قصه آب- علوم اول

عنوان تدریس:قصه ی آب                                                          مدت تدریس:45دقیقه

پایه و مقطع تحصیلی:اول ابتدایی                                                 محل تدریس:کلاس درس

تعداد فراگیران:20نفر                                                             صفحه کتاب:45

روش تدریس:9گام گانیه و مفهوم محور

تهیه کننده:زهرا امامیان

 

1.اهداف رفتاری:

مهارت های ذهنی:

1.دانش آموز در کلاس درس با جدا کردن تصویر مربوط به تشکیل ابر ،این مرحله را از سایر مراحل چرخه اب تمییز دهد.(تمییز دادن)

2.دانش آموز در کلاس با  نوشیدن یک لیوان آب و چشیدن مزه ی آب ،بی مزه بودن آب را شناسایی کند(مفاهیم محسوس)

3.دانش آموز با جدا کردن لیوان آب خالص از سایر لیوان ها که دارای مایعات رنگی هستند،بی رنگ بودن آب را شناسایی کند.(مفاهیم محسوس)

4.دانش آموز در کلاس و باتوجه به زمانی کوتاهی که دارد به کمک همگروهی های خود تصاویری را که در اختیار او گذاشته می شود را به ترتیب دسته بندی کند.(مفاهیم تعریف شده)

5.دانش اموز با  در کلاس استفاده از شنیده های خود در سر کلاس توالی صحیح چرخه اب را کشف کند.(کشف قاعده)

6.دانش اموز در تصاویر  با کشیدن فلش هایی به سمت بالا مفهوم بالا رفتن اب هنگام بخار شدن را نشان دهد.(کشف قاعده)

7.دانش اموز در کلاس  بعد از مشاهده تبخیر اب درون ظرف و تطبیق ان با تشکیل ابرکشف قاعده چرخه اب با راه چیدن صحیح تصاویر مربوط به چرخه  آب توالی صحیح  را بوجود اورد.(حل مسئله)

 

نگرش و عواطف:

1. .دانش اموز در زندگی روزمره خود در مصرف اب صرفه جویی کند

2. دانش اموز با پدیده های طبیعی افراد که نشان دهنده عظم خالق یکتاست بیشتر اشنا شده و به قدرت و عظمت خداوند بیشتر پی برد.

3. دانش اموز نظم و ترتیب و نظافت در گروه را رعایت کند.

4.دانش اموز به انجام کار گروهی و همفکری گروهی اشتیاق داشته باشند.

.

راهبرد شناختی:

1.دانش آموز یک راه جدید برای نشان دادن چگونگی تشکیل باران ابداع کند.

2.دانش اموز با دقت و کنجکاوی از مراحل مختلف سوال می پرسد.

3.دانش اموز بفهمد چرا در جایی که دریا وجود دارد باران بیشتری می بارد.

4. دانش اموز بتواند سناریویی را برای درس قصه اب طراحی و اجرا کند.

 

مهارت بدنی و فردی:

1.دانش اموز قصه ی آب را بر روی برگه A4نقاشی کند.

2.دانش اموز مهارت برقراری ارتباط در گروه و بیان نظر شخصی خود در گروه را داشته باشد.

اطلاعات کلامی:

1.دانش اموز مراحل قصه اب را شفاها به ترتیب نام ببرد(یادگیری کلمات)

2.دانش اموز مراحل تشکیل ابر را به تنهایی و به صورت شفاهی بیان کند(یادگیری غیر کلمات)

3.دانش اموز با کمک همگروهی های خود روند تشکیل باران را خلاصه کند.(اطلاعات سازمان داده شده)

4.دانش اموز به تنهایی مراحل چرخه اب را بطور خلاصه و شفاهی به زبان خودش بیان کند.(اطلاعات سازمان داده شده)

 

2.پیش دانسته ها

آنچه فراگیر از تجربه،سواد،مهارت با خود به کلاس آورده باشد.

