آهن ربا- علوم اول

به نام خدا     

        زهرا قربانی  

عنوان تدریس:آهن ربا                  مدت تدریس:45دقیقه              پایه ومقطع:اول ابتدایی

محل تدریس:کلاس                      تعداد فراگیران:25نفر             صفحه کتاب:94و95

روش تدریس:9گام گانیه،براساس رویکرد زمینه محور،روش تعاملی،آزمایش،تفحص گروهی،بحث گروهی

اهداف رفتاری

مهارت ذهنی

تمییز دادن:

فراگیران بتوانند وسایلی را که جذب آهن ربا میشوند را از وسایلی که جذب آهن ربا نمیشوند تمییز دهند.

مفاهیم محسوس(مجسم):

فراگیران بتوانند انواع مختلف آهن ربا را از یکدیگر تشخیص دهند.

 مفاهیم غیرملموس(انتزاعی):

فراگیران بتوانند از بین تصاویر مختلف آنهایی که جذب آهن ربا میشوند وآنهایی که جذب نمیشوند را دسته بندی کند.

زنجیرکردن مفاهیم(کشف قاعده):

فراگیران بتوانند با استفاده از خاصیت جذب آهن ربا،وسایل محیط اطراف خود که جذب آهن ربا میشوند را نشان دهند.

فراگیران بتوانند از بین وسایل مختلف(آهن ربا،چسب،سنجاق)وسیله ی مناسبی را برای چسباندن نقاشی خود به تابلو انتخاب کند.

مهارت بدنی،فردی:

فراگیران مهارت کار با آهن ربا را بیاموزند.

فراگیران بتوانند با جستجو در محیط اطراف خود وسایلی را که در ساخت آنها آهن ربا به کار رفته را بیابند.

فراگیران بتوانند با استفاده از حواس مختلف اطلاعات لازم را جمع آوری کنند.

فراگیران بتوانند اطلاعات لازم را جمع آوری کنند و بعد از نتیجه گیری به کلاس گزارش دهند.

فراگیران بتوانند تصویر یک وسیله را که جذب آهن ربا میشود رانقاشی کنند.

نگرش و عواطف:

فراگیران نسبت به کار گروهی اشتیاق داشته باشند.

فراگیران بتوانند در گروه همکاری کرده و به نظرات دوستان خود احترام بگذارند.

فراگیران در کار گروهی نظم و نظافت را رعایت کنند.

فراگیران نسبت به یادگیری درس کنجکاو وعلاقمند باشند.

فراگیران به محیط اطراف خود توجه کنند.

نسبت به یادگیری درس کنجکاو باشند.

فراگیران سوالات خود را درمورد درس بپرسند.

راهبرد شناختی:

فراگیر به صورت انفرادی کشف کند که تخته پاک کن وایت برد به وسیله آهن ربا به تخته میچسبد.

اطلاعات کلامی:

فراگیران بتوانند خاصیت آهن ربا را بیان کنند.

فراگیران بتوانند وسایل خارج از محیط کلاس را که جذب آهن ربا میشوند را نام ببرد.

فراگیران بتوانند آنچه را که با آزمایش کردن درگروه میبینند توضیح دهند.

پیش دانسته ها:

فراگیر جذب مواد به آهن ربا را تجربه کرده است.(تجربه)

فراگیربا آهن ربا آشنا شده است و مفهوم آن را میداند.(مفهوم)

سازماندهی و ساماندهی:

موادآموزشی:تعدادی آهن ربا در انواع مختلف(دایره ای یا گرد،نعلی شکل،تخت،ساده)،تعدادی گیره ی فلزی،تعدادی اسباب بازی پلاستیکی،خط کش فلزی،قیچی،مکعب های پلاستیکی،شانه پلاستیکی،تعدادی تصویر از وسایلی که جذب آهن ربا میشوند و وسایلی که جذب نمیشوند.

چیدمان کلاس به صورت دایره ای و گروهی.

نکات بهداشتی و ایمنی:

هنگامی که دانش آموزان وسایل مختلفی را با آهن ربا آزمایش میکنند(مانند خط کش فلزی،قیچی،...)معلم نظارت کند و نکات ایمنی را به آنها گوشزد کند.

رفتار ورودی:

معلم با وسایل اموزشی مورد نیاز وارد کلاس می شود.

-سلام دخترای خوبم.

-سلام.

