سوره فلق

عنوان : سوره ی فلق                  مقطع : پایه ی اول دبستان

زمان پیش بینی شده :  35 دقیقه        محل تدریس : کلاس درس                     تعداد فراگیران :  6 نفر     روش تدریس : پرسش و پاسخ _ قصه گویی

*هدف کلی : آموزش قرآن اول دبستان

*اهداف جزیی :

1 ) آموزش سوره ی فلق

2 ) آشنایی با رو خوانی سوره ی فلق

 

*اهداف رفتاری :

1 ) با معنای عبارات ساده ی قرآنی به زبان شعر آشنا شود . ( دانش )

2 ) در تصویر شعر هرچیزی را میبیند بیان میکند . (دانش )

3 ) جهت قرائت صحیح آیات قرآنی تلاش میکند. (مهارت )

4 )با قرائت ساده ی قرآنی آشنا میشود (دانش)

5 ) به همکاری و مشارکت با دوستانش علاقه نشان میدهد.( نگرش )

 

*وسایل آموزشی مورد نیاز : کتاب درسی - ماژیک -  دانش آموزان -  تابلو – لوحه-  ضبط صوت  - نوار کاست –

 

**رفتار ورودی :

* ورود به کلاس - برقراری ارتباط با فراگیران - مشاهده ی تکالیف و حضور و غیاب :  

معلم وارد کلاس میشود و با روی گشاده و چهره ای شاداب و زبان کودکانه سلام و خوشامد میگوید و احوالپرسی میکند : سلام سلام بچه ها گلهای ناز و زیبا ،خوشامدید به اینجا .

حالتون خوبه ؟ خوب و خوش و سلامتید ؟ سرحال و پر انرژی ؟ خدارو شکر میکنم که یک روز دیگه رو توفیق داده تا در کنار هم باشیم و قرآن بخوانیم .

ببینم خانم خوشگل ها غایب دارید ؟ اینطورکه معلومه همتون حاضرید.

حالا اونهایی که غایبند دستشون بالا ! بچه ها لبخند میزنند ! معلم : نه بابا همه حواسا جمعه !

دخترای گلم ! تکالیف جلسه ی قبل رو همه انجام دادین ؟؟! پس بذارین روی میز تا بیام ببینم .

احسنتم ....بسیار خوب ....دخترهای منظم ....

سپس معلم از بچه ها میخواهد تا با عطر یک صلوات محمدی فضای کلاس را خوشبو نمایند . در این حال معلم  « به نام خدا  » را پای تابلو مینویسد و از دانش آموزان سوال میکند شروع هرکاری را چگونه آغاز میکنیم ؟   و در همین رابطه حدیث کوتاهی از پیامبر را نقل میکند :

پیامبر اسلام  (ص )  : سخنی که با نام خدا و صلوات برمن آغاز نشود،ناپایدار و به دور از هر گونه خیر و برکتی است .

 

معلم ابتدادانش آموزان را با آداب خواندن قرآن آشنا کرده ، بدین ترتیب که اولین کار در خواندن قرآن اینست که وضو بگیریم .

*ارزیابی تشخیصی :

معلم : ببینم درس جلسه قبلتون رو یاد گرفتید ؟ 4آیه ی اول سوره ی حمد روحفظ کردید ؟ همه باهم و یکصدا بلند با هم بخونیدش . مرحبا بر شما نازنینان . موافقید که یک سوره ی دیگه رو با همدیگه یاد بگیریم ؟ در این حال نام سوره و درس را پای تابلو مینویسد .

 

*ارائه ی درس :  {ایجاد انگیزه }

 در حالیکه معلم لوحه ی سوره ی فلق را به تابلو میچسباند شروع به توضیح نموده و در رابطه به مفهوم ومضمون سوره  _  حسد _  با بیان داستانی قرآنی {داستان حضرت یوسف } برای دانش آموزان ، در آنان ایجاد انگیزه مینماید. در پایان نیز سوالاتی برای آنها مطرح میکند:

یکی از پیامبران خدا به نام حضرت یعقوب بودندکه فرزندان پسر زیادی داشتند و آنها را هم خیلی دوست داشتند . نام یکی از آنها یوسف بود که از همه کوچکتر بودند و پدرشان بیش از همه به او توجه  و محبت میکرد .به همین دلیل هم برادران یوسف ، به او حسادت میکردند و رفتار خوبی با او نداشتند . یه روز تصمیم گرفتند که کاری کنند تا یوسف برای همیشه از خونه بره و پدر فراموشش کند تا اینطوری شاید پدر به آنها بیشتر توجه کند . به همین خاطر یک روز که داشتند گوسفندان را به صحرا میبردنداز پدرشون خواستند تا یوسف را با انهابه صحرا بفرستد تا اونجا بازی کند و در خانه حوصله اش سرنرود . اما پدرآنها چون نگران بود که از یوسف مراقبت نکنند ، اجازه نداد اما بعد با اصرار و خواهش فرزندان پذیرفت که یوسف را باآنها به صحرا بفرستد و سفارش به مراقبت او را نمود .

