بیا این ور بازار طرح جدید رسید
کنار کیف  و کتاب فرزندم کتابچه ای را دیدم با جلد  رنگ و رو پریده که بسیار کج جلد شده بود و جیغ بودن بعضی از رنگهایش مرا کنجکاو کرد که بدانم چیست
چند باری این جزوه را ورق زدم  این طرف و اون طرفش کردم ؛ تا اینکه روی جلد را دیدم کسی که تا دیروز کارشناس مسئول و مسئول گروه آموزش ابتدایی یک استان بود و خودش را بعنوان نویسنده و شاعر معرفی کرده بود این بار پایش را کرده در کفش طراحان و گرافیست ها و از محتوا تا طرح روی جلد را برای یک ناحیه در یک شهرستان انجام داده از این هنرمند( ذاتاً خیر و دائماً مبتکر )چند سوال دارم اگر شما  خواننده محترم هم توانستید کمک کنید تا به پاسخ سوالهایم برسم
 سوال اول : گانیه معتقد بود که نباید حس کنجکاوی در کودکان را از بین برد و این سوالات مطرح شده در روی جلد نشانه بیداری ذهن فعال کودک است آیا شما هم به این نتیجه رسیده ای که خدمتی که 5سال انجام دادی نیاز به این مکمل آموزشی دارد؟
ویا اینکه تازه درک کرده اید کتابی که با حیطه یادگیری بلوم نوشته شده و با تدریس قیاسی زمان سقراط توسط همکارانتان انجام میشود نیاز به تغییر است؟
سوال سوم: اگر فرض کنیم کودکان یاد بگیرند که سوال بپرسند و بقول دکتر علی شریعتی خوب هم بپرسند.... بقول شما روزنامه نگار و گزارشگر و کنجکاو کنند  آیا ما در خودمان درجه انتقاد پذیری را افزایش داده ایم یا مرگ خوب است برای مرغ همسایه؟ آیا معلمان ما با روش راهبرد شناختی گانیه آشنایی دارند تا نقش رهبری و راهنمایی خود را بازی کنند؟
سوال چهارم این طرح کجا پخته شده است در کدام بوته آزمایشگاهی ؛ کجا تست شده است که در یک منطقه آموزشی عمومی شده است؟  هیچ دقت کرده ای هر طرحی می دهید وبال گردن معلم ابتدایی می کنید؟ هیچ دقت کرده اید آنقدر از این طرح ها هر سال می دهید و گزارش تاثیرات مثبت آنرا هرگز منتشر نمی کنید؟
در این بظاهر کتابچه 26 برگ ه پشت و رو در هر کدام 4 جا برای گزارش نویسی وجود دارد مشخص شده که جمع کل گزارشات برای هر روز دیده اگر فقط وفقط یک بار ببیند و سوال بپرسد میشود 208 گزارش که مفهوم چیست و چرا این تعداد؟ سال که 365 روز است و 52 هفته دارد و سال تحصیلی 270 روز است و در ابتدایی 240 روز تحت تاثیر مدرسه هستند پس چرا عدد شما و تعداد برگه کتابچه همه مضرب 13 است؟
برنامه ریزی چیست ؟چراست ؟ به چه کار آید؟
سوال بعدی: گیرم شما با دقت نظری که در دوران کارشناسی و مسئولیت خود نشان داده اید موضوع را تحلیل کرده اید و هیچ خدایی ناکرده غیر انتفاعی نبوده است اما فکر نمی کنی تغییر یک جامعه  توسط معلمان ابتدایی آن  امکان پذیر است چرا طرح های شما مثل تغییرات کتاب ریاضی اول ؛ فقط توجیه پذیر است؟ خود شما با طرح های ابتکار همکارانتان که از مناطق رسید چه کردید؟ هشت سال قبل با لوح فشرده همکارتان که تمامی کتاب ابتدایی را با رویکرد یاددهی و یادگیری طراحی آموزشی کرده بود و 60 لوح فشرده و فیلم از روش های تدریس نوین برایتان فرستاد چه کردی ( لپ کلام) خودتان را تغییر دهید جامعه خودش تغییر می کند هنوز همین تغییر را که معتقدی مهم است در خودتان ایجاد نکرده اید آنوقت از به کودکان خود بیاموزیم فکر کنید هر جا سوالی پیش آمد سکوت نکنید و بپرسید
من این کودک درونم را بیدار و زنده نگه داشتم حالا می پرسم و شما جواب بدهید

