فرم ارزیابی از معلم
 1396  بهار  زمستان  اسفند
 نوروز91  تابستان  بهار 91  1393
 1394  پاییز91  زمستان92  پاییز 92
 تابستان91  93  1395
 
 
شاخص های ارزیابی از معلم
فرم ارزیابی از معلم

حیطه

مستندات

فعالیت

شاخص های ارزیابی

2

1

0

توضیحات

مـعلــــــم

 

 

 

 

 

 

دفتر نمره کلاسی

دفتر مدیریت کلاس

چک لیست رفتاری

فیلم

عکس

آلبوم فعالیت ها

طرح درس

طراحی آموزشی

تقویم آموزشی

دستورالعمل ها

تفاهم نامه

پوشه کار

نمایشگاه کلاسی

سند تحول بنیادین

برنامه ریزی سالیانه

صورتجلسه ها

واقعه نگاری

آزمون ها

فرم الف و ب

تکالیف خلاقانه

فعالیت مکمل

فوق برنامه ها

 

روش تـدریس

داشتن طرح درس مکتوب ( سناریو نویسی یا جدولی)

 

 

 

 

انطباق طرح درس با روش تدریس و محتوای آموزشی

 

 

 

 

رفتار ورودی"ایجاد انگیزه ورغبت، جلب توجه، ارائه محرک ذهنی و..."

 

 

 

 

استفاده از رسانه های آموزشی مناسب و متناسب

 

 

 

 

روش تدریس فعال- مشارکتی- عملکردی- یاددهی و یادگیری – دست ورزی و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشیـــابی

ارزشیابی حین تدریس "آغازین،ورودی،تشخیصی، تکوینی و..."

 

 

 

 

ارزشیابی بعد از تدریس " پایانی، جامع، عملکردی، خود ارزیابی و..."

 

 

 

 

ثبت نمودار پیشرفت تحصیلی " درس به درس"

 

 

 

 

انطباق روش ارزشیابی با طرح درس، روش تدریس و محیط آموزشی

 

 

 

 

گزارش ارزشیابی " پوشه کار، نمایشگاه،آزمون عملکردی، دفتر مدیریت کلاس

 

 

 

 

استفاده از وسایل و رسانه های ارزشیابی

 

 

 

 

پوشه نمونه سوالات و آزمون ها

 

 

 

 

خـلاقیت

محیط کلاس" چیدمان صندلی ها، تزیین کلاس، تابلو و پرژکتو و..."

 

 

 

 

تدریس" فنون و روش تدریس، الگو ی تدریس، تکالیف خلاقانه و ..."

 

 

 

 

ابزار ها و رسانه های آموزشی " دست سازه، گروه محور، فراگیر محور و..."

 

 

 

 

تولید محتوا" نوشتاری، الکترونیک، تصویری, صوتی و..."

 

 

 

 

ارزشیابی " پوشه کار، واقعه نگاری؛ چک لیست رفتاری، عملکردی و..."

 

 

 

 

طـرح ها

طرح های ابلاغی سازمان" طرح شهاب، کرامت، جابربن حیان و..."

 

 

 

 

بکار گیری کلاس هوشمند، تدریس الکترونیکی، آموزش مجازی و...

 

 

 

 

فوق برنامه، اردو، بازدید علمی و...

 

 

 

 

مسابقات و جشنواره ها

 

 

 

 

ارتقا علمی و مهارتی

شرکت در جشنواره الگوی برتر تدریس

 

 

 

 

شرکت در جشنواره تولید محتوا

 

 

 

 

شرکت در جشنواره جابربن حیان

 

 

 

 

اقدام پژوهی، درس پژوهی، دست سازه ها و...

 

 

 

 

خودیادگیری "گواهینامه ها، شرکت در جلسات ، عضویت مجلات تخصصی و..."

 

 

 

 

مقاله، طرح درس، تالیفات، نرم افزارآموزشی ، آثار هنری و...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه 7 اسفند 1395  8:2

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 21 آذر 1398  17:6:12
تعداد بازديد از اين خبر : 3931