سوالات آزمون میان ترم فنآوری آموزشی


باسمه تعالی

سوالات آزمون میان ترم    فنآوری آموزشی

پیام نور قزوین     فروردین 1390                          زمان پاسخگویی : 60 دقیقه

----------------------------------------------------------------------------------------

فقط در برگه پاسخنامه جواب دهید-آزمون کتاب باز می باشد.

هر سوال یک نمره

نام و نام خانوادگی  و شماره دانشجویی خود را حتماً در برگه پاسخنامه درج فرمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------

1-آیا بازی های جنگی و یا  GTA می تواند یک شبیه سازی برای نوجوانان در خصوص آمادگی دفاعی باشد؟ دلیل خود را تشریح نمایید.

2- به نظر شما رایانه می تواند جای معلم را در یادگیری بگیرد ؟ دلایل خود را توضیح دهید.

3- با توجه به اصطلاح " دهکده جهانی" وضعیت آموزش و پرورش را چگونه می بینید؟

4- شما در دوره راهنمایی در کدام مبحث درس علوم تجربی  به یادگیری راهبرد شناختی رسیده اید؟

5- مردم به طور گروهی و اشتراکی یاد می گیرند اما بصورت فردی ؛ آموزش می بینند و ارزشیابی می شوند. نظر خود را در خصوص این جمله بیان نمایید.

6- در خصوص جمله ذیل توضیح دهید:

"هنگامی که شما می خواهید یک موضوع را برای فراگیران تدریس کنید از ابتدا

به فکر نحوه ی ارزشیابی باشید"

 

 

پورشیخ                با آرزوی موفقیت
باسمه تعالی

سوالات آزمون میان ترم    فنآوری آموزشی

پیام نور قزوین     فروردین 1390                          زمان پاسخگویی : 60 دقیقه

----------------------------------------------------------------------------------------

فقط در برگه پاسخنامه جواب دهید-آزمون کتاب باز می باشد.

هر سوال یک نمره

نام و نام خانوادگی  و شماره دانشجویی خود را حتماً در برگه پاسخنامه درج فرمایید

-----------------------------------------------------------------------------------------

 1- کدام مورد زیر را در تعمیق یادگیری مهم تر می دانید . دلیل خود را تشریح نمایید

الف ایجاد فرصت یادگیری مطلوب ( نظریه ویبرگ)

ب-طراحی شرایط کسب تجربه( نظریه گانیه)

                    پ - طراحی آموزشی مناسب ( نظریه میگر)

ت-  ارتباط برقرار کردن با فراگیر( نظریه رزینک)

ث آماده کردن فراگیر برای ورودبه جامعه ( نظریه جان دیویی)

ج- استفاده از ابزار مناسب برای یاددهی( نظریه اسکینر)

2- یادگیری یک فرایند است نه یک اتفاق یعنی چه؟ توضیح دهید

3- تفاوت ها و شباهت های برنامه های چند رسانه ای را با آموزش مشق و تمرین بیان کنید.

4-  چرا برای آموزش خلبانی و یا آزمایشگاه فیزیک و شیمی از کامپیوتر استفاده می شود؟

5- در دوره ابتدایی؛ شمادر کدام مبحث درس ریاضی به یادگیری در حد تسلط رسیده اید؟

6-  شما در کدام سطح سواد رایانه ای قرار دارید و در زندگی چه استفاده هایی از رایانه می برید؟

 

 

پورشیخ                با آرزوی موفقیت