نمونه سوالات درس مبانی رایانه ریاضی سوم -2
- کدام وسیله ورودی می باشد ؟

الف- پویشگر تصویر         ب - چاپگر                                 ج- رسام                  د-صفحه نمایش CRT

 

52- کدام یک دیسک مغناطیسی است ؟

الف- floppy                    ب -     HDD                            ج-DVD                   د.CD

 

53- برای کدام یک از انواع داده های زیر , Webcam دستگاه ورودی مناسبی است ؟

الف-متن                          ب - تصویر                  ج- صدا                                                 د- فیلم

 

54- اطلاعات اولیه ی مورد نیاز پیش از عملیات…………نام دارد ؟

الف - اطلاعات                ب- داده                           ج- پردازش                                 د- خروجی

 

55- رایانه های قابل حمل به دو نوع ………….و…………….تقسیم می شوند ؟

الف-کیفی-جیبی              ب- pc-کیفی                  ج- لب تاب- نت بوک                               د- ریزپدازنده - CPU

 

56- اجزای سیستم اطلاعاتی عبارتند از : رویه-داده-سخت افزار و نرم افزار و .......است؟

الف- سیستم عامل           ب-   کاربر              ج-برنامه مترجم                    د- کابل های ارتباطی

 

57- کدام گزینه مستند سازی محسوب می شود ؟

الف- راهنمای کاربر                       ب- کاتالوگ                              ج- اطلاعات بروشور                    د- داده

 

58- کدام یک از موارد زیر داده  است؟

الف- لیست قیمت            ب- فیلم وصدا                   ج- شماره ی اتوماسیون          د- راهنمای استفاده از تلفن همراه

 

59- کدام یک جزو انواع شبکه است؟

الف)ISP                        ب)DNS                         ج-Dial up                                د-Man

 

60- مودم چه کاری انجام می دهد؟

الف- تبدیل صدا به خط         ب- تبدیل موج به خط           ج- تبدیل الکتریسته  به مغناطیس           د- هیچکدام

 

61- برای تشکیل شبکه ی رایانه ای به کدام یک  از موارد زیر نیاز است ؟

الف- انسان                      ب- داده                        ج- رایانه                        د- اطلاعات

62- مواردی که می توان در شبکه با آنها تشکیل یک گره (node) داد،  کدام است؟

الف- ابررایانه ها     ب- رایانه های جیبی                            ج- چاپگر اسکنر ورایانه                 د- اطلاعات و داده ها

 

63-ac  نام کدام محدوده ی زیر است؟

الف- سازمانی                   ب- دولتی                                    ج- مراکز اصلی                         د- علمی

 

64- کدام مورد جزو پر کاربرد ترین رایانه هاست؟

الف- ریز کنترل کننده ها             ب-ریز رایانه ها                          ج- رایانه های بزرگ                  د- ابررایانه ها

 

65- تجهیزات فیزیکی رایانه در رایانه قابل لمس است .............نام دارد؟

الف- سیستم عامل                       ب- سخت افزار                           ج- سیستم اطلاعاتی                    د- پردازشگر

 

66- سرعت کانالهای ارتباطی به کدام مورد زیر بستگی دارد ؟

الف- پهنای  باند               ب- شیوه ی انتقال داده ها           ج- جهت انتقال داده ها                            د- پروتکل

 

67- ویروس ها نمی توانند باعث .....................  شوند.

