چگونه کلاسداری کنیم
 1394  1393  زمستان92  تابستان91
 93  پاییز 92  بهار 91  نوروز91
 اسفند  پاییز91  زمستان  بهار
 تابستان
 
 
چاپ کتاب
چگونه کلاسداری کنیم

کتاب چگونه کلاسداری کنیم

با بررسی دیدگاه های معلم

انواع روش کلاسداری

شیوه های مدیریت کلاس

نکات معلمی

و نکات مدیریت کلاس چندپایه و هوشمند

در انتشارات سایه گستر قزوین منتشر شد

دوشنبه 5 آبان 1393  17:14

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 4 بهمن 1395  10:49:51
تعداد بازديد از اين خبر : 2115

کليد واژه هاي مرتبط : طراحی آموزشی آموزش تدریس کلاسداری مدیریت کلاس علوم تربیتی  ;