نمونه سوال روش تدریس دینی ابتدایی3

بارم هر سوال 2 نمره

 

1-   دو بعدی بودن وجود انسان چه تاثیری در تربیت دینی او دارد؟ در خصوص عقل و دل بحث فرمایید .

2-   مراتب تربیت دینی را با ذکر مثال تشریح نمایید

3-   چگونه میتوان عقل را تربیت کرد و فواید آن چیست؟

4-   در مواجهه شدن با سوالات از طرف کودک چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید

5-   برای رشد تقوا در تربیت عقلی 4 راه پیشنهاد و یکی را تشریح نمایید

6-   در خصوص ابعاد تربیت دینی توضیح دهید

7-   در خصوص حس پرستش و فطرت انسان بحث نمایید

8-   کودکان چه درکی از مفاهیم نماز و پیامبر دارند توضیح دهید؟

9-   معلم چه نقش هایی را در تربیت دینی کودکان می تواند داشته باشد؟

  سه حیطه ی یادگیری را در تربیت دینی با مثال  در یکی از پایه ها تشریح نمایید.

 

دانشجویان محترم برای واحد عملی این درس در یک لوح فشرده( CD) 5 طرح درس کتاب هدیه آسمانی را با روش های نوین تدریس (فعال)   تایپ شده تا تاریخ 25 /10/1391 تحویل آقای کاتبی ( برنامه ریزی آموزشی) فرمایید.