-میبینم که حال همگی خوبه.درسته؟؟؟

-بله

-شکرخدای مهربون.حالا اسم همه رو میخونم ببینم همه حاضر هستید؟

اسامی خوانده می شود.

ارزشیابی ورودی:

دخترای باهوشم کی میتونه بگه کار آهن ربا چیه؟ 2 دقیقه وقت دارید فکر کنید.

-خانم اجازه وسایل به آهن ربا میچسبند.

-هزار آفرین.

ارزشیابی تشخیصی:

دخترای خوبم حالا به اطراف خودتون خوب نگاه کنید و وسایلی که آهن ربا دارندو بگید.3دقیقه وقت دارید خوب نگاه کنید و فکر کنید و جواب بدید.

-خانم اجازه کیف ما آهن ربا داره.

-خانم جامدادی ما هم داره.

-...

هزار آفرین به دخترای باهوشم.

گروه بندی:

معلم دانش اموزان را به پنج گروه چهار نفره تقسیم میکند ودر هر گروه هم شاگرد ضعیف و هم شاگرد قوی قرار می دهد.برای هرگروه نام یک رنگ را انتخاب میکند.قرمز، آبی، زرد، نارنجی، سبز. سپس معلم به هر گروه کارت متناسب با رنگ آن گروه را میدهد تا هنگام داوطلب بودن برای پاسخگویی کارت خود را نشان دهند.گروه ها به صورت دایره ای مینشینند.

جلب توجه و ایجاد انگیزه:(10 دقیقه)

(بیشتر روش معلم محور، قصه گویی و نمایشی با استفاده از مواد آموزشی)

ایجاد انگیزه:

-بچه ها دوست دارید براتون قصه ی آهن ربای علی کوچولو را تعریف کنم؟

-بله خانم.

-خب پس حالا خوب گوش کنید.روزی بود روزگاری بود.یه علی کوچولویی بود که مثل شما کلاس اول بود.علی کوچولو یه جامدادی خوشگل داشت که توش وسایلاشو میذاشت.مثل چی بچه ها؟

-خانم مثل مداد،پاکن،...

-آفرین بچه های خوب.تو جامدادی علی دوتا مداد،یه پاکن،یه تراش و یدونه هم خط کش فلزی کوچیکی بود.یه روز که درس علی مثل شما درباره ی آهن ربا بود مامان علی براش یک آهن ربا خرید.علی   آهن رباشو گذاشت تو جامدادی پیش بقیه ی وسایلاش.آهن ربا وقتی مدادها،پاکن،تراش و خط کشو دید با هیچکدومشون حرفی نزد فقط رفت کنارخط کش و با او دوست شد.آهن ربا خیلی خوشحال بود که با   خط کش دوست شده.بچه ها به نظرتون چرا اهن ربا فقط با خط کش دوست شد و با بقیه حرف نزد؟

-نمیدونیم خانم

-دوست دارید بدونید؟

-بله

-پس درس امروزو خوب یاد بگیرید تا بفهمید که چرا آهن ربا فقط با خط کش دوست شد؟

شروع تدریس و ارائه:(10 دقیقه)

(روش معلم محور،پرسش و پاسخ وسخنرانی)

یادآوری پیش نیازها:

دخترای خوبم گفتید کار آهن ربا چی بود؟

-وسایل به آهن ربا میچسبند.

-درسته.ولی کی میدونه چه جور وسایلی به آهن ربا میچسبه؟

گام اول تدریس(ارائه محرک):(مرحله ی مجسم)

(روش آزمایش و تفحص گروهی)

-بچه های عزیزم آهن ربا دوستای زیادی داره که یکیشون خط کش که تو جامدادی علی کوچولو هم بود.حالا من وسایلیو بهتون میدم که شما باید از بین آنها بقیه ی دوستای آهن ربا را پیدا کنید.

معلم برای هرگروه یک آهن ربا، تعدادی گیره ی فلزی، یک اسباب بازی پلاستیکی، یک مکعب پلاستیکی، شانه پلاستیکی، خط کش و قیچی میدهد.سپس به انها میگوید:

- با استفاده از اهن ربا وسایلی رو که در اختیار دارید آزمایش کنید و آنهایی که به آهن ربا میچسبند را از آنهایی که نمیچسبند جدا کنید.هم چنین دقت کنید که آهن رباهای همه ی گروه ها یکی است یا نه؟ 5دقیقه وقت دارید.