تعاریف:قطره اب،بخار شدن(بدون استفاده از واژه تبخیر)میعان(بدون استفاده از این اسم)

تجارب:دیدن باران،دیدن دریا،مشاهده ابر

مفاهیم:باران،قطره اب،ذره اب،بخار شدن،ابر،گرما و سرما

 

3.سازماندهی و ساماندهی:

مواد اموزشی:تصاویر.ظرف اب.اجاق گاز کوچک.یک عدد کاور پلاستیکی

چیدمان کلاس به این صورت می باشد که نیمکت ها را دو به دو روبروی هم قرار می دهیم.تا دانش اموزان هرگروه بتوانند راحت تر باهم تعامل برقرار کنند.وفضای بین نیمکت ها به گونه ای باشد که معلم ازادانه بتواند بین نیمکت ها حرکت کند و به سوالات دانش اموزان پاسخ دهد.

4.رفتار ورودی:

برقراری ارتباط/حضور و غیاب

معلم با لیوان از اب جوش که درحال بخار شدن می باشد که در دست دارد وارد کلاس می شود.

-سلام دخترای خوبم

-سلام خانم

-خوبین عزیزانم؟

-بله

-خدارو شکر.خوب ببینم همه هستند(اسامی دانش اموزان نام برده می شود)

-شکرخدای مهربون که همه حاضرند.

ارزشیابی ورودی:

مشاهده ی تکالیف جلسه قبل که شامل گزارشات و تحقیقات دانش اموزان پیرامون کاربرد اب می باشد.یکی از دانش اموزان که گزارش کامل تری  را اماده کرده است برای سایر دانش اموزان بازگو می کند.

ارزشیابی تشخیصی:

1. آب در چه جاهایی وجود دارد؟

2. ابر در کجا قرار دارد؟

3. از آب چه استفاده هایی می شود؟

4. آب بر روی زمین به چه شکل هایی وجود دارد؟

5.بر اثر گرما دیدن چه اتفاقی برای اب ها می افتد؟

زمانیکه ارزشیابی تشخیصی را انجام میدهیم ممکن است دانش اموزان نتوانند به  به بعضی از سوالات پاسخ صحیح دهند در این صورت ابتدا آموزش ترمیمی را می گذاریم یعنی مباحث قبلی را دوره می کنیم و سپس بعد از رفع اشکال وارد مرحله بعدی میشویم.

گروهبندی:

خب بچه ها  شما عزیزان را به 5گروه تقسیم می کنم.(گروه ها براساس سطح معلومات و میزان توانایی ها تقسیم بندی میکنیم تا در هرگروه هم دانش اموز قوی و هم انش اموز ضعیف وجود داشته باشد.)

 

 

 

5.جلب توجه و ایجاد انگیزه:(روش معلم محور.قصه گویی و نمایش)(زمان:2دقیقه)

یه روز قشنگ بهاری آزاده توی حیاط کنار باغچه خونشون نشسته بودو گل ها رو تماشا می کرد.روی یکی از برگ ها یه قطره کوچیک  آب نشسته بود.ازاده مشغول تماشای قطره ی اب بود وحوصله اش سر رفته بود. فکر کرد و به قطره گفت:آقای قطره شما از کجا اومدی؟چرا روی برگ گل نشستی؟به کجا میخوای بری؟قطره ی اب صدای ازاده رو شنید و بهش گفت.......

گام دوم.آگاه ساختن یادگیرنده از هدف: ( 2 دقیقه ) ( سخنرانی و معلم محور )

دخترای گلم اگه میخوایین بدونین قطره ی  اب به آزاده چه جوابی داد درس امروز رو خوب گوش بدین.امروز میخواهیم راجع به قصه ی آب با همدیگه حرف بزنیم.و ببینیم سرگذشت آب هایی که ما میخوریم و می بینیم چه جوریه!

6.شروع تدریس و ارائه. ( روش سخنرانی ، معلم محور ، پرسش و پاسخ )

( گام سوم گانیه : یادآوری پیش نیازها )

خوب بچه ها یادتون هس که گفتیم اب در همه جا وجود داره و

همونطور که نازنین هم گفت اب به شکل های مختلفی در اطراف ما وجود داره.

