نمونه سوالات درس مبانی رایانه سوم ریاضی فیزیک - 1

نمونه سوالات مبانی کامپیوتر  سوم ریاضی فیزیک   

قزوین  دبیرستان صدرا 1388

 

1-  یکی از انواع رایانه که برای مصارفی همچون پیش بینی وضع هوا مورد استفاده قرار می گیرد، کدامند؟

الف-رایانه های شخصی              ب-ابر رایانه ها                           ج-رایانه های کیفی        د-رایانه های بزرگ

 

2- کدام یک از گزینه های زیر در گروه سرویس های اینترنت نیستند ؟

الف- پست الکترونیکی                ب-دستیابی از راه دور        ج-تار جهان گستر وب             د-مرورگر وب

 

3- کدام یک از اجزای اصلی ریز پردازنده است ؟

الف-کارت گرافیک             ب-واحد حساب و منطق                ج-کارت صدا                  د-کارت توسعه

 

4- در دسته بندی حافظه های جانبی کدام یک جزء دیسک های مغناطیسی است؟

الف-دیسک نرم                           ب-CD              ج-حافظه ی فلش           د-دیسک نوری

 

5-  کدام یک جزء انواع مترجم های زبان برنامه نویسی است؟

الف -کامپایلر                  ب-رابط متنی               ج-سیستم عامل ویندوز              د-رابط گرافیک

 

6- کدام یک جزء وسایل خروجی نیست ؟

الف - صفحه نمایش         ب-چاپگر           ج- بلندگو         د- ماوس

 

7- کدام یک جزء کاربرد های رایانه نیست ؟

الف- اتوماسیون            ب- آموزش الکترونیکی                ج- تجارت الکترونیک                  د-ارگونومی

 

8- کدام یک جزء عوامل موثر در انتقال اطلاعات نیست ؟

الف -پهنای باند             ب- جهت انتقال داده            ج- پروتکل                  د- سرعت انتقال اطلاعات

 

9- کدام یک جزء مراحل پردازش داده نیست؟

الف-ورودی       ب -خروجی         ج-پردازش          د-انسان

 

10- کدام یک جزء طراحی روش حل مساله نیست؟

الف- آزمایش برنامه                   ب- شبکه کد                  ج- نمودار گردشی           د-ساختار های کنترلی

 

11- اطلاعات اولیه مورد نیاز پیش از انجام عملیات ........... نامیده می شود .

الف- اطلاعات                 ب-خروجی                        ج-داده                                    د- پردازش  

 

12- از این نوع رایانه ها می توان در گرفتن امضای دیجیتال استفاده کرد ؟

الف -PDA                                ب-FDM                       ج-لب تاپ                      د-هیچ کدام

 

13- کدام یک از موارد زیر جزء کانال های ارتباطی نمی باشند؟

الف- کابل هم محور          ب- ماکرو ویو                ج- ماهواره                                د- تلفن همراه

 

14-  برای تشکیل هر شبکه ی رایانه ای کدام یک از موارد زیر جزء اصلی شبکه نمی باشد ؟

الف - کانال ارتباطی           ب- پروتکل       ج - سیستم عامل                      د- رایانه ی سرویس دهنده

 

15-  هر وسیله ای که به یک شبکه وصل می شود یک ..... است .

الف - NOD                  ب-Client                       ج- Server                    د-NOS

 

16- کدام یک از علائم اختصاری زیر مرکز ارائه دهنده ی خدمات اینترنت می باشد ؟

الف- FTP                     ب-IST                         ج-ISP                          د-DNS

 

17- محدوده ی (INT) جزء کدام مشخصه می باشد ؟  

الف- ایرانی                    ب- بین المللی               ج- آموزشی                    د-بازرگانی

 

18- اینترنت شامل کدام یک از موارد زیر نمی باشد ؟

الف - سیم ها                  ب- کابل ها                   ج- وب ها                      د- ماهواره ها

 

19-  شبکه ی....... خصوصی درون یک سازمانی که مبتنی بر پروتکل های اینترنتی و شبیه به اینترنت عمل می کند ؟

الف-اکسترنت                ب- دیوار آتش                ج- اینترانت                  د- اینترنت

 

20-  این .............. برنامه ها را از بین نمی برد و فقط با تکثیر بی وقفه ی خود حجم اطلاعات موجود در سیستم رایانه را به حد اشباع می رساند ؟

الف- کرم ها                   ب- ویروس ها                 ج -هر دو مورد                          د-برنامه های مخرب

 

21- کدام یک از موارد زیر فقط از طریق برد اصلی (بدون واسطه)می تواند با سیستم رایانه ارتباط برقرار کند ؟

الف - ماوس                   ب- کارت گرافیک                          ج-کارت صدا                  د- ریز پردازنده

 

22- وقتی می گوییم سرعت یک رایانه 6GHZ است یعنی ریز پردازنده ی آن در یک ثانیه .......... عمل انجام میدهد .

الف- 60  میلیون                        ب-6 میلیون                              ج-6 میلیارد                   د-6000 کیلو

 

23.حافظه ی ROM   حافظه ای است که محتوای آن ..... است .

