وظایف دانشجو معلم در برنامه تمرین معلمی و مربیگری

وظایف دانشجو معلم در برنامه تمرین معلمی و مربیگری

به نام خدا

وظایف دانشجو معلم در برنامه تمرین معلمی و مربیگری

1)      حضور مرتب در کلاس­های نظری و بررسی مسائل و مشکلات تمرین معلمی

2)      حضور مرتب در مدرسه محل کارورزی

3)      رفتار و لباس مناسب موازین اسلامی

4)      ارایه کارت حضور و غیاب خود در هر جلسه جهت امضا به مدیر مدرسه

5)      امضا دفتر حضور و غیاب مدرسه

6)      ایجاد رابطه دوستانه و صمیمانه با کارکنان مدرسه

7)      مشاهده مستقیم فعالیت­های آموزشی و پرورشی و نحوه تدریس در کلاس­های مختلف

8)      شرکت در انجمن­ها و شوراهای مختلف مدرسه (حداقل یکبار)

9)      مشاهده رفتار دانش آموزان در ساعات تفریح

10)  دقت در تدریس و حرکات معلم راهنما و مربی راهنما (به گونه­ای که اخلالی در فعالیت رسمی کلاس ایجاد نگردد)

11)  ورود به کلاس همراه معلم راهنما (رشته دینی عربی)

12)  همراهی با مربی راهنما در امور پرورشی مدرسه (رشته پرورشی)

13)  یادداشت نکات مهم و مثبت کلاس (دینی عربی) و مسائل تربیتی (پرورشی) به طور خلاصه

14)  طرح درس­های از قبل تهیه شده را در اختیار معلم راهنما و مربی راهنما بگذارد.

15)  هر نوع فعالیت آموزشی یا تربیتی مورد نظر را قبل از اجرا با معلم راهنما و مربی راهنما طرح نموده و با اجازه وی اجرا نماید.

16) در صورت موافقت معلم راهنما از دانش آموزان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عمل آورده و کلیه مراحل ارزشیابی از تهیه سوال تا بررسی نتایج را شخصاً انجام دهد و نتایج را در اختیار معلم راهنما قرار دهد. (رشته دینی عربی)

17) فعالیت­های تعیین شده در برنامه تمرین معلمی و مربیگری را طبق برنامه و در موعد مقرر انجام و نتیجه را به اطلاع مدرس راهنما قرار دهد.

18) جهت تدریس مستقل خود با همکاری و موافقت معلم راهنما برنامه تنظیم نموده ومتناسب با پیشرفت درسی دانش آموزان طبق برنامه مستقلاً تدریس نماید. (رشته دینی عربی)

19) جهت انجام فعالیت پرورشی مستقل خود با همکاری و موافقت مربی راهنما برنامه تنظیم نموده ومتناسب با اوضاع تربیتی مدرسه طبق برنامه مستقلاً اجرا نماید. (رشته پرورشی)

20) شرکت در فعالیت­های مدرسه، آشنایی با چگونگی تشکیل گروه­های دانش آموزی، مشارکت در اجرای مسابقات فرهنگی، شرکت فعال در مراسم آغازین، جشن­های شکوفه­ها و نیکوکاری و ...، مراسم ویژه، مناسبت­ها، اداره کتابخانه مدرسه، اردوها و بازدیدها، حضور در کلاس­های قرآن، بررسی وضعیت دانش آموزان مشکل دار و پیگیری مسائل آنها تا حصوص نتیجه و ...