الف- سیستم راه اندازی نگردد                                       ب- سرعت و عملکرد سیستم کم شود

 ج- اطلاعات غیر قابل دسترس شود                                  د- هارد دیسک را پر کنند 

  

68- کدام مورد جزء وظایف CPU   نیست؟

الف- کنترل ها واجرای دستور عمل ها                 ب- تشخیص نوع عملیات  

ج- انتقال اطلاعات                                                     د- ایجاد هماهنگی بین اجزای سیستم

 

69- کدام جزء حافظه ی جانبی نست؟

الف- DVD                   ب-CD                          ج-RAM                       د-Floppy

 

70- کدام مورد جزء مترجم زبان برنامه نو یسی است؟

الف- لینوکس                ب- مفسر                         ج- رابط متنی                               د- کامپایلر

 

71- برنامه گرافیکی کدام قابلیت را دارد؟

الف- تغییر اطلاعات صوتی                                  ب- ترکیب اطلاعات نوشتاری        

 ج- ترجمه اطلاعات  اینترنتی                               د- ویرایش اطلاعات تصویری

 

72- کدام مورد جزء وسایل هم خروجی و هم ورودی است؟

الف- صفحه نمایش        ب- دوربین دیجیتالی                  ج- مودم                        د- میکروفن

 

73- کدام یک جزء مراحل پردازش نیست؟

الف- ورودی                  ب- خروجی                                ج- برنامه ریزی                         د- پردازش

 

74- نام رایانه جیبی  کدام گزینه می باشد؟

الف-   pda                                  ب-pc                                ج-laptop                                     د-wan

 

75- کدام یک از اجزای سیستم اطلاعاتی نیست ؟

الف- داده                       ب- پردازش                        ج- انسان                      د- سخت افزار

 

76- کدام یک از موارد زیر جزء دلایل استفاده از IT نیست ؟

الف- صرفه جویی در زمان و هزینه        ب- اشتراک اطلاعات               ج- اشتراک سخت افزار               د- امنیت اطلاعات

 

77- نام دیگر(مرکز ارائه دهنده خدمات اینتر نت) چیست ؟

الف- ISP                       ب- WWW                               ج- WAN                     د- PDA

 

78- این آدرس چیست ؟              rezap502.blogfa.com

الف- webpage                          ب- ISP                           ج- URL                        د- DNS

 

79- gov نام کدام محدوده است ؟

الف- مراکز اصلی اینترنت              ب- سایت آموزشی           ج- سایت علمی             د- سایت دولتی

 

80- .................، یک سیستم امنیتی که برای حفظ شبکه ی سازمان از تهدید های خارجی طراحی شده است؟

الف- دیوار آتش        ب- اکسترانت        ج- اینترانت        د- تار جهان گستر وب

 

81- تولید با استفاده از رایانه را ................. می نامیم ؟

الف- CAD           ب- CAM                                ج- WWW                                د-PDA

 

82- کدام وسیله زیر به عنوان یک مترجم برای رایانه استفاده می شود ؟

الف- مانیتور                 ب- اسپیکر                     ج- چاپگر                           د- قلم نوری

 

83- کدام مورد زیر بیشتر برای بدن انسان زیان آور است؟

الف- نرم افزار ها             ب-ویروس ها                 ج- کرم ها                         د- مانیتور ها

 

84- قابلیت های صفحه کلید های ارگونومیک چیست؟

الف- کلید های کنترلی بیشتری به آن افزوده و افزایش کارایی در دکمه های آن داده شده

ب- موس لمسی روی صفحه کلید دارد

ج- کاهش فشار کاربر روی مچ و دست

د- همه موارد

 

85- نوع تکمیلی درگاه ................. در firwire (i_link) نام دارد.

الف- درگاه سریال       ب- درگاه موازی           ج- درگاه PS2        د- درگاه USB

 

86- کدام گزینه از خدمات و قابلیت عمومی رایانه نمی باشد؟

الف- مشاوره               ب-خدمات آموزشی         ج- خدمات حسابداری        د- خدمات برنامه سازی

 

87- pc_cillin  چه نوع نرم افزاری است ؟

الف- مرورگر وب         ب- نرم افزار ویروس یاب                  ج- نرم افزار برنامه نویسی          د- هیچکدم     

 

88- کدام یک از وسایل زیر هم ورودی و هم خروجی می باشد؟

الف- میکروفن                              ب- صفحه نمایش لمسی             ج- چاپگر                           د- بلندگو

