نمونه سوال فناوری آموزشی- پیام نور- فروردین 93

 

گروه الف

 

1-  یادگیری در حد تسلط در طراحی فرصت یادگیری را تشریح نمایید.

 

2- شبیه سازی مجازی را با یک مثال تعریف کنید.

 

3- سخت افزار ورودی رایانه را با چهار مثال تعریف کنید.

 

4- از کنفرانسهای الکترونیکی چه استفاده های در آموزش می توان داشت؟ نام برده و یکی را بدلخواه تعریف کنید.

 

5- حقیقت مجازی چیست ؟ کاربرد آنرا در آموزش،  تشریح کنید..

گروه ب1

 

1-  مدل کارایی در طراحی فرصت یادگیری را تشریح نمایید.

 

2- آموزش چند رسانه ای را با یک مثال تعریف کنید.

 

3- سخت افزار خروجی رایانه را با چهار مثال تعریف کنید.

 

4- از اینترنت چه استفاده های در آموزش می توان داشت؟ نام برده و یکی را بدلخواه تعریف کنید.

 

5- ابزارهای تالیف و ویرایش صفحات وب را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دهید.

 

گروه ج

 

1-  یادگیری از نظر ساخت گرایان را تشریح نمایید.

 

2- کاربرد های کامپیوتر در آموزش فراگیر محور نام برده و یکی را بدلخواه تعریف کنید.

 

3- نرم افزار کاربردی برای آموزش را تعریف و چهار مثال بزنید..

 

4- از پست الکترونیکی چه استفاده های در آموزش می توان داشت؟ نام برده و یکی را بدلخواه تعریف کنید.

 

5- طراحی سایت و یا وبلاگ چه کمکی هایی در روند آموزش می تواند داشته باشد؟ لیست کرده یکی را تشریح نمایید.