الف - متغیر                    ب- ثابت                                   ج-کاری                                     د- نوشتنی 

           

24- کدام یک از حافظه های زیر وظیفه ذخیره  ((زمان و تاریخ سیستم)) را بر عهده دارد ؟

الف - ROM                 ب-RAM                                  ج-CMOS                                د-هیچ کدام

 

25- در این نوع صفحه نمایش از لامپ اشعه ی کاتودی استفاده می شود ؟

الف -CRT                    ب-LCD                       ج- صفحه نمایش لمسی                                       د-PDA

 

26- کدام یک از موارد زیر در گروه حافظه های جانبی نمی باشد ؟

الف- دیسک مغناطیسی                 ب- دیسک نوری                          ج-  حافظه ی RAM                   د-فلش

 

 

27- یکی از دلایل گسترش این نوع رایانه ها قدرت و قابلیت انعطاف بالای آنهاست ؟

الف - رایانه های بزرگ                 ب- ابر رایانه ها             ج- رایانه های شخصی                    د- رایانه های قابل حمل

 

28- کدام گزینه رایانه نمی باشد ؟

الف - PC                       ب- MC                                   ج-PDA                                    د-CRT

 

29- لامپ اشعه ی کاتدی در کدام مورد استفاده شده است ؟

الف - تلویزیون                           ب-LCD                     ج-.صفحه نمایش لمسی               د- پویش گرفتو الکتریک

 

30- کدام وسیله مترجم اطلاعات رایانه برای انسان می باشد ؟

الف -اسکنر                   ب- رسام                        ج- کیبورد                                 د-قلم نوری

 

31-  حافظه ی فلش در گروه حافظه های ...... قرار دارد.

الف - حافظه های سریع               ب- حافظه های دائمی                 ج- حافظه ی میانگین         د- حافظه ی تصادفی

 

32- کدام یک از زبان های برنامه نویسی زیر کامپایلر می باشد .

الف -بیسیک                    ب -ویژوال بیسیک                      ج- html                          د-پاسکال

 

33- طبقه بندی رایانه ها معمولا بر اساس ........ آنها صورت میگیرد .

الف-قدرت پردازش           ب-سرعت رایانه ها                     ج-قیمت رایانه ها                        د-کیفیت رایانه ها

 

34- یک گیگابایت چند مگابایت است ؟

الف-1000 مگابایت                     ب-1042مگابایت                         ج-1024مگابایت              د-1012 مگابایت

 

35- مهمترین نرم افزار سیستم چیست ؟

الف-سیستم الکترونیکی              ب-سیستم پردازش        ج-سیستم عامل               د-سیستم اطلاعاتی

 

36- شبکه خصوصی یک سازمان که شبیه به اینترنت عمل می کند چیست ؟

الف-اکسترانت                ب-اینترانت                                             ج-ISP                         د-پراکسی

 

37- کدام یک از تخریب های زیر مربوط به عملکرد ویروس های رایانه ای نمی باشد ؟

الف- سیستم راه اندازی نمی شود                          ب-سرعت عملکرد سیستم کم می شود

ج- پیام های عجیب روی صفحه نمایش ظاهر می شود     د- حجم اطلاعات موجود در رایانه به حد اشباع میرسد

 

38- کدام یک از موارد زیر  از نام های حافظه RAM نیست ؟

الف- حافظه کاری        ب-حافظه ی موقتی      ج- حافظه ی دائمی                   د-حافظه با دستیابی تصادفی

 

39-  کدام یک به صورت مستقیم به برد اصلی متصل می شود ؟

الف- کارت گرافیک             ب- cpu                                    ج- مانیتور                           د -  HDD

 

40-  ظرفیت حافظه ی دیسک نرم چقدر است ؟

الف- 700مگابایت            ب- 1.44مگابایت            ج- 4.7مگابایت                  د- 2گیگا بایت

 

41- کدام گزینه  از قابلیت های  برنامه ی گرافیکی نمی باشد ؟

الف- طراحی                 ب- رنگ آمیزی                  ج- ترکیب تصاویر            د- طراحی صفحات وب

 

42- کدام یک از مراحل فرآیند برنامه نویسی نیست ؟

الف- آزمایش برنامه         ب- مستند سازی              ج- شناخت صحیح مسئله         د- تعریف مسئله

 

43- کدام یک از عوامل موثر در انتقال اطلاعات نمی باشد ؟

الف- ارتباط نیمه یک طرفه      ب- پهنای باند          ج- ارتباط نیمه دو طرفه            د- انتقال موازی

 

44- کدام یک از انواع ریز رایانه ها می باشد ؟

الف- رایانه های شخصی      ب - رایانه های جیبی         ج- رایانه های کیفی            د- ابر رایانه ها

 

45- کدام یک از گزینه های زیر ورودی سیستم پردازش داده است ؟

الف- داده              ب - اطلاعات                  ج- دستورالعمل                            د- داده و دستورالعمل

 

46- کدامیک جزء اجزای سیستم اطلاعاتی نمی باشد ؟

الف - انسان          ب - سخت افزار              ج - نرم افزار                    د- ورودی سیستم

 

47- کدام یک از موارد زیر جز دلایل استفاده از شبکه نیست ؟

الف - صرفه جویی در زمان و هزینه            ب - اشتراک اطلاعات            ج - اشتراک سخت افزار        د- امنیت اطلاعات

 

48- کدام یک محافظ شبکه های سازمانی است ؟

الف - اینترانت                              ب -  اکسترانت                          ج - مرورگر وب                               د- دیوار آتش

 

49- کدام یک جز قسمت های مختلف واحد سیستم نیست ؟

الف- برد اصلی                ب  - ریز پردازنده               ج- کارت های توسعه                   د- داده

 

50- کدام حافظه های زیر موقتی است ؟

الف- ROM                              ب -RAM                     ج-CMOS                      د- فلش