چگونه
 1396  بهار  زمستان  اسفند
 نوروز91  تابستان  بهار 91  1393
 1394  پاییز91  زمستان92  پاییز 92
 تابستان91  93  1395
 
 
چگونه
به حول و قوه خداوند بزرگ کتاب هایم را به چاپ رساندم
در این مهم آنانی که دستم را گرفتند و مرا یاری کردند
را به رسم ادب و احترام می ستایم.
دوشنبه 15 ارديبهشت 1393  7:12
منبع : رضا پورشیخ

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 22 دى 1396  7:8:23
تعداد بازديد از اين خبر : 4232

کليد واژه هاي مرتبط : تدریس یاددهی یادگیری روش تدریس الگوی تدریس فنون تدریس کلاسداری رضا پورشیخ  ;