امتحان عملی- کاربرد رایانه در رشته های انسانی -آذر 90

باسمه تعالی

سوالات آزمون میان ترم    کاربرد رایانه در مدیریت آموزشی

پیام نور قزوین     آذر ماه 1390                          زمان پاسخگویی : 60 دقیقه

 

موارد خواسته شده زیر را انجام داده  ودر وقت معین تحویل نمایید- آزمون کتاب باز می باشد.

 
هر صفحه 1 نمره  و 10 نمره هم پروژه پایانی خواهد داشت.

1- در پاورپوینت 10 اسلاید بسازید که هر کدام زمینه متفاوت داشته باشد.

2- هر صفحه دارای آیکون های خروج و جلو عقب و بازگشت و قطع صدا باشد.

3- صفحه اول به نام خدا و آیکون شروع ...... موس غیر فعال و دارای موسیقی یا افکت صدا

4- صفحه دوم : فهرست و تمامی نوشته ها با ( word art ) به رنگ آبی

5-صفحه سوم یک برنامه هفتگی برای دانش آموز ابتدایی بنویسید فونت  و رنگ هر ردیف متفاوت

6- صفحه چهارم یک نمودار ستونی 3 رنگ 6 ستونی طراحی کنید.

7- صفحه پنجم 3 تصویر با 3 نوع انیمیشن متفاوت قرار دهید.

 

8- صفحه شش  دلخواه

9- صفحه هفتم  امکان پخش فیلم و یا موسیقی قرار دهید که اتوماتیک اجرا شود.

10 صفحه هشتم  یک شکل آماده ( shapes ) به رنگ زرد با سایه آبی و دور خط قرمز قرار دهید.  و تصویر زمینه این اسلاید از (  texture ) استفاده گردد.

11- صفحه نهم  نام و شماره دانشجویی را به زبان لاتین( فونت  Stencil   سایز 40) تایپ نمایید

12- صفحه آخر  رشته تحصیلی  را  تایپ نمایید. هر کلمه فونت ؛ سایز؛ رنگ متفاوت داشته باشد. انیمیشن را طوری با رنگ سبز فعال کنید که از سمت راست بالا حرف به حرف با سرعت متوسط پرواز کنند و وارد شوند

13- هر صفحه با سرعت متوسط و با انیمیشن متفاوتی( دستی) به صفحه بعد منتقل شود.

14- تمامی فعالیت ها را با پسوند (pps - ppt) و با نام خانوادگی خود در آخرین درایو ذخیره نمایید.