سوال مطرح شده : طرح درس
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  طرح درس
توضيحات : 

 سلام ، طرح درس روزانه ، دروس ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ را می خواستم کدام کتابکتاب مقطعکدام پایهبا چه روشیبرای چه کاریفقط می خواستم که نمیشه ؛ طرح درس نوشتن و آماده کردن با توجه به کار و منظور شما خودش زمان بر است ؛ هزینه بر است 


نام کاربر :  مریم عسکری
پست الکترونيکي :  M.askari1967@gmail.com
تاريخ درج :  چهارشنبه 10 خرداد 1396  23:26
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :