مفهوم محور- مفهوم کسر- سوم ابتدایی

طرح درس مفهوم محور        ریاضی سوم ابتدایی صفحه 46       موضوع: مفهوم کسر       

تنظیم: معصومه مولائی         استاد مربوطه: جناب آقای پورشیخ    کلاس:

شماره دانشجوئی:   سال تحصیلی 94-93

 1. هدف گذاری:

اهداف رفتاری:

هدف نویسی در 5 حیطه گانیه :1- اطلاعات کلامی2- مهارت ذهنی3- راهبرد شناختی4- مهارت بدنی5- نگرش

مهارت ذهنی:

تمییز دادن:

 1. بتواند قسمت های مساوی در اشکال هندسی را تشخیص دهد.
 2. بتواند اشکال را به قسمت های مساوی تقسیم کند.

مفاهیم محسوس(مجسم):

بتواند شناسایی کند که سیب و نوار کاغذی به قسمت های مساوی تقسیم شده است.

مفاهیم غیر محسوس( انتزاعی):

بتواند برای اشکال هندسی عبارت کسری بنویسد.

زنجیرکردن مفاهیم( کشف قاعده):

 1. بتواند قسمت های مساوی دراشکال هندسی را نشان دهد.
 2. بتواند صورت و مخرج و خط کسری را نشان دهد.
 3. توانایی بدست آوردن کسرها را از روی شکل داشته باشد.

مهارت بدنی – فردی:

 1. فراگیران بتوانند اشکال هندسی در قسمت های مساوی را با دست نشان دهند.
 2. تقسیمات مساوی و نا متساوی اشکال را رسم کنند.
 3. بتواند از کارد پلاستیکی درست استفاده کند و مراقب دست خود باشد.
 4. بتوانند نوار کاغذی را به قسمت های یکسان تا بزنند.
 5. به مهارت تقسیم کردن اشکال به قسمت های مساوی برسد.
 6. مهارت جمع بندی و نتیجه گیری اطلاعات و ارائه گزارش به کلاس

نگرش و عواطف:

 1. فراگیران نسبت به انجام کارگروهی اشتیاق داشته باشند.
 2. رعایت نوبت دیگران وقبول نظرات موافق و مخالف در کلاس
 3. علاقه مندی به کشف مفاهیم و قواعد وهمفکری وکنجکاوی داشته باشند.
 4. نسبت به شناخت و یادگیری کسرها و اشکال آن علاقه نشان دهد.
 1. کاربرد کسرها را در زندگی خود بداند.
 2. مهارت برقراری ارتباط با دیگران( گفت و شنود)

راهبر شناختی:

فراگیر در تکلیف خلاقانه بتواند بدون راهنمایی معلم و همسالان به صورت انفرادی کشف کند.

اطلاعات کلامی:

 1. فراگیر بتواند پاسخ یافته های خود از مسئله مورد نظر را اعلام کند.(یادگیری غیر کلمات)
 2.  بتواند مسئله های مشابه کسر را در گروه حل کند.(یادگیری معنادار)
 3.  بتواند نماد کسر را بنویسد.(یادگیری کلمات)

2-پیش دانسته ها:

تعاریف:نوشتن عبارت های کسری مناسب

تجارب: - تقسیم اشکال به قسمت های مساوی

 • بازی با کاغذ و تا زدن آن

3-سارماندهی و ساماندهی:

زمان:45 دقیقه      مکان :کلاس درس      چیدمان صندلی: به صورت گروهی و دایره ای

گروه بندی:

به 4 گروه 5 نفره دسته بندی شده اند.( بر اساس سطح معلومات هر گروه هم شاگرد قوی و هم ضعیف دارد.) (گروه 1: مثلث ، گروه 2: مربع، گروه 3: پنج ضلعی ،گروه 4: شش ضلعی)

تعداد دانش اموزان: 20 نفرمحتوای آموزشی: مفهوم کسرالگوی تدریس: رویکرد مفهوم محورنوع ارزشیابی : ابتدا گروهی سپس انفرادی

امکانات (مواد آموزشی):نوار کاغذی- کتاب درسی- ماژیک – وایت برد- سیب- تصویر انواع اشکال هندسی- اسمارتیز های رنگی به تعداد بیست عدد

نکات ایمنی:

قبل از شروع تدریس این نکات را تذکر می دهیم.

 • مراقب باشند هنگام کار با نوار کاغذی و لبه تیز اشکال هندسی دست شان بریده نشود.
 • مراقب باشند کارد هنگام تقسیم سیب دستشان را نبرد.

4-رفتار ورودی:

چیزهایی از قبیل سیب، نوار کاغذی و تصویر اشکال هندسی(مربع .مستطیل.دایره.مثلث.شش ضلعی وپنج ضلعی منتظم) را با خود به کلاس می بریم.

 

سلام دخترای خوبم

 •  

خوب هستید؟

 •  

الحمدالله عزیزان من. حضورو غیاب کنم ببینم همه سرکلاس حاضرهستند.

اسامی به تعداد فراگیران نام برده می شود.

شکر خدای مهربون که همه شما حالتون خوبه.(3 دقیقه)

 

ارزشیابی ورودی:

برای جمع و تفریق های داده شده، شکل رسم کنید و حاصل را بدست آورید.

 1.  
 2.  

 

از تعدادی از فراگیران می خواهیم پای تابلو بیایند و پاسخ را بنویسند .اگر مشکلی بود رفع می کنیم.(3 دقیقه)

ارزشیابی تشخیصی : (شفاهی و عملکردی)

دانش آموزان در سال گذشته (فصل هفتم) یاد گرفته اند که برای اشکال ،عبارت کسری بنویسید( بدون نماد کسری ) همچنین می توانند اشکال را به قسمت های مساوی تقسیم کنند.(3 دقیقه)

 

آموزش ترمیمی:

معلم در حین ارزشیابی تشخیصی متوجه می شود که همه ی دانش آموزان پیش دانسته ها را نمی دانند . از فراگیرانی که بلدند یک نفر انتخاب می کند و پای تابلو می آید و برای بقیه توضیح می دهد.

5-جلب توجه: (بیشتر معلم محور.قصه گویی.داستان و نمایشی و استفاده از رسانه ها)

ایجاد انگیزه:

به تعداد گروه ها یعنی چهار عدد سیب داخل بشقاب گذاشته و وارد کلاس می شوم. به هر گروه یک سیب داده و می گویم با کارد(پلاستیکی) به قسمت های مساوی تقسیم کنند .

و یا با آوردن بیست عدد اسمارتیز به صورت بسته بندی، چهار بسته هر کدام پنج عدد که رنگی متفاوت با بقیه دارند را به هر گروه یک بسته می دهیم و می خواهیم تعداد اسمارتیز های رنگی را به کل آنها بصورت کسر بگویند.

(3 دقیقه)

6-شروع تدریس وارائه: ( مشارکتی – گروهی، پرسش و پاسخ –اکتشافی)

(گام سوم گانیه: یادآوری پیش نیازها)

 

گام اول تدریس:(ارائه محرک) ( گام چهارم گانیه تحریک ذهن دانش آموزان با استفاده از مواد آموزشی)

مرحله مجسم: به تعداد هر گروه سیب می دهم و می خواهم آن را از وسط نصف کنند.

معلم می پرسد آیا این سیب ها به قسمت های مساوی تقسیم شده است؟

سرگروه ها پاسخ می دهند : بله

بعد از درک قسمت های مساوی نوار کاغذی مستطیل شکل را به سه قسمت تقسیم کرده و سوال را ادامه داده که آیا این نوار کاغذی به قسمت های مساوی تقسیم شده است؟

 

   

سرگروه ها: بله

در ادامه معلم با دادن شکل های هندسی بریده شده( مربع، مستطیل،مثلث،دایره) به هر گروه ، از آن ها می خواهیم با تا کردن آن ها را به قسمت های مساوی تقسیم کنند.

پس از پایان آموزش جسم ادامه کار به صورت نیمه مجسم

تصویر شکل های هندسی مختلفی به هر چهار گروه می دهیم و از آن

ها می خواهیم بعد از دو دقیقه بگویند کدام یک از شکل ها به قسمت های مساوی تقسیم شده است؟

 

 

 

 

 

   

            

 1.  

سرگروه یک و دو می گوید مستطیل و مربع

بسیارعالی آفرین بچه های خوبم.معلومه خیلی خوب یاد گرفتید.(5 دقیقه)

 

گام دوم تدریس(راهنمایی): (گام پنجم گانیه: معنی دار کردن تمام جملات رمز گذاری شده)(معلم یار و یا معلم محور و سخنرانی)

آفرین عزیزای من ، حالا به هر گروه شکل هایی رو میدم شما یک دقیقه فرصت دارید که بگید به چند قسمت تقسیم شده؟

(شکل های هندسی مختلف با قسمت بندی های متفاوت(مثلا دو یا چهار یا شش قسمت مساوی) به هر گروه جداگانه می دهیم وآن ها پاسخ خواهند داد.)

