پنج پرسش برای عملکرد عالی

پنج پرسش برای عملکرد عالی

  ۱. در جهت رسیدن به کدام هدف در تلاش هستم؟
قبل از شروع فعالیت، هدف ایده‌آل خود را به روشنی تعریف کنید. اگر با دیگران همکاری می‌کنید مطمئن شوید که همکاران شما قبل از شروع کار تصویری کاملاً روشن از هدف و نتایج مورد خواست دارند.
۲. برای دستیابی به هدف از چه شیوه‌ای استفاده می‌کنم؟
ترتیبی دهید که از بهترین راه و شیوه برای تحقق هدف‌تان استفاده کنید. جستجو کنید تا بفهمید آیا راه بهتری وجود دارد یا خیر. همیشه این موضوع را در ذهن داشته باشید که ممکن است در اشتباه باشید. تعمق کنید و رویکرد خود را مورد تحلیل قرار دهید تا مطمئن شوید راهی که در حال طی آن هستید، بهترین راه برای تحقق هدف‌تان است.
۳. فرضیات من کدام‌ها هستند؟
آیا شما در مورد بازار، رقبا، فعالیت‌ها، عملکردها، انگیزه‌ها، نتایج یا حوادثی که احتمالاً اتفاق خواهند افتاد، فرضیاتی در ذهن دارید. تقریباً همه اندیشمندان معتقدند فرضیات غلط، ریشه تمام اشتباهات است.
۴. اگر فرضیات شما اشتباه از آب درآیند چه چاره‌ای خواهید اندیشید؟
اگر موضوعی که مطمئن بودید درست است غلط از آب درآید چه خواهید کرد. شاید کسی که مشغول مذاکره با او هستید تا کالا یا خدمت‌تان را به او بفروشید صرفاً برای تکمیل کردن اطلاعات خود مشغول صحبت با شماست. ممکن است بخواهید با کسب اطلاعات از شما در خرید کالا از رقیب شما، بر سر قیمت بیشتر با او چانه بزنید. همواره فرضیات خود را مورد ارزیابی و سوال قرار دهید و خود را برای زمانی‌که آنها اشتباه از آب در آمدند آماده کنید.
۵. اگر مهم‌ترین فرضیات من اشتباه بودند چه اقداماتی باید انجام دهم؟
اگر رویکرد کنونی شما غلط باشد، چه خواهید کرد؟ آیا جایگزین‌هائی دارید؟ آیا آمادگی همه جانبه دارید که از نو شروع کنید؟ همیشه از خود بپرسید از چه راه دیگری می‌توان به هدف رسید.