اندازه گیری زاویه- پنجم ابتدایی

عنوان تدریس:اندازه گیری و زاویه         مدت تدریس:45دقیقه      صفحه ی کتاب:104

پایه و مقطع :پنجم ابتدایی        محل تدریس:کلاس درس     تعدادفراگیران:20نفر  

نام ونام خانوادگی:فاطمه وفایی

 

روش تدریس:

 9گام گانیه براساس زمینه محور.بارش فکری،تفحص گروهی،بحث گروهی،،سخنرانی،پرسش وپاسخ،سخنرانی نمایشی و...

اهداف رفتاری:

 

1.فراگیران مجموع زوایای داخلی مثلث را کشف کنند.(مهارت ذهنی_کشف قاعده) .

2.فراگیران بتوانند قسمت های مختلف نقاله را(کمان،مرکزو...)را از هم تشخیص دهند.(مهارت ذهنی_تمییز)

3.فراگیران با استفاده از نقاله زاویه ها را اندازه گیری کنند.(مهارت ذهنی_حل مسئله)

4.فراگیران با دیدن زاویه ها اندازه ی تقریبی آنها را حدس بزنند.(مهارت ذهنی_)

5.فراگیران با استفاده از نقاله زاویه های مختلف را رسم کنند.(مهارت ذهنی_حل مسئله)

6.فراگیران با استفاده از مقوا نقاله بسازند.(مهارت حرکتی)

7.فراگیران نسبت به کار گروهی علاقه نشان دهد.(نگرشی)

8.فراگیران به نظرات هم گروهی ها احترام بگذارند.(نگرشی)

9.فراگیران نسبت به یادگیری درس از خود علاقه نشان دهند.(نگرشی)

10.فراگیران قسمت های مختلف نقاله را نام ببرند.(کلامی)

11.فراگیران اندازه ی زاویه ها را درست بخوانند.(کلامی)

 

پیش دانسته ها:

 • دانش آموزان با مفهوم زاویه آشنا هستند
 • انواع زاویه های باز وتندو...را می شناسند
 • راس زاویه را می شناسند
 • زاویه های مثلث را می شناسند
 • می دانند که زاویه راست 90درجه است

 

مواد آموزشی:نقاله،مداد،مقوا،برگه آچهار،پاک کن،کتاب ریاضی ،نی های آموزشی

 

رفتار ورودی :(روش تدریس:سخنرانی)

معلم با یک نقاله و تعدادی نی های آموزشی وارد کلاس می شود  

 • سلام دختر پسرای گلم
 • سلام
 • خوب هستید
 • بله
 • الحمدلله.عزیزان من،حضور غیاب میکنم ببینم همه سرکلاس حاضر هستید.

 

ارزشیابی ورودی:

درس جلسه ی قبل (واحد اندازه گیری زاویه) و زاویه ی 90درجه و زاویه ی 180 درجه است از تعدادی از دانش آموزان به انتخاب معلم به پای تخته می ایند و زاویه های 180 درجه و 90درجه را رسم می کنند و واحد اندازه گیری و طرز نوشتن درجه نیز از انها پرسیده می شود.

 

ارزشیابی تشخیصی:( روش تدریس:پرسش و پاسخ)

بچه های گلم شما قبلا با زاویه های تند و باز وقائمه آشنا شده اید کی میدونه زاویه های تند و باز و قائمه یعنی چی؟

کی میتونه به من بگهراس زاویه کجاست ؟

حالا کی میدونه به من بگه به کدوم قسمت مثلث زاویه می گویند؟

 

آموزش ترمیمی:(روش تدرس:سخنرانی)

در این مرحله اگر دانش آموزان در تشخیص زاویه،و راس زاویه اشکال داشتند توضیح داده می شود واشکالات بچه ها را رفع می کنم درس جدید را شروع می کنم

 

گروه بندی:

دانش آموزان براساس پیشرفت تحصیلی گروه بندی شده اندو به 4 گروه 5 نفره تقسیم می شوند و به صورت مثلث میزهای خود را می چینند .