در حین کار معلم به گروه ها سرکشی میکند و فعالیت آنها را مشاهده میکند و اگر گروهی نیاز به راهنمایی داشت،راهنمایی میکند.

گام دوم تدریس(راهنمایی):(5 دقیقه)

(روش معلم محور،پرسش و پاسخ و سخنرانی)

-آفرین به شما دخترای زرنگم که به این خوبی و بادقتی وسایلو از هم جدا کردید ودوستای آهن ربا را شناختید.

حالا کی میتونه بگه فرق وسایلی که به آهن ربا چسبیدن با وسایلی که نچسبیدن چیه؟2دقیقه وقت دارید که خوب فکر کنید.

معلم بعد از شنیدن نظرهای مختلف دانش آموزان به آنها توضیح میدهد که

-بچه ها وسایلی مثل خط کش، گیره،... که فلزی هستند به آهن ربا میچسبند دوستای صمیمی آهن ربا هستند ولی وسایلی مانند شانه، مکعب، ... که جنس آنها پلاستیکی است به  آهن ربا نمیچسبند هیچ وقت با آهن ربا دوست نمیشوند.

-دخترای خوبم که تا الان خیلی خوب جواب دادید حالا بگید ببینم آهن ربای همه یکی بود؟

-نه خانم.آهن رباها با هم فرق دارن.

-هزار آفرین.پس بچه ها فهمیدید که آهن ربا مثل کیفها،مدادها،و...شما شکلهای مختلفی داره.حالا هرگروهی آهن رباشو با گروه دیگه ای عوض کنه تا همه بتونن مدل های مختلف آهن رباهارو ببینن.

گروه ها اهن رباها را با یکدیگر عوض میکنند.

گام سوم تدریس(فعالیت آموزشی)1:(مرحله ی نیمه مجسم)

(روش نیمه مستقیم، روش بحث گروهی و تعاملی)(5دقیقه)

معلم تصاویر مختلفی از وسایلی که به آهن ربا میچسبند و وسایلی که نمیچسبند را در اختیاردانش آموزان قرار میدهد و از آنها میخواهد که آنها را براساس این که جذب آهن ربا میشوند یا نمیشوند دسته بندی کنند.3 دقیقه به آنها فرصت میدهد.خود نیز بر کار گروه ها نظارت میکند.

گام چهارم تدریس(بازخوردگیری و ارائه گزارش):(5دقیقه)

معلم سرگروه ها را به پای تابلو می آورد و از آنها میخواهد تصاویری را که دسته بندی کرده اند را به گروه های دیگر نشان دهند و دلیل خود را نیز توضیح دهند.

ارزشیابی تکوینی:(مرحله ی انتزاعی یا مجرد)

(بحث گروهی یا پرسش و پاسخ)

معلم از دانش آموزان میخواهد وسایلی را که خارج از محیط مدرسه هستند و جذب آهن ربا میشوند را نام ببرند.و به آنها 3دقیقه فرصت میدهد تا در گروه به بحث بپردازند.

 

تدارک بازخورد:

ارزشیابی چک لیست رفتاری

 

 

گروه سبز

گروه نارنجی

گروه زرد

گروه آبی

گروه قرمز

اهداف

 

 

 

 

 

1وسایلی را که جذب آهن ربا میشوند و وسایلی که جذب آهن ربا نمیشوند راتمییز دهند.(تمییزدادن)

2انواع مختلف آهن ربا را از یکدیگر تشخیص دهند.(مفاهیم محسوس)

3از بین تصاویر مختلف آنهایی که جذب آهن ربا میشوند وآنهایی که جذب نمیشوند را دسته بندی کند.(مفاهیم انتزاعی)

4با استفاده از خاصیت جذب آهن ربا،وسایل محیط اطراف خود که جذب آهن ربا میشوند را نشان دهند.(کشف قاعده)

5 وسیله ی مناسبی را برای چسباندن نقاشی خود به تابلو انتخاب کند.(کشف قاعده)

 

 

 

مهارت

ذهنی

 

 

 

 

 

1مهارت کار با آهن ربا را بیاموزند.(استفاده از ابزار)

2اطلاعات لازم را جمع آوری کنند و بعد از نتیجه گیری به کلاس گزارش دهند.(کسب مهارت)

3تصویر یک وسیله را که جذب آهن ربا میشود رانقاشی کنند(مهارت فردی)

