چگونه کلاسداری کنیم
 1396  بهار  زمستان  اسفند
 نوروز91  تابستان  بهار 91  1393
 1394  پاییز91  زمستان92  پاییز 92
 تابستان91  93  1395
 
 
چاپ کتاب
چگونه کلاسداری کنیم

کتاب چگونه کلاسداری کنیم

با بررسی دیدگاه های معلم

انواع روش کلاسداری

شیوه های مدیریت کلاس

نکات معلمی

و نکات مدیریت کلاس چندپایه و هوشمند

در انتشارات سایه گستر قزوین منتشر شد

دوشنبه 5 آبان 1393  17:14

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 4 بهمن 1397  3:54:45
تعداد بازديد از اين خبر : 3442

کليد واژه هاي مرتبط : طراحی آموزشی آموزش تدریس کلاسداری مدیریت کلاس علوم تربیتی  ;