چگونه تدریس کنیم
 1394  1393  زمستان92  تابستان91
 93  پاییز 92  بهار 91  نوروز91
 اسفند  پاییز91  زمستان  بهار
 تابستان
 
 
چاپ کتاب
چگونه تدریس کنیم

کتاب چگونه تدریس کنیم

با بررسی 3 شیوه تدریس مهم معلم محور- فراگیر محور و یادگیری محور منتشر شد

این کتاب 168 صفحه و در انتشارات سایه گستر قزوین به انتشار رسید.


 

دوشنبه 5 خرداد 1393  17:10

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 2 بهمن 1395  1:17:42
تعداد بازديد از اين خبر : 2081

کليد واژه هاي مرتبط : طراحی آموزشی تدریس آموزش  ;