یوسف با برادران به صحرا رفت و با آنها مشغول بازی شد اما برادرانش به بهانه ی بازی او را در داخل چاه انداختند و پیراهن خونی او را آوردند و با گریه به پدرشان نشان دادند و گفتند که گرگ یوسف را خورد ، اما پدر حرف آنها را باور نکرد وخیلی ناراحت شد و سالها در غم دوری یوسف به درگاه خدا گریه و دعا میکرد که دوباره یوسف را ببیند وخدا هم بعد از سالها دعای او را مستجاب کرد و بعد از اتفاقات زیادی که در این سالها افتاد یوسف را دوباره به پیش پدرش حضرت یعقوب ( ع ) برگرداند.

یوسف برادرانش را بخشیدو ایشان هم از کارها و رفتار خود پشیمان شدند و به درگاه خداوند توبه کردند .

***سوالات مطرح شده :

1 ) چه چیزی باعث شد تا برادران یوسف او را در چاه بیندازند ؟

2 ) آیا حسادت کار خوبی است ؟ 

3 ) حسود کیست ؟ آیا خدا حسودان را دوست دارد ؟

*مرحله ی دوم :

معلم توضیح میدهد که حسادت یعنی انسان بخواهد نعمتی را خدا به دیگری داده از او بگیرد ، خدا حسودان را دوست ندارد به همین دلیل هم خدا در قرآن ، سوره ی فلق ,به پیامبر (ص ) امر میفرماید :  " که برای امان ماندن از شر حسودن به او پناه ببرد .

*مرحله سوم :

معلم از دانش آموزان میخواهدتا ضمن رعایت سکوت قبل از باز کردن کتابهای خود آیات را فقط از روی لوحه نگاه کنند و طبق دستور نوار صوت قرآن عمل کنند بدین صورتکه :

پس از خواندن دسته جمعی دانش آموزان نوار خاموش و معلم عبارات و آیات را به طور بخش بخش با حرکات دست برای دانش آموزان میخواند و آموزش میدهد و 3بار این کار تکرار میگردد و دانش آموزان تکرار میکنند .

 سپس معلم از دانش آموزان میخواهد تا کتاب درسی خود را باز کرده و ابتدا 2نفر از دانش آموزان قویتر کلاس سوره را کامل بخوانند و سایرین با مداد آیات را نشان دهند .

جمع بندی ، رفع نقص و یادگیری تکمیلی :

معلم دانش آموزان را به گروههای چند نفری تقسیم کرده تا آیات درس را برای یکدیگر بخوانند و اشکالات روخوانی و قرائت یکدیگر را اصلاح کنند برای اینکار افراد قوی با افراد ضعیف هم گروه می گردندتا برای یکدیگر مفیدتر باشند و نتیجه ی بهتری حاصل شود .

نهایتاباتوجه به فرصت،هردانش آموزیک سطرازروی  کتاب خود را میخواند .

*شعر :

معلم با اشاره به تصویر داده شده شعرمیخواهدتادانش آموز بگوید که تصویر مورد نظر چه حالتی را نشان میدهد . سپس شعر درس را3بارتکرارمیخواندوبچه ها همراه اوتکرارمیکننددرآخرباتوضیح شعر ازآنان میخواهدتاباهمفکری هم درقالب گروههای تشکیل شده عنوان مناسب برای شعر انتخاب نمایند

*ارزیابی پایانی :

انتظارمیرود دانش آموز بتواند در پایان درس 3 آیه از سوره ی فلق را که در کتاب درسی آمده در مدت 30 ثانیه بدون کمک دیگران در کلاس درس بخواند .

*تکلیف پایانی : سوره ی فلق را در منزل برای والدین بخوانند و به کمک آنهااین سوره را به همراه شعر حفظ نموده و با وضو به کلاس بیایند .