نمونه گزارش کارورزی 1- گزارش روابط عاطفی

روابط انسانی عاطفی

مدیریت : مدیر آموزشگاه شخصی مدبر ، بسیار خونسرد و صبور و با تجربه و آشنا به امور اداری و آموزشی می باشد نحوه ی برخورد وی با کادر اداری بسیار مودبانه ودر چهار چوب قوانین اداری است از نقطه نظرات همکاران اداری و آموزشی در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی به نحو مطلوب بهره می گیرد   برخورد وی با اولیاء بسیار محترمانه است رابطه صمیمی و عاطفی با دانش آموزان دارد وبا صندوق پیشنهادات که در سالن نصب شده است

 و همچنین از طریق تشکیل  شوراهای دانش آموزی از نقطه نظرات و مشکلات دانش آموزان

  اطلاع حاصل نموده و سعی در رفع مشکلات درسی و تربیتی آنان دارد  .

سلسله مراتب در قسمت اداری و آموزشی و خدماتی آموزشگاه رعایت می گرددو وظایف هر کس طبق ابلاغ در چهار چوب اداری روشن است .

مقررات و قوانین آموزشی و اداری طبق ضوابط و آیین نامه ها در آموزشگاه انجام می گیرد در پاره ای از موارد مدیر خارج از ساعات  موظف  آموزشگاه نیز  گرفتار حل مشکلات  آموزشی  و خدماتی مدرسه است .

بااستفاده از  دفاتر حضور و غیاب دانش آموزان ، دبیران  در هر زنگ حضور و غیاب دانش آموزان را به دقت انجام می دهند .

هر ماه یک جلسه ی شورای دبیران تشکیل می گردد که کپی  جلسه ی مهر ماه سال جاری ( 86 )  به پیوست  می باشد .

نحوه تصمیم گیری و حل مشکلات به وسیله مشورت با معاونت ، با دبیران ، اولیا ء و همچنین با  دانش آموزان  از طریق تشکیل شورای دانش آموزی  در چهار چوب  قوانین و آیین نامه های اداری  صورت می گیرد .

نحوه ی برخورد  معاونین با اولیاء و دانش آموزان منطقی وخوب است .

مربی پرورشی با استفاده از بر نامه مدون ارسالی از اداره و تقویم مناسبت ها ، اقدام به برگزاری مراسم می نماید و در اجرای هر چه بهتر  مراسم ها از وجود دانش آموزان خلاق در امور تربیتی مانند سرود و تئاتر و تواشیح به نحو مطلوب بهره می گیرداجرای نماز جماعت توسط مربی پرورشی در ساعت 15/14، مشاوره ی  دانش آموزانی که مشکلات اخلاقی دارند .

مربی تربیت بدنی در طول  سه ماه گذشته یک دوره مسابقات  فوتبال  برگزار نموده است .

رفتار خدمتگزاران با دانش آموزان خوب است .

معلم در بدو ورود به کلاس با گرمی و صمیمیت  با دانش آموزان احوالپرسی می کند و با استفاده از دفتر حضور و غیاب آنان را به دقت انجام می دهد .

پوشش لباس معلم از نظرموازین  اسلامی کاملا رعایت شده است با آرامش و خونسردی کامل به تدریس مشغول است گاهی در کلاس شروع به قدم زدن می کند در کمال آرامش به سخنان دانش آموزان  گوش فرا می دهد ، با دانش آموزانی  که مشکلاتی دارند به تندی برخورد نمی کند و سعی در حل مشکل آنان دارد .

نحوه ی برخورد معلمان با کادر آموزشی اداری بسیار صمیمی است ودر ساعات زنگ تفریح با اولیاء دیدار و گفتگو دارند که برخورد بسیار منطقی و معقولی است .

 شوراها

جدولی برای تشکیلٜ جلسات شورای دبیران تدوین  گردیده که بٟٞطور  مرتب این جلسات  در تاریخ ھای قید شده تشکیلٜ می گردد .

اولین جلسه  ی انجمن اولیاء و مربیان در مهر ماه برگزار گردید که در این جلسه اعضای  انجمن  انتخاب گردیدند  جلسات  مشتر ک مدیر و اعضای انجمن  بطور  ماهانه تشکیلٜ می گردد .

جلسات تربیتی  و  پرورشی   ماهانه تشکیلٜ می گردد در این جلسات که متشکل از مدیر  ، معاون و مربی پرورشی است مشکلات اخلاقی دانش آموزان بٔررسی ، برنامه ریزی برای اجرای هرچه بهتر مراسم ھا  انجام می گیرد .

 در پایان از مدیریت محترم  آموزشگاه که کمال همکاری را در مراحل مختلف تحقیقٔ و بررسی  امورمختلف آموزشی و ساختٔمان آموزشگاه داشتند  تشکر و قدردانی  می نمایم .