یاد اوری تنوین

نمونه طرح درس قرآن پایه سوم ابتدایی

1- مشخصات :

نام درس : یاد اوری تنوین                                    پایه اول دبستان

تعداد دانش آموزان : 20 نفر            زمان تدریس : 40 دقیقه

دانشجو : عصمت زرا بیگی

2 هدف کلی : آموزش خواندن صحیح قرآن

3- هدف جزئی : تمرین کردن انواع تنوین و خواندن آیه  که دارای تنوین هستند .  

4- اهداف رفتاری

پس از پایان درس از دانش اموزان انتظار می رود .

- کلمات و عبارات دارای تنوین دار خوب و روان بخوانند (مهارتی )

- با نگاه کردن به کتاب به صورت انفرادی آیات درس را به بخش بخوانند (مهارتی )

- معنای کلمات ساده پیاپی قرآنی فرا گیرند (نگرشی )

قرآن را پاکیزه نگه می دارند و بر آن احترام می گذارند . (عاطفی )

5- وسایل و تجهیزات : کتاب درسی لوحه

6- روش تدریس : تلفیقی

7- چیدمان کلاس : گروه های دو نفره

8- نحوه ورود به کلاس : سرحال و با خنده و پر انرژی وارد کلاس می شویم . با نام خدا شروع به صحبت می کنیم بعد از احوالپرسی حضور و غیاب می کنیم . تکالیف جلسه قبل را نگاه می کنیم .

9- ارزشیابی آغازین

ابتدا لوحه درس قبل را روی تابلو می چسبانیم و از دانش آموزان می خواهیم به صورت دسته جمعی آن را بخوانند و سپس چند تا از دانش آموزان ابتدا دسته جمعی و سپس تک تک آیات را بخش بخش می خوانند .

10- ایجاد انگیزه بچه ها یادتونه که تو سرزمین علامتها سه تا برادر بودن    َ  ِ  ُ که با بقیه برادر ها شبیه بودند و گاهی وقت ها باهم اشتباه گرفته می شوند بنابراین تصمیم گرفتند یک کاری انجام دهند تا با بقیه حروف اشتباه گرفته نشوند . تا تونستن یکی مثل خودشون رو بشناسند.  تا 2 تا بشن مثل ( َ    مثل    ً )     ( ِ    مثل  ِِ    )   ( ُ    مثل      ٌ ) که اسمشو تنوین گذاشتند.

 11- ارائه درس : ابتدا لوحه حروف الفبا تنوین دار به تابلو می چسبانیم و با اشاره به هر حرف از دانش آموزان می خواهیم با صدای بلند بخوانند. سپس از روی کتاب به طور انفرادی بخوانند . سپس لوحه لغات را به تابلو می چسبانیم و با اشاره به هرکدام دانش آموزان آن را بخش بخش با صدای بلند می خوانند.

و بعد به صورت انفرادی و شمره و آرام از روی کتاب می خوانند .  

12- ارزشیابی تکوینی : زمانی که بچه ها لغات و حروف تنوین دار را میخوانند عملکرد آنها را ارزیابی می کنیم  .

13- جمع بندی و خلاصه درس : دانش آموزی که بهتر از بقیه لغات را می خواندیک بار با صدای بلند لغات تنوین دار را می خواند و اگر در لغتی اشکال داشتند آن را دوباره روی تابلوی بزرگ می نویسیم و تکرار می کنند تا یاد بگیرند. 

14- ارزشیابی پایانی : خود دانش آموران به صورت انفرادی لغات را می خوانند تا ببنیم خوب یاد گرفته اند یا نیاز به تمرین دارند !

15- تکلیف منزل: آیات درس جدید را برای خانواده هایشان بخوانند یک آیه از قرآن را به طور دلخواه بنویسند و و تنوین های آن را مشخص کرده و به کلاس بیاورند