چگونه
 1394  1393  زمستان92  تابستان91
 93  پاییز 92  بهار 91  نوروز91
 اسفند  پاییز91  زمستان  بهار
 تابستان
 
 
چگونه
به حول و قوه خداوند بزرگ کتاب هایم را به چاپ رساندم
در این مهم آنانی که دستم را گرفتند و مرا یاری کردند
را به رسم ادب و احترام می ستایم.
دوشنبه 15 ارديبهشت 1393  7:12
منبع : رضا پورشیخ

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 5 اسفند 1395  9:32:29
تعداد بازديد از اين خبر : 3574

کليد واژه هاي مرتبط : تدریس یاددهی یادگیری روش تدریس الگوی تدریس فنون تدریس کلاسداری رضا پورشیخ  ;