بررسی تاثیر سن بر یادگیری زبان دوم (انگلیسی)

1مقدمه

آهنگ فزاینده تحقیق در خصوص فراگیری زبان اول طی نیمه قرن بیستم نه تنها توجه زبانشناسان را از کلیه زمینه ها به خود جلب کرده است بلکه توجه دست اندکاران اموزشی را نیز در تمام زمینه ها ی مربوط به زبان به خود معطوف نموده است. امروزه به کارگیری دست اوردهای پژوهشی در خصوص فراگیری زبان اول دامنه وسیعی را در بر می گیرد. برای مثال در اموزش مهارتهای مربوط به زبان چندان نامعمول نیست که متصدیان امر اموزش به منظور درک بهتر مهارتهای زبان و اموزش ان به بررسی چگونگی فراگیری زبان اول به ویژه پس از سن پنج سالگی بپردازند. در حال حاضر در اغلب برنامه های اموزش زبان خارجی و بسیاری از متون و دوره های استاندارد اموزشی مطلبی ولو به صورت مقدماتی در خصوص زبان اول لحاظ شده است. دلایل این کار نیز واضح است : همه ما شاهد فراگیری اسان وخوب زبان اول از سوی کودکان بوده ایم با وجود این یادگیری زبان دوم به ویژه تحت شرایط اموزشی غالبا با مشکل بزرگی مواجه بوده است و بعضا منجر به شکست میشود. بنابراین لازم است با مطالعه منظم تجربه فراگیری زبان اول راهی فراسوی خود بگشاییم.

چیزی که شاید چندان هم سهل نباشد این است که در این راستا مدرس زبان دوم چگونه جنبه های گوناگون  گاهی اوقات یافته های ضد و نقیض پژوهش در مورد زبان را تفسیر میکند. فراگیری زبان مادری در دوران کودکی اغاز میشود اما  فراگیری زبان دوم دیر یا زود در دوران کودکی و نیز در دوران بزرگسالی روی میدهد.

 

 

 

 

1-2بیان مساله

امروز بیشتر از دوره حساس زبان‌آموزی (و نه دوره بحرانی) نام برده می‌شود. این دوره به زمانی اطلاق  می‌شود که کودک می‌تواند به آسانی،‌با سرعت و به طور کامل و حتی بدون آموزش زبان بیاموزد. به نظر می‌رسد که برای آموزش مهارت‌های مختلف زبانی دوره‌های حساس متفاوتی وجود دارد.

در حقیقت در دوره نوجوانی دوران رشد فراگیری زبان دیگر سپری شده است. زبان‌آموزی که پس از بلوغ به آموختن زبان دوم روی می‌‌آورد، همواره با تداخل زبانی یا آمیختن 2 زبان با همدیگر مواجه خواهد بود چرا که2 زبان در شرایط نابرابر یادگیری قرار می‌گیرند. این تداخل زبانی بیشتر اوقات از جهت زبان اول به سمت زبان دوم خواهد بود و مشکلات زبان‌آموز ابتدا درتوانایی‌های روساختی یعنی آوایی، واژگانی، دستوری،سبکی و در موقعیت‌های پیشرفته‌تر در زمینه توانایی‌های ژرف‌ساختی یعنی شم‌زبانی و اندیشیدن زبانی در زبان دوم متجلی خواهد شد.

حال اگر تنها از منظر این فرضیه به وضعیت آموزش زبان خارجی در نظام رسمی آموزش‌وپرورش کشور نظر کنیم، متوجه می‌شویم که عامل سن در آموزش زبان در ایران نادیده گرفته شده است. درس زبان خارجی در دوره راهنمایی یعنی در آستانه بلوغ به برنامه‌ درسی دانش‌آموزان معرفی می‌شود که با توجه به مطالب گفته شده، سنی بالاست به طوری که توانایی‌های فراگیری زبان در این زمان رو به کاهش می‌رود.اگر بپذیریم که زبان انگلیسی دیگر زبان خارجی نیست بلکه زبان میانجی یا زبان مشترک تمام جهانیان است، باید حق آموزش درست را هم برای تمام کودکان ایرانی قائل شویم.

 

 

1-2-2سوالات تحقیق

 

1 آیا بین سن و یادگیری زبان رابطه ای وجود دارد؟

 

2 آیا تغییرات در شکل و عملکرد مغز در یادگیری زبان دوم تاثیر دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 اهداف پژوهشی  :

 

        1-3-1 هدفهای کلی پژوهش:

هدف کلی تحقیق حاضر در " بررسی رابطه ی سن و یادگیری زبان دوم (انگلیسی) میباشد.

هدف این است که این تحقیق نشان دهد آیا سن بر روی یادگیری زبان دوم اثر میگذارد یا خیر!

 

1-3-2 هدفهای ویژه پژوهش:

برای بررسی هدف کلی مذکور اهداف فرعی زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

 

بررسی رابطه ی نیمکره ی چپ و نیمکره ی راست مغز با یادگیری

 

بررسی رابطه ی  نیمکره ای شدن مغز در سنین پایین و یادگیری قبل و بعد از اتمام نیمکره ای شدن

 

بررسی رابطه ی نحوه ی یادگیری زبان اول (مادری) و زبان دوم(انگلیسی) ، اکتساب زبان یادگیری زبان

 

 

 

 

 

 

1-4   اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

همانطور که اشاره ی کوچکی به آن شد ، اهمیت و ضرورت آشنایی بر یک زبان دوم (انگلیسی) که بتوان با آن با تمام دنیا در ارتباط بود بر هیچ کس پوشیده نیست .

