قسمت های مختلف گیاه

عنوان تدریس: گیاهان قسمت های مختلفی دارند

مدت تدریس : 45 دقیقه             پایه و مقطع : اول ابتدایی

محل تدریس : کلاس درس          تعداد فراگیران : 20 نفر

صفحه ی کتاب : 36و37          نام مدرس : فاطمه عباسی

 

 روش تدریس : 9گام گانیه براساس رویکرد زمینه محور.

بارش مغزی ،تفحص گروهی ،نمایشی ،روش تعاملی ، کاوشگری،آزمایش، فراگیر محور

رویکرد زمینه محور: زمانی که قرار است مفهومی را به کودکان آموزش دهیم، اگر بتوانند برای آنچه آموزش داده می شود، دلیل ومعنایی درمحیط اطراف بیابند، یادگیری بسیار راحت تر صورت می گیرد.

                            اهداف رفتاری:

مهارت ذهنی :

  تمیز دادن :

  تشخیص ریشه در گیاهان مختلف

  تشخیص برگ در گیاهان مختلف

  تشخیص ساقه در گیاهان مختلف

  تشخیص گل و میوه در گیاهان مختلف

  تشخیص تفاوتهای ریشه، ساقه ،برگ ، گل ومیوه در گیاهان مختلف

 مفاهیم محسوس :

 گل ها و برگ های گیاهان مختلف را براساس رنگشان دسته بندی کنند

اعضای گیاهان را در طبیعت مشاهده کنند

مفاهیم غیر ملموس :

تغذیه ریشه از خاک

رسیدن مواد غذایی از ریشه به ساقه و برگ

زنجیرکردن مفاهیم ( کشف قاعده ) :

کشف قسمت های مختلف گیاهان در تفحص گروهی

کشف وابستگی ریشه، ساقه ،برگ و گل و میوه به یکدیگر

مهارت بدنی، فردی :

اجزای گیاه را به دقت در دفتر خود بکشد

از گیاهان اطراف خود عکس تهیه کند

مهارت مشاهده کردن و جمع آوری اطلاعات با حواس

مهارت جمع بندی ونتیجه گیری اطلاعات و ارائه گزارش به کلاس

یک لوبیا را در ظرف یکبار مصرف بکارد و مراحل رشد آن را گزارش دهد

نگرش و عواطف

فراگیران بتوانند به عظمت و وجود قادر مطلق در آفرینش پی ببرنند

نسبت به حفاظت از گیاهان و نگهداری ازآنها علاقه نشان بدهند

نسبت به کار گروهی و انجام فعالیت گروهی علاقه نشان دهد

راهبرد شناختی

فراگیر در تکالیف خلاقانه، بدون راهنمایی معلم و همسالان به صورت انفرادی (با مطالعه، تحقیق و زنجیر کردن قواعد) کشف کند :

گیاهان برای رشد از زمین تغذیه می کنند

گیاهان از نظر نوع اجزا باهم متفاوتند

بعضی گیاهان خوراکی وبعضی غیر خوراکی هستند

خوب سوال کردن (بادقت و کنجکاوی بپرسد)

بتواند با برگ های مختلف شکل های مختلفی را درست کند و بر روی مقوا یا وسایل دور ریختنی بچسباند(تکالیف خلاقانه)

اطلاعات کلامی

3 نمونه گیاه با ریشه خوراکی را نام ببرد

3 نمومه گیاه با ریشه غیر خوراکی را نام ببرد

اجزای یک گیاه را نام ببرد

پیش دانسته ها

آنچه فراگیر از تجربه، سواد، مهارت با خود باید به کلاس آورده باشد

تعاریف : گل ،میوه ،گیاه

تجارب : آبیاری گلدان، خوردن میوه ،دیدن گیاهان در طبیعت اطراف خود

مفاهیم :رشد ،کاشت

دانش آموزان در اطراف خود گیاهان را مشاهده کرده اند وقسمت های مختلف آن را به چشم دیده اند.

ساماندهی و سازماندهی

مواد آموزشی : چند نوع گیاه مختلف در گلدان،یک کلاژه از گیاهان یک نوع گیاه،تصاویر گیاهان و گل های مختلف ،برگه آ4 ،مداد رنگی

رفتار ورودی : ( برقراری ارتباط، حضور و غیاب )

معلم با 5 گلدان و یک کلاژه وارد کلاس می شود

سلام دخترای گلم ، حالتون خوبه ؟

خب خدا رو شکر

حضور و غیاب

ارزشیابی ورودی : )3 دقیقه )

هر گروه درباره قسمتی از فصل  دنیای جانوران  که معلم برای آنها مشخص کرده بود نقاشی کشیده بودند و نکات مهم آن قسسمت را در نقاشی خود آورده بودند.