 

 

 

 

ایجاد انگیزه و جلب توجه:(روش تدریس : سخنرانی نمایشی)(مرحله مجسم)

معلم با در دست داشتن یک نقاله و تعدادی نی های آموزشی در رنگ های مختلف وارد کلاس می شود و نی ها را به صورت زاویه های مختلف (تند و باز وراست)به روی تابلو می چسباندو نقاله را روی میز قرار میدهم از بچه ها می خواهیم کسی از جایش بلند نشود تا درس جدید را شروع کنیم

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

   

آگاه ساختن یادگیرنده از هدف :(روش تدرس:سخنرانی)

بچه ها می خوام بدونم این زاویه هایی را که با استفاده از نی ها درست کرده ام و به روی تابلو چسبانده امچجوری اندازه گیری کنم. امروز میخوایم یاد بگیریم چجوری زاویه ها را اندازه گیری کنیم

 

یاد آوری پیش نیاز ها):روش تدریس:پرسش و پاسخ)

بچه ها خوب یادتون مونده که زاویه یعنی چی؟ انواع زاویه ها (تند ،باز ،قائمه )چه شکلی بودن ؟افرین حالا میدونین زاویه ی راست چند درجه بود ؟

 

ارائه ی محرک :(روش تدریس:مشارکت گروهی.تفحص گروهی)( نیمه مجسم)

معلم تعدادی مقوای رنگی را که به صورت زاویه های مختلف برش داده است و هر کدام از زاویه ها را که با حروف الفبا نام گذاری کرده استرا بین گروه ها پخش می کند(به هر گروه سه زاویه وزاویه های همه ی گروه ها باهم ،هم اندازه هستند )پخش می کند و از انها می خواهد تا اندازه ی تقریبی زاویه ها را حدس بزنند ودر یک جدول بنوسیند وبرای این کار 5دقیقه زمان دارید.

 

   

 •  

 

   

نام زاویه

اندازه ی تقریبی(حدس)

زاویه( الف)

 

زاویه (ب)

 

زاویه (ج)

 

 

 

 

بعد از اینکه همه ی گروه ها نتیجه را به کلاس ارائه دادند، ممکن است اندازه ای که گروه ها برای زاویه ها حدس می زنند،اندازه ای که هر گروه حدس زده استبا گروه های دیگر متفاوت باشد

 

 

معنی دار کردن تمام جملات رمز گذاری شده :(روش تدریس:معلم محور،سخنرانی)(مرحله مجرد)

 

 

بچه های گلم زاویه هایی که بین گروه ها پخش کردم ،اندازه ی زاویه های همه ی گروه ها با هم مشترک وهم اندازه هستند، ولی رقمی که هر گروه برای زاویه هاحدس زده است متفاوت است .عزیزان من برای این که ما زاویه ها رو دقیق اندازه گیری کنیم از وسیله ای به نام نقاله استفاده می کنیم . معلم این چنین توضیح می دهد بچه های گلم برای این کار نقاله را طوری روی زاویه قرار می دهیم که لبه ی آن بر یک ضلع زاویه و مرکز نقاله نیز بر راس زاویه منطبق می شود و ضلع دیگر زاویه عددی را روی نقاله مشخص می کند که همان اندازه ی زاویه می باشد.

 

فراخوان عملکرد:(روش تدریس:تفحص گروهی ،مشارکت گروهی)

معلم به هر گروه یک نقاله می دهد و این چنین می گوید: عزیزان من حالا اون جدولی که در مرحله ی قبل تهیه کردید واندازه ی تقریبی زاویه ها را نوشتید حالا یک ستون دیگر به جدول اضافه کنید و همون زاویه هارا این دفعه با نقاله اندازه گیری کنید و  در جدول بنویسید 5دقیقه فرصت دارید.

نام زاویه

اندازه ی تقریبی(حدسی)

اندازه ی واقعی(بانقاله)

زاویه( الف)

 

 

زاویه (ب)

 

 

زاویه (ج

 

 

 

تدارک بازخورد:

از هر گروه یک نماینده بلند میشه و جوابای بدست آورده را میگوید.