حال آنکه با توجه بر هزینه هایی که خانواده ها برای فرزندان خود صرف می کنند و زمانی که در اختیار آنها قرار می دهند و یا افراد بزرگسالی که به دلایل خاصی از جمله علاقه ، ارتباط کاری ، سفر به کشورهای دیگر تمایل به یادگیری زبان دوم دارند ، آیا کشور ما در جایگاه خوبی قرار دارد ! آیا زبان انگلیسی در کشور ما یک زبان دوم است یا یک زبان خارجی ! آیا دانشجویان و اساتید مادر رشته های  غیر زبانی حتی قادر به بیان یک درخواست ساده به زبان دیگری که مشترک بین مردم جهان می باشد هستند!

زبان دوم ( انگلیسی ) به دلیل کاربرد زیاد در دنیای جهانی برای اکثریت مردم نیاز محسوب میشود و همین نیاز است که به خانواده ها هشدار میدهد که بهترین سن یادگیری فرزندان خود را به خاطر بسپارند. بعضی از خانواده ها به دلیل عدم توجه به این موضوع باعث میشوند که فرزندانشان نتوانند موفقیت لازم را کسب کنند.

این تحقیق در این راستا گام برمیدارد که اگر یادگیری زبان دوم در سنین کودکی به خوبی زبان اولی(مادری) صورت می گیرد پس ما نیز سیستم آموزشی خود را در آن مسیر برنامه ریزی کنیم تا این قدر از کشورهای دیگر عقب نمانیم و دیگر زمان و هزینه ی اضافی صرف این تلاش اشتباه ننماییم.

 

 

 

 

1-5 فرضیه های پژوهش

 

1-بین سن و یادگیری زبان انگلیسی(دوم) رابطه وجود دارد.

     2- سن برروی یادگیری زبان دوم تاثیر دارد.

     3- تغییر در شکل و عملکرد مغز برروی یادگیری زبان دوم تاثیر دارد.

     4- تغییر شکل و عملکرد مغز با یادگیری زبان دوم رابطه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 متغییرهای پژوهش:

 

متغیر مستقل: متغییر محرک یا درون داد است و در نتیجه آزمایشی به وسیله پژوهشگر دستکاری میشود.     ( روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، ص 53)

متغییر مستقل در این تحقیق سن است .

 

متغییر وابسته :برون داد یا ملاک است  که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر ان معلوم و مشخص شود.( روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، ص 53)

متغییر وابسته در این تحقیق یادگیری زبان است

 

متغییر تعدیل کننده :عاملی است که توسط پژوهشگر انتخاب ، اندازه گیری یال دستکاری میشود تا معلوم شود که تغییر ان موجب تغییر همبستگی میان متغییر مستقل و پدیده مشاهده شده میشود.( روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، ص 53)

متغییر تعدیل کننده در این تحقیق وجود ندارد.

 

متغیر مزاحم:متغییرهایی که به صورت فرضی بر متغییر وابسته تاثیر می گذارد و قابل مشاهده، اندازه گیری و دستکاری نیستند متغییر مزاحم نامیده میشوند. .( روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، ص 54)

متغییر مزاحم در این تحقیق لهجه ، گویش ، و  زبان است.

 

متغییر کنترل:متغییرهایی که تاثیر انها باید خنثی یا حذف شود. .( روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، ص 54)

متغییر کنترل در این تحقیق هوش و اطلاعات قبلی است.

 

 

1-6-1 تعریف اصطلاحات و واژه ها

تعریف تئوریک متغییرها:

یادگیری : تغییری نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه ی تمرین حاصل میشود. ( زمینه ی روانشناسی هیلگارد ، ص 255)

زبان : زبان وسیله ی اساسی تبادل اندیشه هاست. و علاوه بر ان وسیله ای است همگانی و جهانی (زمینه ی روانشناسی هیلگارد ، ص 320)

کودکی : 2 نوع است : a) کودکی اولیه b) کودکی میانه

کودکی اولیه: دوره ی پیش دبستانی رشد

کودکی میانه : سال های دبستان از 6 تا 11 سالگی(رشد انسان ،ص 19)

نوجوانی : مرحله ی گذرا از کودکی به بزرگسالی است. (از حدود 12 تا 19 سالگی)

 (رشد انسان ،ص 20)

بزرگسالی: 2 نوع است : a) بزرگسالی میانه : میانسالی شامل سالهای چهل و پنجاه عمر

b) بزرگسالی پایانی : 60 سالگی و بیشتر (رشد انسان ،ص 20)                                               سن : اسم شماره ی سالهای زندگی یک جاندار به ویژه انسان ( فرهنگ معاصر فارسی ، ص 779)   بلوغ: دوره یا سنی است که در ان فرد به رسش جنسی می رسد و میتواند بچه دار شود. (رشد انسان ،ص 292)

 

 

تعریف عملیاتی متغییرها

یادگیری: در این تحقیق یادگیری به معنی این است که فراگیر بتواند هم زبان اصلی و هم زبان دوم را به راحتی درک کند.

زبان: زبان در این تحقیق به زبان دوم( انگلیسی ) مربوط میشود که زبانی بین المللی است . زبانی که درز بین ملتهای مختلف رواج دارد. ( فرهنگ معاصر فارسی ، ص 697)

سن: منظور از سن در این تحقیق دوره ی کودکی است.

کودکی: منظور از کودکی در این تحقیق قبل از دوره ی شروع دبستان می باشد(3 تا 7)

نوجوانی : منظور دوره ای برای گذر از کودکی به بزرگسالی است.

بزرگسالی : دوره ی پایانی سن می باشد.

بلوغ: منظور از بلوغ  دوره ای است که فرد از لحاظ جسمی رشد کامل خود را کرده باشد و مکلف می شود.