ارزشیابی تشخیصی : (2 دقیقه)

دانش آموزان در خانه هایشان، پارک،حتی در باغچه مدرسه گیالهان زیاد و متنوعی را دیده اند

معلم از دانش آموزان می خواهد گیاهانی را که در اطراف خود دیده اند را نام ببرند.اگر دانش آموزان برای ورود به درس اطلاعات پایه را نداشتند قبل از ایجاد انگیزه آموزش ترمیمی انجام میشود.

گروه بندی : (1دقیقه)

معلم دانش آموزان را به 5 گروه 4 نفره تقسیم می کند و از آنها می خواهد که برای گروه های خود اسم یک گل را انتخاب کنند.

جلب توجه : معلم به آرامی وارد کلاس میشود وهیچ حرفی نمی زند و هرکس چیزی گفت با سر ویا پانتومیم جواب آنها را میدهد ،بچه ها از سکوت معلم حواسشان به وی جمع میشود که چه خبر است

گام اول : ایجاد انگیزه (نمایشی)

معلم گلدان هایی که با خود آورده است روی میزش قرار می دهد و کلاژه را نیز روی تخته می چسباند .

گام دوم : آگاه ساختن یادگیرنده از هدف (نمایشی ،تعاملی،پرسش و پاسخ)

خب بچه های گلم،امروز می خواهیم ببینیم این گلدونهای قشنگی که من آوردم همشون شبیه هم هستند یا با هم فرق دارند.

گام سوم : یاوری پیش دانسته ها (بیشتر معلم محور،پرسش و پاسخ، سخنرانی)

دانش آموزان با مشاهده گیاهان اطراف خود پی برده اند که تفاوتهایی میان گیاهان مختلف وجود دارد .معلم با پرسش از دانش آموزان مطالب را یادآوری میکند .

گام چهارم : (5 دقیقه)

ارائه محرک (تحریک ذهن دانش آموزان با ارائه محرک،کاوشگری،آزمایش)

معلم دراین مرحله به هر کدام از گروه ها به قید قرعه یک گلدان گل میدهد واز آنها می خواهد با مشورت هم گروهی های خود ویژگی هایی را که در

گیاه گروه هشان می بینند با گیاهی که روی کلاژه است مقایسه کنند که چه فرقی باهم دارند. سپس از هر گروه یک نفر به انتخاب معلم بیاید و برای دیگر دوستانش ویژگی گیاه گروه خود را،بیان کند.

گام پنجم : (3دقیقه)

معنا دار کردن تمام جملات رمز گذاری شده(بیشتر معلم محور و معلم یار)

تک تک گروه ها به این موضوع اشاره میکنند که گیاهان از چه نظر به هم

شبیه هستند و چه تفاوت هایی باهم دارند.

آفرین ، همتون درست جواب دادید

گام ششم : فراخوان عملکرد (تفحص گروهی،فراگیر محور و بدون دخالت در یافته ها) (5 دقیقه)

چند تصویر کوچک از گیاهان را که از قبل تهیه شده بود بین گروه ها توزیع

می کنیم و از آنها می خواهیم که اسم اجزای آن را روی تصویر گیاه بنویسند

سر هر میز میرویم و توضیحات لازم را به آنها می دهیم ودر صورت نیاز آنها را راهنمایی می کنیم .

گام هفتم : تدارک بازخورد

ارزشیابی چک لیست رفتاری

 

  اهداف

گروه آلاله

گروه نیلوفر

گروه یاس

گروه میخک

گروه رز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارت های ذهنی                   

تمییز دادن

 

 

تشخیص ریشه در گیاهان مختلف

 تشخیص برگ در گیاهان مختلف

 تشخیص ساقه در گیاهان مختلف

تشخیص گل و میوه در گیاهان مختلف

تشخیص تفاوتهای ریشه، ساقه ،برگ ، گل ومیوه در گیاهان مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم محسوس

گل ها و برگ های گیاهان مختلف را براساس رنگشان دسته بندی کنند

اعضای گیاهان را در طبیعت مشاهده کنند

 

مفاهیم انتزاعی

تغذیه ریشه از خاک

رسیدن مواد غذایی از ریشه به ساقه و برگ

 

کشف قاعده

کشف قسمت های مختلف گیاهان در تفحص گروهی

کشف وابستگی ریشه، ساقه ،برگ و گل و میوه به یکدیگر

 

 