به هر گروه سر میزنیم و راهنمایی لازم را انجام می دهیم.(2 دقیقه)

 

گام سوم تدریس: (فعالیت آموزشی1) (فعال و فراگیرمحور دریافت مفهوم یا اکتشافی)

معلم چهار شکل هندسی متفاوت را روی تابلو می چسباند و به هر گروهی می گوید که بعد از یک دقیقه مشورت پاسخ دهند چه قسمتی از شکل نگی است؟

 
ر
ر
ر
ر
ر
   

 

 

 

 

 

 

 

   

گام چهارم تدریس: (بازخورد گیری و ارائه گزارش)

(گام ششم گانیه فراخوان عملکرد)(فراگیر محور و بدون دخالت در یافته ها)

از سرگروه هر گروه م یا یکی از اعضای گروه می خواهیم به تابلو بیاید و زیر دو شکل بنویسد که چند قسمت از شکل رنگی است؟ (2 دقیقه)

 

7-ارزشیابی تکوینی یا بازخورد دهی: (گام هفتم: تدارک بازخورد)

 •  

بعد از ارائه گزارش توسط سرگروه ها و مشاهده فعالیت هر گروه چک لیست رفتاری را کامل می کنیم.(بیشترمعلم محور یا پرسش و پاسخ و بارش مغزی)

ارزشیابی

 

 

چک لیست رفتاری: ( 2دقیقه)
 •  

گروه مثلث

گروه مربع

گروه پنج ضلعی

گروه شش ضلعی

 
 1. مهارت های ذهنی:

 

-تمییز دادن

-مفاهیم محسوس

-مفاهیم انتزاعی

-کشف قاعده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. مهارت بدنی:

-مهارت رسم شکل

-مهارت استفاده از کارد

-مهارت تقسیم اشکال هندسی

-مهارت جمع بندی و ارائه گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. نگرش و عواطف:
 2.  

-رعایت نوبت

-همفکری و مشارکت

- علاقه به یادگیری کسرها

-کاربرد کسر در زندگی

-مهارت برقراری ارتباط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. راهبرد شناختی:

تکالیف خلاقانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. اطلاعات کلامی:

-یادگیری غیر کلمات

-یادگیری معنادار

-یادگیری کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

 

 

فعالیت آموزشی 2: (معلم محور و یا معلم یار و پرسش پاسخ)

برای اطمینان بیشتراز یادگیری، از فراگیران می پرسیم که این شکل ها به چند قسمت مساوی تقسیم شده است؟

 

 

 

 

   

دانش آموزان همگی پاسخ می دهند هیچ یک به قسمت های مساوی تقسیم نشده اند.(2 دقیقه)

خب بچه ها تا این جا یادگرفتیم که چند قسمت از چند قسمت(کل شکل)رنگی است یا خورده شده است یا...تو ریاضی به این میگن کسر

یه دونه شکل کامل به دو قسمت مساوی تقسیم شده هر کدوم از این قسمت ها یک قسمت از

2 قسمت اند به هر قسمت یک دوم میگیمو اینجوری می نویسیم

 1.  
 2.  

8-رفع نقص وجمع بندی:(دانش آموز محور و یا معلم یار)

خب بچه ها کسی اشکالی نداره؟اگه مشکل دارید دست بلندکنید و از دو سه نفر از بچه های کلاس می خواهم آن چه یادگرفته اند توضیح دهند.

 1.  

 

9-ارزشیابی پایانی و کنترل فرآیند یادگیری:

ابتدا از هر یک از چهار سرگروه درس پرسش می شدو بعد سرگروه ها از زیر گروه های خود پرسش می کنند و نتیجه را به معلم می گویند.

تحلیل ارزشیابی:

در ارزشیابی گروهی (همسال سنجی) صورت گرفته از بچه ها هر سرگروه گزارشی از نحوه ی یادگیری دوستانش ارائه می دهد و معلم اشکالات بچه ها,یادگیری آن ها و سطح آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهد و نمودار می کشد که مثلا دانش آموزی نتوانست کسرها را از روی شکل بدست آورد.در این صورت چند سوال برای معلم پیش می آید.آیا جریان تدریس خوب صورت نگرفته؟آیا دانش آموزان به سمت مسیر خوب هدایت نشده اند؟آیا خود کم کاری کرده اند؟در این صورت با توجه به نتیجه می تواند ببیند آیا به هدف رسیده؟یا اینکه چه اندازه تا رسیدن به هدف فاصله دارد و آموزش ترمیمییا سایر اقدامات لازم را وارد سیستم نماید.

10-تثبیت یادگیری و تکالیف خلاقانه: (گام نهم افزایش یادگیری و انتقال)

(مهارت طراحی و تحقیق)

 1. یک شکل به دلخواه نقاشی یا درست کنید و آن را به صورت کسر درآورید.
 2. در خانه چه چیزهایی دارید که شما را به یاد کسر می اندازد؟