چند نکته برای کلاسداری موفق
 1396  بهار  زمستان  اسفند
 نوروز91  تابستان  بهار 91  1393
 1394  پاییز91  زمستان92  پاییز 92
 تابستان91  93  1395
 
 
کلاسداری
چند نکته برای کلاسداری موفق

کلاسداری

نویسنده:رضا پورشیخ

تکنولوژیست آموزشی

مقدمه:

اداره کلاسی کار آمد و موثر یگانه راهی است که به آموزش و یادگیری مفید و موثر ختم می‎شود. ایجاد نظم و هماهنگی شرط لازم برای آموزش سودمند است، اما کافی نیست. چنانچه مدیریت درکلاس درس به خوبی اعمال شود، رفتارهای مناسب دانش‎آموزان تقویت شده و رفتارهای نا مناسب آنان که مستلزم شیوه‎های برخورد خاص خود می‎باشد، کاهش می‎یابد و این امر زمینه را برای آموزش و یادگیری هدفمند دانش‎آموزان فراهم می‎کند.

مدیریت کلاس که با هدف آموزش اثر بخش اجرا گردد، شیوه‎های متفاوتی می‎طلبد. هر معلم بسته به شرایط کلاس و دانش‎آموزان و روحیات خویش از دو روش نظارت کلی بهره می‎برد. یکی نظارت بر رفتار اجتماعی دانش‎آموزان با عنوان انضباط و دیگری نظارت بر کلاس از راه برنامه‎های آموزشی مورد نیاز.

مدیریت در هر کلاس به دنبال برقراری ارتباط بادانش‎آموزان میسر است. بدیهی است که هر یک از معلمان در برقراری ارتباط با دانش‎آموزان روش خاصی دارند که ناشی از شخصیت معلم، شخصیت دانش‎آموزان و موقعیت است. با این حال می‎توان گفت انواع روابط که موجب افزایش انگیزه کفایت و کنترل دانش‎آموزان می‎شود عمومیت دارد.

معلم باید ابتدا رابطه مثبت، حمایت کننده و قابل اعتماد با دانش‎آموزان برقرار کند. این هدف هنگامی حاصل می‎شود که معلم برای کنترل دانش‎آموزان بیش از اندازه از تنبیه استفاده نکند، از شوخی‎های زننده پرهیز کند، از پیش داوری‎های غیر منصفانه بپرهیزد.

هم چنین معلم باید در هر موقعیتی آرامش خود را حفظ کند تا رفتارش قابل پیش‎بینی باشد و دانش‎آموزان به او اعتماد کنند. چنین معلمی می‎تواند با مدیریت کلاس درسی کارا و پرانگیزه داشته باشد و دانش‎آموزان برای کشف حقایق و مفاهیم جدید علمی ـ آموزشی تلاش کنند و در سایه چنین رابطه و مدیریتی، تجربه‎هایی حاصل کنند که در هیچ کتابی نمی‎توان یافت.

 

پیشنهادها

الف ) مدیریت کلاس

1ـ کلاس را در ‎آغاز با جدیت شروع کند و متعاقب آن آزادی بیشتری به دانش‎آموزان بدهد.

2ـ مقررات کلاس را با مشارکت دانش‎آموزان و با تاکید بر پیام مثبت اطاعت از قوانین نه بر نتایج منفی حاصل از قانون شکنی تدوین کند.

3ـ معلم نباید به دانش‎آموزان امکان دهد اورا متقاعد سازند که شرایط و ضوابط مورد نظرش رامرتب تغییر دهد.

4ـ تمرکز بر عملکرد دانش‎آموزان در صورتی که شخصیت آنها مورد هدف قرار نگیرد.

5ـ پرهیز از انتقام جویی یا تمسخر دانش‎آموزان.

6ـ چشم پوشی از اشتباهات کوچک.

7ـ شناسایی و پذیرش اشتباهات بادادن فرصت دوباره برای جبران آن.

8ـ در صورت لزوم دانش‎آموز به طور مستقیم مورد خطاب قرار گیرد تا عکس العمل معلم مشخص کند که رفتار دانش‎آموز بسیار نابجا است.

9ـ از بین بردن اساس و ریشه رفتارهای نامطلوب.

10ـ آرام و قاطع عمل کند.

11ـ به دانش‎آموزان توجه کند  و تلاش نماید تا این توجه را نشان دهد.

12ـ بدنبال جانشینی بهتر برای تنبیه و آگاهی یابی باشد.

13ـ نشان دهد از آنچه در کلاس می‎گذرد آگاه است.

14ـ انتظارات خود و نیازهای دانش‎آموزان را با هم در نظر بگیرد.

15ـ سمبلی از رفتارهای مطلوب باشد و از ریا و تظاهر بپرهیزد.( نمونه عملی رفتار و الگو مستقیم).

 

ب) ارتباط با دانش‎آموز

1ـ مودبانه صحبت کردن معلم. (عدم استفاده از کلمات دستوری مانند باید و مجبورید).

2ـ نام دانش‎آموزان را به خاطر سپردن.

3ـ از دانش‎آموزان تشکر کردن.

4ـ تادیب انفرادی یا شخصی.

5ـ دوستانه رفتار کردن به جای دوست بودن با دانش‎آموزان.

6ـ اهمیت دادن به نظرات دانش‎آموز.

7ـ استفاده از ارتباط غیر کلامی (ارتباط چشم، حرکات سر و...).

8ـ استفاده از واژه «ما» به جای «تو».

 

 

شنبه 7 اسفند 1395  8:4

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 22 آذر 1398  11:46:48
تعداد بازديد از اين خبر : 2187