مهارت های بدنی

کسب مهارت

اجزای گیاه را به دقت در دفتر خود بکشد

از گیاهان اطراف خود عکس تهیه کند

مهارت مشاهده کردن و جمع آوری اطلاعات با حواس

مهارت جمع بندی ونتیجه گیری اطلاعات و

ارائه گزارش به کلاس یک لوبیا را در ظرف یکبار مصرف بکارد و مراحل رشد آن را گزارش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از ابزار

مهارت

فردی

 

راهبرد شناختی

طراحی تحقیق

کشف اصول

تکالیف خلاقانه

فراگیر در تکالیف خلاقانه، بدون راهنمایی معلم و همسالان به صورت انفرادی (با مطالعه، تحقیق و زنجیر کردن قواعد) کشف کند :

گیاهان برای رشد از زمین تغذیه می کنند

گیاهان از نظر نوع اجزا باهم متفاوتند

بعضی گیاهان خوراکی وبعضی غیر خوراکی هستند

خوب سوال کردن (بادقت و کنجکاوی بپرسد)

بتواند با برگ های مختلف شکل های مختلفی را درست کند و بر روی مقوا یا وسایل دور ریختنی بچسباند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات کلامی

تعاریف

قوانین

بیان رویداد

3 نمونه گیاه با ریشه خوراکی را نام ببرد

3 نمومه گیاه با ریشه غیر خوراکی را نام ببرد

اجزای یک گیاه را نام ببرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگرش و عواطف

همیاری

مشارکت

نظم وانضباط

فراگیران بتوانند به عظمت و وجود قادر مطلق در آفرینش پی ببرنند

نسبت به حفاظت از گیاهان و نگهداری ازآنها علاقه نشان بدهند

نسبت به کار گروهی و انجام فعالیت گروهی علاقه نشان دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

آفرین به بچه های زرنگم.

خب بچه ها حالا خوب به تصاویر نگاه کنید و ببینید دیگه چه چیزی در مورد این تصاویر می تونید بگید

بارش فکری :خب بچه ها خوب  نگاه و ببینین ریشه ها باهم چه فرقی دارند؟

آفرین تا حالا بعضی هاشونو خوردیم پس خوراکی اند،مثل تربچه، شلغم،هویج و...بعضی هاشونم قابل خوردن نیستند.

دیگه چی؟احسنت بعضی هاشون رو وقتی سرما میخورین استفاده می کنین پس اثر درمانی دارند

دیگه؟...بله بعضی ریشه ها زیادند و افشان بعضی هم کم و راست.

نگرش : عزیزان من ،وقتی توی طبیعت و باغ ها می روید می بینید که چقدر این گیاهان و درختان به دنیا زیبایی دادند،با خودتون فکر کردید چقدر کارهای خدا پر از حکمت و نظم هستش؟

خدای بزرگ با اراده ی خودش همه ی شرایط رو فراهم کرده تا گیاهان رشد کنند و به ما منفعت برسونند.

گام هشتم : ارزیابی عملکرد(رفع نقص و جمع بندی درس_5دقیقه(

ارزشیابی تکوینی:

خب از هر گروه یکی بیاد پای تابلو و واسه ما توضیح بده امروز چکار کردیم و چه چیزایی یاد گرفتیم؟

اگر دانش آموزان در این مرحله قسمتی از درس یا اطاعات کلامی یاد گرفته نشد،زنجیر نشد ویا به مفهوم آن نرسیدند، معلم میتواند با راهنمایی و جمع بندی و بیان کلمات کلیدی درس رفع نقص کند.

ارزشیابی پایانی :

خب بچه ها حالا از هرگروه یکی رو انتخاب میکنیم که بیاد و از روی کلاژه بهمون بگه که گیاهان از چه قسمت هایی تشکیل شدند. آفرین دخترای من

گام نهم : افزایش یادگیری و انتقال

خب بچه های گلم وقتی رفتید خونه به کمک والدینتون از برگ های گیاهان مختلف، شکل هایی درست کنید و روی مقوا یا وسایل دورریختنی قابل بازیافت بچسبونید و به کلاس بیارید.

(مهارت طراحی و تحقیق)

خب گلای من برای رسیدن به جایزه ی قشنگتون وقتی رفتید خونه یک لیوان یکبار مصرف بردارید و یک دانه لوبیا رو رو درون اون بکارید وبعد کمی بهش آب بدید هر جلسه که سر کلاس اومدید گزارشی از کارتونو برام بیارین که چیکار کردین و چی شد

بهترین کاشت لوبیا یه جایزه خوب پیش من داره

انتظارات :

دخترای من رفتید خونه با کمک والدینتون از گیاهان و میوه های مختلفی که در این فصل از سال هست عکس تهیه کنید