همونطور که میدونین ابر هم از قطره های اب تشکیل شده.

گام اول تدریس ( ارائه ی محرک ) ( گام چهارم گانیه : تحریک ذهن دانش آموزان با استفاده از مواد آموزشی ) (سخنرانی و نمایشی ) ( زمان : 3 دقیقه )( مجسم)

معلم ظرف شیشه ای را که حاوی مقداری از اب می باشد را به دانش اموزان نشان می دهد.سپس برای نشان دادن بخار اب ان را بر روی یک اجاق حرارت می دهد.براثر گرما قطره های اب بخار شده و به سمت بالا می روند.دانش اموزان این بخار اب را نمی توانند به طور واضح ببیند.سپس معلم  یک کاورپلاستیکی را که روی ان چند قطعه یخ قرار دارد  را  در مسیر حرکت بخار های اب قرار میدهد.بخار های اب هنگام برخورد با جسم سرد بهم نزدیک شده و تشکیل قطره اب می دهند.در انتها به علت سنگینی قطره های اب از روی کاور به زمین می افتند.

گام دوم تدریس راهنمایی کردن ( گام پنجم گانیه : معنی دار کردن تمام جملات رمزگذاری شده )(روش معلم محور و معلم یار ) ( زمان : 3 دقیقه )

دخترای گلم همونجوری که خودتون دیدین  وقتی ما به ظرف اب حرارت دادیم  چه اتفاقی افتاد؟

بله دختر گلم قطره اب  گرم شد و از توی ظرف بلند شد و به اسمون رفت.(اشاره به مفهوم بخار شدن)

افرین عزیزم قطره های ابی که از توی ظرف بیرون اومده بود و ما نمیتونستیم بینیم  روی کاوری که سردتر بود با همدیگه تشکیل  قطره اب دادند. و ما دیدیمشون.

چ دخترای باهوشی افرین قطره اب از روی کاور روی زمین افتاد.

 

 

گام سوم تدریس:فعالیت اموزشی1( روش نیمه مستقیم ، فعال ، فراگیر محور ) ( زمان 5 دقیقه)(نیمه مجسم)

از تصاویر کتاب به تعداد به گروه ها داده می شود.از ان ها میخواهیم تصاویر کتاب را به ترتیب و توالی صحیح   چرخه اب کنار هم بچینند.

کمک و راهنمایی در چیدن مرتب تصاویر و پاسخ به پرسش های انان در هنگام سرکشی  به گروه ها انجام می شود.

دانش اموزان خودشان روند بخار شدن اب و سپس بالارفتن ان و تشکیل قطره اب بر روی جسم سرد تر(انچه را که در مرحله مجسم مشاهده کرده اند) را با روند تشکیل ابر(تصاویری که در اختیار دارند)  تطبیق می دهند.و سپس با توجه به دانسته ها و اطلاعات خود که تا کنون بدست اورده اند تصاویر را کنار هم می چینند و آموخته های خود را به هم زنجیر کرده و یک اصل می رسند و با توجه به اصول تصاویر را کنار هم می گذارند.کشف قاعده تشکیل ابر با استفاده از تطبیق با بخارشدن اب درون ظرف براثر گرما به عهده دانش اموزان می باشدو معلم فقط راهنمایی میکند.

هرگروهی به نتیجه برسه و تصاویر رو درست کنار هم بچینه جایزه داره.

گام چهارم تدریس بازخورد گیری و ارائه گزارش( گام ششم گانیه فراخوان عملکرد ) ( فراگیر محور و بدون دخالت در یافته ها ) ( زمان :3 دقیقه )(مجرد)

به هرگروه سر میزنیم و کارهای انان را مشاهده می کنیم ونحوه چینش تصاویر در کنار هم را بررسی می کنیم و با شنیدن گفته ها انان سعی می کنیم تا بحث را به سمت مطلب  صحیح هدایت کنیم.در نهایت به صورت تصادفی از بین دانش اموزان چند نفر را انتخاب می کنیم تا قصه اب را به صورت شفاهی بیان کنند.

