تفاوت ها ی فردی هنگام تدریس

تفاوت های فردی هنگام تدریس

خرگوش اصرار داشت که دویدن جزء برنامه درسی باشد.پرنده معتقد بود که باید پرواز نیز گنجانده شود .ماهی هم به آموزش شنا معتقد بود و سنجاب اصرار داشت که بالا رفتن از درخت.  نیز باید در زمره آموزش‌های مدرسه قرار بگیرد....

شورای مدرسه با رعایت همه پیشنهادات دفترچه راهنمای تحصیلی مدرسه را تهیه نمود و بعد قرار شد که همه حیوانات درس‌ها را یاد بگیرند.

خرگوش در دویدن نمره بیست گرفت، اما بالا رفتن از درخت برایش دشوار بود؛ مرتب از پشت به زمین می‌خورد. دیری نگذشت که در اثر یکی از این سقوط‌ها مغزش آسیب دید و قدرت دویدن را هم از دست داد...حالا به جای نمره بیست، نمره ده می‌گرفت.و در بالا رفتن از درخت هم نمره اش از حد صفر بالاتر نمی‌رفت

پرنده در پرواز عالی بود اما نوبت به دویدن روی زمین که می‌رسید؛ نمره خوبی نمی‌گرفت، مرتب صفر می‌گرفت. صعود عمودی از تنه و شاخه و برگ درختها هم برایش سخت بود. جالب اینجاست که تنها مارماهی کند ذهن و عقب افتاده بود که می‌توانست درس‌های مدرسه را تا حدودی انجام دهد و با نمره ضعیف بالا رود. اما مسئولان مدرسه از این خوشحال بودند که همه دانش آموزان همه دروس را می‌خوانند.

عده‌ای هستند که همیشه کوشیده اند یک الگوی مشخص بر مردم تحمیل کنند.آنان ماشین می‌خواهند نه انسان ؛ آنها می‌خواهند انسانها را همانطور بسازند که شرکت (( فورد )) اتومبیل می‌سازد : روی خط تولید

 ولی انسانها روی خط تولید خلق نشده اند ...خدا هر فردی را منحصر به فرد آفرینده است

از باغی می‌گذری و به یک درخت بلند و عظیم برمی خوری ؛ مقایسه کن: درخت بسیارتنومند و بلند است، ناگهان تو خیلی کوچک هستی...اگر مقایسه نکنی، از وجود آن درخت لذت می‌بری، ابداٌ مشکلی وجود ندارد.

زندگی شگفت انگیز است
فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید
کوچک باش ولی عاشق ...