آفرین به همه ی شما عزیزان، جوابای همه تون درسته معلوم شد که همتون به درس گوش میدید .عزیزان من مشاهده کردید با نقاله ما می تونیم زاویه ها را دقیق اندازه گیری کنیم

بارش فکری: خب حالا همتون دور و برتون و خوب نگاه کنید بهم بگین که برای اندازه گیری

کدوم شکل ها میتونیم از نقاله استفاده کنیم؟ زهرا بیاد پای تخته و جوابایی که بچه ها میگن و بنویسه. (هرکدوم از بچه ها جوابهای مختلفی میدهند.)

 

 

 

اهداف

 

گروه اول

 

گروه دوم

 

گروه سوم

 

گروه چهارم

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

مهارت

ذهنی

فراگیران بتوانند قسمت های مختلف نقاله را(کمان،مرکزو...)را از هم تشخیص دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراگیران با استفاده از نقاله زاویه ها را اندازه گیری کنند.

فراگیران با دیدن زاویه ها اندازه ی تقریبی آنها را حدس بزنند.

.فراگیران مجموع زوایای داخلی مثلث را کشف کند

فراگیران با استفاده از نقاله زاویه های مختلف را رسم کنند

 

راهبرد شناختی

فراگیران با استفاده از مقوا نقاله بسازند.(تکلیف خلاقانه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات کلامی

 

فراگیران قسمت های مختلف نقاله را نام ببرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فراگیران اندازه ی زاویه ها را درست بخوانند

 
 

 

نگرش و عواطف

 

فراگیران نسبت به کار گروهی علاقه نشان دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

فراگیران به نظرات هم گروهی ها احترام بگذارند.

 
 

فراگیران نسبت به یادگیری درس از خود علاقه نشان دهند

 
 

احترام به نظرات گروه

 
                                                                                   

 

مهارت استنباط و تفسیر داده ها:(اکتشافی،،تفحص گروهی)

همه ی گروه ها در داخل یک برگه 4تا مثلث بکشید و زاویه های آن را اندازه گیری کنید و به من بگین که جمع زاویه های داخلی هر کدام از مثلث ها چند شد؟

وقتی بچه ها همه مثلث ها را اندازه گرفتند مجموع زوایای همه ی مثلث ها 180درجه بدست می اید

 

 

 

 

   

آفرین بچه های گلم درسته مجموع زاویه های داخلی همه  مثلثها  180 درجه  است.

در این مرحله  بعد از اینکه گروه ها  خود زاویه ها را اندازه گرفتند به این نتیجه رسیدند که مجموع زوایای داخلی مثلث 180درجه است .بعدمعلم با یک مثال شهودی این  قاعده رااثبات می کند تا درک مطلب بهتروعینی تر شود.

به طوری که مثلثی را روی کاغذ کشیده و زاویه های آن را مشخص کرده و رنگ میزنم

 

 

   

                                                                                                                                              

 

 سپس مثلث را به 3قسمت  تفکیک می کنیم.

 

                                                                         

 

بخش های تفکیک شده از سمت زوایا کنار هم می چسبانیم .به این ترتیب یک زاویه  نیم صفحه درست می شود که نشان می دهد مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180درجه است

 

 

 

   

ارزشیابی تکوینی:

حالا بچه ها با استفاده ازنقاله  زاویه هایی با هر یک از اندازه های زیر را در دفترتان رسم کنید (معلم دفتر دانش آموزان را نگاه می کند تا ببیند بچه ها زاویه ها را درست رسم کرده اند یا نه)

25درجه،45درجه،85درجه

ارزشیابی پایانی:

معلم از روی دفتر نمره 3نفر از دانش آموزان  را انتخاب می کند و آنها را به پای تخته می برد

زهرا تو نقاله را دستت بگیر قسمت های مختلف آن را مجددا به بچه ها نشان بده و طرز استفاده از آن را مثل یه معلم دوباره توضیح بده

فاطمه توزاویه هایی که با استفاده از نی ها بر روی تخته درست کرده ام را اندازه بگیرو اندازه های آنها را بلند واسه بچه ها بخوان

مهسا تو یک زاویه ی 70درجه ویک 120درجه در پایه تخته رسم کن.

 

تکلیف خلاقانه:

1. با استفاده از مقوای رنگی نقاله درست کنید و آن را درجه بندی کرده و به کلاس بیاورید

 2.چند مثلث بکشید و  زاویه های آن را اندازه گیری کنید وبنویسید