 

 

 

 

 

 

 

7.ارزشیابی تکوینی یا بازخورد دهی: ( معلم محور ، پرسش و پاسخ ، بارش مغزی ) ( 5 دقیقه )

سرگروه ها قصه ی اب را تعریف می کنند.فعالیت های همه گروه ها  را مشاهده می کنیم . با دخالت در بحث گروهی ان ها و پرسیدن سوال و ارائه راهنمایی در هنگام فعالیت اموزشی.و راهنمایی در بدست اوردن پاسخ صحیح ان ها را یاری می کنیم.

اهداف

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

مهارت ذهنی

دانش آموز در کلاس درس با جدا کردن تصویر مربوط به تشکیل ابر ،این مرحله را از سایر مراحل چرخه اب تمییز دهد.(تمییز دادن)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. دانش آموز در کلاس با  نوشیدن یک لیوان آب و چشیدن مزه ی آب ،بی مزه بودن آب را شناسایی کند(مفاهیم محسوس)

2. .دانش آموز در کلاس با  نوشیدن یک لیوان آب و چشیدن مزه ی آب ،بی مزه بودن آب را شناسایی کند(مفاهیم محسوس)

3. دانش آموز با جدا کردن لیوان آب خالص از سایر لیوان ها که دارای مایعات رنگی هستند،بی رنگ بودن آب را شناسایی کند.(مفاهیم محسوس)

.دانش آموز در کلاس و باتوجه به زمانی کوتاهی که دارد به کمک همگروهی های خود تصاویری را که در اختیار او گذاشته می شود را به ترتیب دسته بندی کند.(مفاهیم تعریف شده)

1. دانش اموز با  در کلاس استفاده از شنیده های خود در سر کلاس توالی صحیح چرخه اب را کشف کند.(کشف قاعده)

2. دانش اموز در تصاویر  با کشیدن فلش هایی به سمت بالا مفهوم بالا رفتن اب هنگام بخار شدن را نشان دهد.(کشف قاعده)

دانش اموز در کلاس  بعد از مشاهده تبخیر اب درون ظرف و تطبیق ان با تشکیل ابرکشف قاعده چرخه اب با راه چیدن صحیح تصاویر مربوط به چرخه  آب توالی صحیح  را بوجود اورد.(حل مسئله)

مهارت بدنی

دانش اموز قصه ی آب را بر روی برگه A4نقاشی کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش اموز مهارت برقراری ارتباط در گروه و بیان نظر شخصی خود در گروه را داشته باشد.

راهبرد شناختی

طراحی تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموز یک راه جدید برای نشان دادن چگونگی تشکیل باران ابداع کند.

دانش اموز بتواند سناریویی را برای درس قصه اب طراحی و اجرا کند.

 

اطلاعات کلامی

دانش اموز مراحل قصه اب را شفاها به ترتیب نام ببرد(یادگیری کلمات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش اموز مراحل تشکیل ابر را به تنهایی و به صورت شفاهی بیان کند(یادگیری غیر کلمات)

1. دانش اموز با کمک همگروهی های خود روند تشکیل باران را خلاصه کند.(اطلاعات سازمان داده شده)

2. دانش اموز به تنهایی مراحل چرخه اب را بطور خلاصه و شفاهی به زبان خودش بیان کند.(اطلاعات سازمان داده شده)

نگرش و عواطف

.دانش اموز در زندگی روزمره خود در مصرف اب صرفه جویی کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش اموز با پدیده های طبیعی افراد که نشان دهنده عظم خالق یکتاست بیشتر اشنا شده و به قدرت و عظمت خداوند بیشتر پی برد.

دانش اموز نظم و ترتیب و نظافت در گروه را رعایت کند.