 

مهارت بدنی

 

 

 

 

 

به صورت انفرادی کشف کند که تخته پاک کن وایت برد به وسیله آهن ربا به تخته میچسبد.(کشف اصول)

راهبرد

شناختی

 

 

 

 

 

1خاصیت آهن ربا را بیان کنند.(قوانین)

2آنچه را که با آزمایش کردن درگروه میبینند توضیح دهند.(بیان رویداد)

3وسایل خارج از محیط کلاس را که جذب آهن ربا میشوند را نام ببرد.(تعریف)

 

اطلاعات

کلامی

 

 

 

 

 

 

1در گروه همکاری کرده و به نظرات دوستان خود احترام بگذارند.(مشارکت)

2نسبت به کار گروهی اشتیاق داشته باشند.(همیاری)

3در کار گروهی نظم و نظافت را رعایت کنند.(نظم و انظباط)

 

نگرش و عواطف

 

 

-هزار آفرین به شما دخترای باهوش.گفتیم کار آهن ربا چیه؟

-آفرین جذب وسایل مختلف.ولی همه ی وسایل جذب آهن ربا میشن؟

-نه خانم وسایل پلاستیکی به آهن ربا نمیچسبند.

-پس دوستای آهن ربا فقط وسایل فلزی هستند.

-بله خانم.

-آفرین به شما دانش آموزای نمونه.بچه ها به نظرتون ما فقط یه مدل آهن ربا داریم؟

-نه آهن رباها شکل های مختلفی دارند.

-هزار آفرین به دخترای خوب و زرنگ

فعالیت آموزشی2:

بارش فکری:

-خب حالا همه گوش کنید و خوب فکرکنید و جواب بدید 2 دقیقه وقت دارید.

به اطرافتون خوب نگاه کنید و به من بگید کدوم یک از این وسایل دوستای آهن ربا هستند و به آهن ربا میچسبند؟

آفرین نرده های پنجره، دستگیره ی در، کناره های نیمکت ها که آهنی هستند، ...

رفع نقص و جمع بندی درس:

(پرسش و پاسخ یا سخنرانی)

-کدام گروه میتواند نام وسایلی که به آهن ربا میچسبد را نام ببرد؟

-گروه آبی:خانم اجازه ما دیدیم که خط کش فلزی، گیره های فلزی،... به آهن ربا میچسبند.

-درسته آفرین.حالا کدوم گروه میتواند نام وسایلی که به آهن ربا نمیچسبند را نام ببرد؟

-گروه زرد:خانم وسایلی مثل شانه پلاستیکی، اسباب بازی های پلاستیکی،... به آهن ربا نمیچسبند.

-آفرین.حالا کدوم گروه میتواند فرق این دو دسته از وسایلو برای بقیه توضیح دهد؟

-گروه نارنجی:وسایلی که به آهن ربا میچسبند فلزی هستند و وسایلی که به آهن ربا نمیچسبند پلاستیکی هستند.

هزار آفرین به دخترای خوب و زرنگ.بچه ها آهن رباها یک شکل هستند؟

گروه سبز:نه خانم آهن رباها شکل های مختلفی دارند.

 

 

ارزشیابی پایانی و کنترل فرآیند یادگیری: (10 دقیقه)

-دخترای باهوش حالا که درس امروزو خوب یاد گرفتید هرگروهی یک نقاشی از یک وسیله که دوست آهن ربا است و به آهن ربا میچسبد را بکشد و آن را به تخته بچسباند.

معلم آهن ربا، چسب و سنجاق را در اختیار دانش آموزان قرار میدهد تا با استفاده از یکی از آنها نقاشی خود را به تابلو بچسبانند.دانش آموزان باید بدانند که بهترین وسیله برای چسباندن نقاشی خود به تابلو آهن ربا میباشد.

تحلیل ارزشیابی:

در این مرحله بعد از ارزشیابی اگر دانش آموزان مشکلی داشتند معلم به رفع آن میپردازد.

تثبیت یادگیری و تکالیف خلاقانه:

دانش آموزان با استفاده از کاغذ رنگی و وسایل دورریختنی یک کاردستی درست کنند وبا استفاده از آهن ربا آن را به وسایل مختلف موجود در خانه بچسبانند و امتحان کنند که آهن ربا به چه وسایل دیگری میچسبد وبه چه وسایلی نمیچسبد.