سناریو نویسی و ملاک های ارزیابی از تولیدات سمعی بصری
دانلود بفرماییدباسمه تعالی

سناریو نویسی و ملاک های ارزیابی از تولیدات سمعی بصری

واحد درسی فن آوری آموزشی - دانشگاه پیام نور قزوین- اردیبهشت 1390

پورشیخ

الف – سناریو نویسی

عنوان

1-      نوع و موضوع : انیمیشن / فیلم/ نرم افزار   و....

        علمی / داستانی / آموزشی  و ...

2-      محتوا                       3- زمان:             4- مخاطب:                      5- تاریخ ساخت:                6- تولید کننده:     

7- نویسنده و کارگردان:

اهداف

1-      پیش دانسته ها                  

2-      اهداف کلی:         

3-      اهداف جزیی و آموزشی مورد انتظار

4-      حیطه های یادگیری مورد نظر ( دانش – مهارت – نگرش)

5-      سطوح یادگیری و انتظارات رفتاری پایانی

ملزومات

سخت افزار و نرم افزار های کاربردی مورد نیاز:

میکروفن – دوربین – فیلم خام – بوم – رایانه

منابع

جا و مکان - شرایط اجرا و هزینه

فضای مسقف – استدیو – فضای باز – ایاب و ذهاب و ....

عوامل اجرایی

1-      بازیگر یا بازیگران:

2-      گوینده و راوی:

3-      صدا بردار:

4-      فیلمبردار:

5-      تدوین گر و یا منشی صحنه و ....

اجرا

1-      گام ها ی اجرا و بازی  و طراحی صحنه و میزان سن

2-      دکلمه ها و متون و محتوا ( بهمرا سندیت و نگارش صحیح)

3-      رعایت اصول و روش انتقال دانش به منظور یادگیری با توجه به سن و سواد مخاطب

4-      تعامل بودن و جذابیت و استفاده مناسب از سکوت – رنگ – نور – حرکت و ....

5-      ایجاد انگیزه و رغبت در مخاطب

6-      ارائه سوال بعنوان ارزشیابی پایانی

 

 

 

 

 

ب – ملاک ارزیابی

عنوان

عنوان:                       موضوع:                         تولید کننده:                       تاریخ ساخت:                    زمان کل:

اهداف ساخت:

محتوای صوتی

مطابقت با اهداف:                                    صحت و درستی:               مطابقت با زمان:                وسعت مطالب:

وضوح صدا :                            افکت و موسیقی مناسب:                  جذابیت و دلنشینی:

محتوای تصویری

مطابقت با اهداف:                                 صحت و درستی:               مطابقت با زمان:                وسعت مطالب:

وضوح و روشنی تصویر :                                افکت و موسیقی مناسب:                  جذابیت و دلنشینی

مطابقت  و هماهنگی با صدا:

مواد مکمل

سناریو                            طرح درس:                      کتابچه راهنما:                   نرم افزار جانبی:                آزمون:

ارائه

الف- جذابیت

1-      استفاده از نور ، رنگ ، حرکت مناسب

2-      دارا بودن تیراژ آغازین و پایانی زیبا و خلاقانه

3-      استفاده از موسیقی مناسب و افکت های لازم

4-      تدوین و برش و میکس های مناسب

5-      استفاده از تکنیک های سینمایی و سمعی و بصری

6-      هماهنگی بین صدا و تصویری و موسیقی زیر کلام

ب- ارائه مطالب

1-      سطح دشواری مطالب

2-      شیوه ارائه مطالب با توجه به اهداف و سطوح یادگیری

3-      ترتیب ارائه مطالب از ساده به دشوار ؛ از نظری به عملی

4-      تناسب بین محتوا و تصویر در هر ارائه ( تصویر تا 3 برابر نوشته)

ج- تعاملی بودن

1-      انتقال دانش و ایجاد رغبت برای خود یادگیری ( کنجکاوی و پرسشگری)

2-      ایجاد انگیزه برای ادامه و ...

3-      ارشیابی تکمیلی و یا تکوینی بصورت نر افزار یا مکتوب

با تشکر پورشیخ