و اما مطالعه ؛جناب آقای طراح ؛ روی میز ؛ شکل میز و تعداد کتابها و رنگ  کتابها و لباس ها و چیدمان کتاب ها روی میز و  اینکه هیچکدام قلم ندارند شما را به چه روش یادگیری هدایت می کند؟ اطلاعات کلامی ؛ حافظه محور؛ یادگیری  کنکوری و یا ....؟ فکر نمی کنی یادگیری الکترونیکی جایش جای است؟
این پسر کاراته باز با پاپیون  سبز روی ؛ با مو های بهم ریخته با که مبارزه می کند جهل و نادانی ؟ روی سجاده است تا تاتومی کاراته؟ کدامین فیگور  و کاتای نماز را اجرا می کند؟با حوصله تمام دختر نگاه می کند تا پسر گل را آبیاری کند  بعد از شکفتن گل آنرا بچیند به کنار روسری خود بچسباند تا .... چه کند؟ تازه یاد بگیرد کلاهش را درست بگذارد؟ دانش آموزان را شکنجه ندهید تغییر را از خودتان شروع کنید ؛ در مدارسی که دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم آن ایمیل و وبلاگ دارند من کاغذی کاهی با جلد بد رنگ برای ایجاد انگیزه چاپ می کنم و می گویم گزارش روزانه بنویس و به اطراف با دقت نگاه کن اینقدر تعجب آور است آب دادن یک گلدان توسط یک پسر بچه ؟ اگر ساختمان گل را بررسی می کردند حق با تو


چرا نی نی ها دور سرشان گل دارد؟ چرا نی نی ها اینقدر ناز هستند ؟ چرا نی نی ها بسختی بزرگ می شوند  و آخر دبستان دیگر ناز نیستند؟چرا اولیا فرزندان کنجکاو و فعال خود را؛ مانند دسته گل به دبستان می سپارند ولی کسل و غمگین و سرخورده در آخر کلاس پنجم تحویل می گیرند؟ مگر آنهائیکه پول دارند کلاس های تیز هوشان ثبت نام کنند و یا مدارس ... انتفاعی که با روش خاص نمره می گیرند و با لباس و دوچرخه و موبایل و ... به کلاس می آیند و در یک آشپزخانه در یک خانه قدیمی درس شیرین ریاضی را بصورت کاربردی یاد می گیرند؛ چرا بچه وقتی با این همه طرح های جذاب زنگ مدرسه می خورد با فریاد از حیاط مدرسه فرار می کنند؟ هر چه خواستیم جز آداب زندگی و احترام به بزرگتر و ... را به آنها می آموزیم .... باور نداریم به برخورد دانش آموزان با معلمان خود در مدارس راهنمایی و مخصوصاً کاردانش نگاهی بیندازید این از همت مدارس ابتدایی است که این نی نی ها را به نانی تبدیل کرده اند؟ 

چرا موتور سوار ها هر جا دلشان بخواهد تک چرخ می زنند حتی روبروی بچه هایی که در غیر از پارک بازی می کنند؟
جناب آقای تازه طراح شده آیا می دانی لاله را واژگون کشیدن یعنی چه؟
به کجا چنین شتابان؟
چر از روی کتاب ریاضی تا جلد این کتابچه خلاقیت و کنجکاوی ؛حشرات 4 پا دارند؟


امیدوارم من و تو هم همونی بشیم که خدا می خواد اونوقت یاد می گیریم هر چیزی ارزش دانستن و  وقت تلف کردن ندارد تا موش آزمایشگاهی افراد غیر محقق شویم امسال بعد از سالها در هفته کتاب به این نتیجه رسیده اند که بیش از 80 درصد کتابهای چاپ شده در ایران؛  غیر اصولی و غیر کاربردی و فقط برای تجارت بوده است ؟ خلق کردن یک فکر از این روش سخت نیست با 4 نفر مشورت کنید الان که دیگر مسئول نیستی تا به پر کلایتان بر بخورد؛ اگر نظرات شخصی شما ناگهان منطقی رد شد ؛ باز هم ناراحت می شوید؟ 
قرآن را با نام الله روی جلد کتابچه ای گذاشتی که هیچ ورنی و وارنیش و حتی کاوری ندارد مسئولیت این بی احترامی را طراح محترم قبول میکند اگر کودکان جلد پاره شده و یا کثیف شده این مجلد را به مدرسه بیاورند؟ میدانی مفهوم اصلی آیه ای که روی جلد این کتاب گذاشته ای چیست؟ یا فقط تصویر کم آوردی این را چسباندی ؟

یادمان باشد همه ما نیاز به باران رحمت  خداوند( دانای مطلق ) داریم و گرنه سیه روی شود هر که در او غش باشد
به کجا چنین شتابان  به چه قیمتی و چگونه و چرا؟