تدریس در تمامی مقاطع آموزش و پرورش ؛ بعنوان کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی با بیش از 7 سال سابقه تدریس در دانشگاه ؛ بعنوان نویسنده کتاب طراحی آموزشی و آشنا به انواع روش ها و فنون تعلیم و تربیت معروض می دارم:

1-  باید آنچه را بعنوان نظرات  تعلیم و تربیت مطرح می کنیم اگر بصورت ابتکاری و خلاقانه است در محیطی کوچک و بصورت آزمایشی اجرا کرد و بعد از بررسی و مقایسه با استاندارد های آموزشی در محیطی بزرگتر اجرا نمود . فراگیران موجودات آزمایشگاهی و مدرسه لوله آزمایش نیست.

2-  ارابه آموزش وقتی به حرکت در می آید و در مسیر خود قرار می گیرد، درست نیست در حال شتاب گرفتن چرخ های آنرا تعویض کرد . ارزشیابی یکی از فرایند های یادگیری است نمی توان روش آنرا تعویض کرد.

3-  ابتدای هر دوره و یا سال تحصیلی این ابتکارات ابلاغ شود تا معلم طراحی آموزش کلاس خود؛ روش تدریس و ارزشیابی مستمر خود را با نحوه ی ارزشیابی پایانی هماهنگ کند .  

4-  دانش آموزان ، اولیا و مربیان برای اجرای این طرح توجیه گردند تا از میزان استرس و اعتراضات بعدی کاسته شود.

5-   چرخ را دوباره اختراع نکنیم وسیله ای را بسازیم ، بومی ، ابتکاری؛ ملی و .... بر روی این چرخ سوار کنیم  تا حرکت تعلیم تربیت تسریع گردد. چرا تمام تحقیقات و نظریات پیشینیان را زیر سوال می بریم که بگوئیم ..... که چه؟ کنکور را در حالی حذف می کنیم که دیپلم را با هزینه بسیار و به شرط معدل همه امکانات و توان آموزش و پرورش را برای بستر سازی ورود به دانشگاه صرف می کنیم پس رسالت خود یادگیری ، تدوین اهداف آموزشی، استاندارد آموزشی ؛ یادگیری کاربردی؛ عدالت آموزشی، سطح یادگیری ؛ ساختار یادگیری؛  فرصت برابر یادگیری ، تفاوت فردی، معلم مدیر ، طراحی آموزشی سالیانه ؛ همه و همه در استان ما شعار است و یا ما یک جزیره هستم در میان میلیون ها نظریه و تئوری های یادگیری.

6-  هنر جویی که فقط می تواند تا فوق دیپلم درس بخواند و برای ادامه تحصیل باید حتماً دیپلم نظری داشته باشد و بسیاری از رشته های فنی حرفه ای که اصلاً پیش دانشگاهی ندارند گرفتن آزمون هماهنگ علاوه بر بدبینی ها و نگرانی ها اتلاف هزینه و وقت نیست . بیایم کمک کنیم سطح یادگیری را بالاتر ببریم نه حجم محفوظات را....

 

 

 

با آرزوی توفیق

پورشیخ