 

 

دانش اموز به انجام کار گروهی و همفکری گروهی اشتیاق داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت اموزشی2: ( روش معلم محور و مستقیم و فعال گروهی )

هنگام ارزشیابی تکوینی با 2روش معلم محور و دادن بازخورد مستقیم میتوان پاسخ درست هرسوال  و هرفعالیت را به فراگیران داد

خب هرگروه از گروه دیگه بپرسه که امروز چی یاد گرفتیم ( 2 دقیقه ).

بارش فکری:

خب بچه ها خوب گوش کنید و خوب فکر کنید و جواب سوال منو بدید . ( 2 دقیقه هم وقت دارید )

دخترای گلم قطره اب به اسمون رفت چه اتفاقاتی براش افتاد؟

افرین دخترم سردش شد

افرین کنار هم جمع شدند

احسنت ابر بوجود اومد

خیلی عالیه بارون شروع شد

افرین دخترای خوبم.یادم باهش بهتون جایزه بدم.

پس ما یاد میگیریم که وقتی بارون می باره که قطره های ابی که تو ابرا هس سردشون بشه  بهم نزدیک بشن و سنگین بشن و نتونن اون بالا بمونن و به سمت پایین حرکت کنن.

 

8.رفع نقص و جمع بندی درس: ( سخنرانی ، پرسش و پاسخ ) ( زمان 3 دقیقه )

اگر دانش اموزان نتوانستند در هنگام ارزشیابی تکوینی و یا در اطلاعات کلامی نتوانستند مفاهیم را کشف و یا زنجیر کنند به مفهوم اصلی نرسیدیم با جمع بندی نهایی درس و راهنمایی های لازم به تکمیل درس و رفع نقص می پردازیم.این مرحله بیشتر با کمک فراگیران و با الگوهای پرسش و پاسخ سخنرانی و یا با استفاده ازپخش فیلم میتواند صورت بگیرد.

9 .ارزشیابی پایانی و کنترل فرایند یادگیری(پرسش و پاسخ و سخنرانی ) ( زمان 3 دقیقه )

در این مرحله تمامی فرایند یادگیری کنترل میشود تا ببینیم به چه مقدار از اهداف خود رسیده ایم در صورتی که بازخورد گرفتیم و به نتیجه ی مطلوب نرسیدیم پس ممکن است در طرح ارائه شده نقص وجود داشته باشد پس باید طرحمان را اصلاح کنیم تا در سری بعد این امر تکرار نگردد و همینطور از یادگیری اهداف طراحی شده با پرسش کتبی یا شفاهی از تک تک فراگیران اطمینان حاصل کنیم.

 اگر در اینجا به اهداف خود نرسیده باشیم یک فعالیت آموزشی مکمل و یا در منزل به عنوان تکلیف خلاقانه برای تعمیم و تکمیل یادگیری ارائه میکنیم.  

10.ثبت یادگیری و تکالیف خلاقانه:

بچه های گلم شما میتونین برین تحقیق کنین و ببینین که چه چیز های دیگه ای در اطراف ما وجود داره که شبیه باریدن بارون شکل می گیره.بچه ها اونایی که دوست دارن هم میتونن نقاشی قصه اب رو برای من بیارن و جایزه بگیرن.تا من تو نمایشگاه عکس از نقاشی هاشون استفاده کنم.همینطور کسایی هم که علاقه دارن میتونن برای درس قصه اب نمایش اماده کنن و برای همکلاسیاشون اجرا بکنن.

تکلیف خلاقانه:دانش اموز برای کشف مطالب جدید میتواند پاسخگوی پرسش زیر باشد.

بچه ها گزارش تهیه کنید از اینکه چرا در شمال کشور باران بیشتری می بارد؟

انتظارات معلم:

دخترای خوبم رفتین خونه با کمک ماماناتون و دوستاتون برای درس قصه اب نمایش اماده کنین  و برای جلسه بعدی سر کلاس اجراکنین.تکالیفتون رو هم انجام بدین.