 

89- کدام یک جزو عوامل موثر در انتقال اطلاعات است؟

الف- نوع کانال ارتباطی       ب- جنس کانال ارتباطی       ج- شیوه ی انتقال داده       د- نوع و حجم اطلاعات

   

90- کدام گزینه زیر نشانگر وی‍ژگی سیستم عامل است

الف- کنترل اطلاعات        ب- نصب نرم افزار ها       ج- هماهنگی بین نرم افزار و سخت افزار       د- برنامه سازی

 

91- کدام گزینه جزو مدیریت منابع نیست؟

الف- مدیریت حافظه       ب- مدیریت واحد پردازنده مرکزی       ج- مدیریت پرونده       د- رابط دستوری

 

92- کدام یک با برنامه ها   Wordتهیه شده است؟

الف) صفحه گستر       ب)مدیریت بانک های اطلاعاتی       ج- مرورگر وب       د- سند ها و گزارش ها

 

93- کدام یک جزو اصلی واحد سیستم نیست؟

الف-Floppy                   ب-HDD                         ج-CPU                        د-RAM

 

94-  طراحی  با استفاده از رایانه را ................. می نامیم ؟

الف- CAD           ب- CAM                                ج- WWW                                د- PDA

 

95- در کدام یک از دیسکت ها   از لیزر برای نوشتن و خواندن استفاده می شود ؟

الف- دیسک های نوری    ب- دیسک های سخت           ج- دیسک نرم               د- دیسک مغناطیسی

 

96- کدام یک از سرویس های اینترنت است؟

الف- اینترانت       ب- تارهای جهان گستر                    ج- اکسترانت               د- دستیابی از راه دور

 

97- به سه مرحله ی "ورودی, پردازش, خروجی"................می گویند؟

الف- IT                          ب- مراحل پردازش داده                         ج- واحد حافظه                     د- واحد حافظه

 

98-  کدامیک جز  برنامه های عمومی است؟

الف- برنامه های مدیریت بانک اطلاعاتی               ب- برنامه های گرافیکی                                  

ج- برنامه های مدیریت پروژه                              د- برنامه های ایجاد واقعیت مجازی

 

99- شبکه هایی که وسعت آنها به یک یا چند ساختمان محدود می شوند,............... نامیده می شوند؟

الف- شبکه شهری           ب- شبکه وسیع                          ج- شبکه محلی            د- شبکه بین المللی

 

100- شبکه محلی از طریق .................. به یکدیگر متصل هستند؟

الف- اکسترانت                ب- اینترانت                             ج- شبکه سازمانی                        د- اینترنت

 

101- سرویس.................اجازه دریافت و یا ارسال پرونده ها را بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده می دهد؟

الف- FTP                      ب- تل نت                     ج-ISP                            د-URL

 

102- کدام یک جز واحد اصلی سیستم است.

الف- MOUSE                 ب- CPU                      ج-مودم                          د-CD  رایتر

 

103-  یک Floppy  چند B ظرفیت دارد؟ 

الف- 1/44MB                       ب- 700MB                     ج-4/7GB                      د-200B 

 

104- داده های ذخیره شده در دیسک مغناطیسی بر روی حلقه هایی به نام.......... ذخیره می گردد؟

الف-قطاع                       ب-دیسک                         ج-هد خوان                     د-شیار

 

105- فناوری اطلاعات و ارتباطات مخفف کدام گزینه زیر می باشد؟

الف- PDF                     ب-ICT                   ج-PC                د-IT

 

106- هر وسیله ای که به یک شبکه متصل می شود چه نام دارد؟

 الف- سرویس دهنده              ب- سرویس گیرنده                    ج- گره              د- سیستم عامل

 

107- کدام گزینه برنامه صفحه گسترده است؟

الف- Excel                  ب- access                   ج- power point                       د- password

