سوره زلزال

موضوع:

آموزش قرآن

 

مقطع:ابتدایی

 

 

پایه:سوم

 

تعداد فراگیران:20 نفر

 

 

زمان تدریس : 40 دقیقه

 

 

روش تدریس: فعال

 

 

نوع ارزشیابی: شفاهی

هدف کلی:آموزش  قرآن کریم

هدف جزئی:آموزش سوره زلزال

هدف رفتاری:توانایی خواندن آیات سوره ی زلزال

حیطه شناختی:آشنایی با آیات، معنا و مفهوم سوره ی زلزال

حیطه روانی و حرکتی:توانایی خواندن سوره ی زلزال

حیطه عاطفی:علاقه به زیبا خواندن سوره زلزال

وسایل مورد نیاز:کتاب، لوحه، ضبط صوت

رفتار ورودی: معلم با مهربانی و سلام  وارد کلاس می شود و با نام و یاد خدا  درس و کلاس راشروع می کند بعد از آن به حضضور وغیاب  و دیدن تکالیف دانش آموزان می پردازد و اگر اشکالی داشتند آن را برطرف می کند.

ارزشیابی تشخیصی:

معلم قبل از ارائه ی درس جدید از دانش آموزان سئوالاتی درباره ی درس گذشته می پرسد تا مطمئن شود درس گذشته را فرا گرفته اند و آنها را برای درس جدید آماده می کند.

وسایل مورد نیاز:کتاب، ضبط صوت، نقاشی

ایجاد انگیزه: برای ایجاد انگیزه می توانیم از روش های مختلف استفاده کنیم مثل شعر، داستان و ... یا از تجربیات دانش آموزان در مورد این موضوع صحبت کنیم در مورد این که هر کس هر کاری انجام دهد  نتیجه آن را می بیند.

گام اول: با گفت و گو با دانش آموزان درس را آغاز می کنیم درباره ی کارهای خوب و بد و نتیجه ی آن ها با ایشان بحث می کنیم. می توانیم دانش آموزی را مثال بزنیم که به سخنان و راهنمایی های خیرخواهانه پدر و مادر، معلم مدرسه توجه دارد. همیشه درسش را می خواند و تکالیفش را انجام می دهد و در نتیجه در پایان سال نمرات درخشانی در کارنامه او ثبت می شود. هم معدلش که نشان درجه ی علمی اوست بالاست و هم دارای بهترین نمره ی انضباط است که نشان شخصیت و ادب اوست.

همه از او راضی هستند خودش هم، خاطرش آسوده است . اما دانش آموزی که تنبلی می کند و غافل است و عمر و وقتش  را بیهوده هدر می دهد و نظم و برنامه در زندگی ندارد و اوقات خود را به بطالت می گذرانند در پایان  سال نمراتی در کارنامه اش می بیند که باعث شرمندگی است او روی  آن را ندارد که کارنامه خود را به پدر و مادر نشان دهد او پشیمان است و افسوس می خورد که کاش از فرصت و وقت خود خوب استفاده می کرد ولی دیر شده ودیگر پشیمانی سودی ندارد حالا که بچه ها کم کم آماده شدن درس جدید را شروع می کنیم و از دانش آموزان سئوال می کنیم که چه نتیجه ای از این داستان گرفتیم  و اگر دانش آموزان درست جواب دادند  آنها را تشویق می کنیم و آنها در مورد اینکه هر کس نتیجه کارهای خودش چه بد یا خوب را می بیند صحبت می کنیم.

گام دوم:

لوحه ی سوره ی زلزال را  در مقابل  دانش آموزان  نصب و به آنها می گوییم که قرار است سوره ی دیگری از قرآن را یاد بگیریم  که در مورد کارهای ما و نتیجه آن است بعد تدریس را شروع می کنیم.

گام سوم:

معلم به هر یک از بخش های کلمه اشاره  می کند و از دانش آموزان می خواهد به صورت دسته جمعی بخوانند و آن وقت به بخش های کلمات هر سطر اشاره  می کند و هر بار یک دانش آموز یک سطر را به صورت انفرادی بخش بخش می خواند.

گام چهارم: نوار آموزشی که از قبل برای پخش آیات سوره ی زلزال آماده شده پخش می شود. مطابق دستور نوار دانش آموزان آیات را گوش می دهند و همراه آن می خوانند هم زمان آموزگار با خط کش یا چوب اشاره کلمات را نشان می دهد.

ارزشیابی تکوینی:

از دانش آموزان می خواهیم داوطلبانان هر کدام یک سطر را به طور شمرده و آرام بخوانند.

ارزشیابی پایانی:

در پایان از دانش آموزان  می خواهیم از روی کتاب سوره ی زلزال را برای ما بطور کامل بخوانند.

تکلیف خلاقانه:

از دانش آموزان می خواهیم چند تا از کار خوب که انجام دادن و نتیجه خوب گرفتند بنویسید.