 

108-  کدامیک از این نوع درگاه ها برای مواردی استفاده می شود که نیاز به سرعت بالایی دارند؟

الف- درگاه PS2            ب- درگاه COM                      ج- درگاه   USB                       د- درگاه موازی

 

109 - متداول ترین ابزار ورودی اطلاعات چیست؟

الف- صفه کلید              ب- موس                    ج- میکروفن         د- اسکنر

 

110-  به طور کلی هدایت و کنترل سخت افزار به عهده ی چیست؟

الف- سیستم عامل          ب- نرم افزار                ج- CPU            د- حافظه ی RAM

 

111-  برای بازدید از یک بازار الکترونیکی کدام سرویس مناسب است؟

الف- Email             ب- FTP                     ج- تل نت                          د- web

112- کدام گزینه نشانگر بین المللی بودن یک سایت است؟

الف- email              ب- URL                         ج- http                         د- www

 

113- عدم وجود کدام گزینه نشانگر محلی  بودن یک سایت است؟

الف- email              ب- URL                         ج- http                         د- www

 

114- کدام گزینه نشانگر معتبر بودن یک سایت در شبکه  است؟

الف- email              ب- URL                         ج- http                         د- www

 

115- کدام گزینه نشانگر آدرس یک سایت است؟

الف- email              ب- URL                         ج- http                         د- www

 

116- کدام گزینه نشانگر آدرس پست  شخصی در یک سایت است؟

الف- email              ب- URL                         ج- http                         د- www

 

117- کدام گزینه نشانگر محدوده ی  یک سایت است؟

الف- email             ب- ir                  ج- http                         د- www

 

118- کدام گزینه نشانگر محدوده ی  علمی یک سایت است؟

الف- edu                ب- ir                  ج- com                        د- net

 

119- کدام گزینه نشانگر محدوده ی  تجاری یک سایت است؟

الف- edu                ب- ir                  ج- com                        د- net

 

120- کدام گزینه نشانگر محدوده ی  اداری یک سایت است؟

الف- edu                ب- ir                  ج- org                          د- net

 

121- کدام گزینه نشانگر محدوده ی  سازمانی یک سایت است؟

الف- edu                ب- ir                  ج- org                          د- net

 

122- کدام گزینه نشانگر محدوده ی خدمات اینترنتی  یک سایت است؟

الف- edu                ب- ir                  ج- org                          د- net

 

123- کدام گزینه نشانگر دریافت اطلاعات از  یک سایت است؟

الف- install                        ب- setup                        ج- download                د- upload

 

124-  کدام گزینه نشانگر ارسال اطلاعات به  یک سایت است؟

الف- update                       ب- setup                        ج- download                د- upload

 

125-  کدام گزینه نشانگر به روز سازی اطلاعات در یک سایت است؟

الف- update                       ب- install                       ج- download                د- upload

 

126- کدام گزینه معرف برنامه وا‍ژه پرداز است؟

الف- Excel                  ب- word                       ج- power point                     د- password

 

127- با کدام برنامه زیر می توان یک موضوع یا پروژه را ارائه داد؟

الف- Excel                  ب- access                              ج- power point                     د- word

 

128- عملیات کشیدن و رها کردن با موس کدام گزینه زیر می باشد؟

الف- drop cap                 ب- copy & paste                           ج- drag                     د- click

 

129-  یک CD  چند MB ظرفیت دارد؟ 

الف- 700                       ب- 80                     ج-7                      د-5/3 

 

130- یک DVD  چند GB ظرفیت دارد؟ 

الف- 7/4                       ب- 4/7                     ج-4/2                      د-700 

 

131- کدام یک از عوامل زیر جزء وسایل ورودی نمی باشند ؟

الف- صفحه کلید            ب- دوربین دیجیتال        ج- صفحه نمایش            د- میکروفن 

 

 

تهیه کننده رضا پورشیخ

1388