کلیات و فنون روش های تدریس
 1396  بهار  زمستان  اسفند
 نوروز91  تابستان  بهار 91  1393
 1394  پاییز91  زمستان92  پاییز 92
 تابستان91  93  1395
 
 
کلیات و فنون روش های تدریس
کلیات و فنون روش های تدریس

کلیات روش ها و فنون تدریس در کلاس درس                   کتاب چگونه آموزش را طراحی کنیم: رضا پورشیخ

روش تدریس

رویکرد

توضیحات روش تدریس

الگو های تدریس

ارزشیابی

رسانه ها

میزان

فعالیت فراگیر

معلم محور

 

سنتی

X

سخت

مستقیم

زمان تدریس؛ مکان؛ محتوا، تجارب آموزشی، رسانه های آموزشی، چیدمان کلاس و... بسته ،کلاسیک و تماماً تحت کنترل مستقیم معلم.

ملاک قبولی نمره ؛مطابق کتاب ارزشیابی می شود،هدف نویسی بصورت رفتارگرایانه؛

تدریس مطابق برنامه و جدول ابلاغی انجام می شود. کلاس ها رسمی و چهار گوش است.

معلم کاملاً مجری و آموزش دهنده است. زمان در این روش بسیار مهم است.

مدیریت کلاس ، بسته و دیکتاتوری و مقتدرانه است... جمعیت کلاس بالاست

برای فراگیران مشق، حل مسئله، تکرار و حفظ کردن توصیه می شود

سخنرانی

 کنفرانس - سمینار

چندحسی

قصه گویی

قصه خوانی

ارائه مطلب

تکرار و تمرین

حفظ و تکرار...

نمره ملاک

بسته پاسخ

آغازین (اولین جلسه)

ورودی(اول زنگ)

تکوینی

پایانی

معلم محور

گران

کارخانه ساخت

تخصصی

نمایشی

 

 

20%

زمان تدریس

 

مشارکتی

X

سخت

نیمه مستقیم

فراگیران در امر آموزش با معلم همکاری می کنند. مدیریت کلاس دمکراسی بسته.

فراگیر،گاهی بعنوان رسانه و یا جزئی از فرآیند آموزش استفاده می شود.

معلم سعی می کند گروه بندی کرده و از گروه فعالیت بخواهد. 3 حیطه هدفگذاری می شود.

گروه بندی بصورت تصادفی و یا از ابتدای سال انتخاب می شود و ثابت نصب شده است.

در روش های سنتی و رفتارگریان بیشتر بر روی دانش و تقویت حافظه کار می شود.

در این روش تدریس برای دروس عملی ، مهارتی و تمرینی استفاده می شود.

نمایشی – نقش آفرینی

 گردش علمی

پرسش و پاسخ(سقراطی)

آزمایشی

بازی های تربیتی...

سنجش ورودی دوره

کتبی

شفاهی

عملی

کارخانه ساخت

ارزان

عمومی

 

 

40%

زمان تدریس

یاددهی و یادگیری

 

فعال

انفرادی

Y

نرم

نیمه مستقیم

تجارب، فعالیت آموزشی و یادگیری ،حل تمرین و مکاشفه بصورت انفرادی انجام می شود.

نقش معلم راهنمایی، هدایت و نظارت است. تدریس گاهی توسط همکلاسی انجام می شود.

معلم یار و یا خلیقه کلاس نقش مهمی در رفع اشکال و دیدن تکالیف دارد.

در این روش حیطه دانش با نمره ارزشیابی شده، مهارت و نگرش بصورت چک لیست رفتاری مورد سنجش قرار می گیرد که نیمه توصیفی می باشد.

جمعیت کلاس پایین 10تا20 نفر می باشد.

در این کلاس همهمه و سر و صدا زیاد است و کنترل آن سخت.

مدیریت کلاس گاهاً مشاوره ای، مقتدرانه و گاهی هم بی تفاوت است.

یادسپار

 یادیار

اکتشافی

 بدیعه پردازی

تخیل هدایت شده

الگوی اصلاح رفتار

آگاهی یابی

جرات آموزی...

چک لیست رفتاری

دانش= نمره

مهارت= توصیفی

انگیزه= نامحسوس

باز پاسخ

جای خالی

چند گزینه ای

بلی- خیر

دست سازه

ارزان

ساده

 

 

 

50%

زمان تدریس

 

فعال

گروهی

Y

نرم

غیرمستقیم

یادگیری از همسالان، هم اندیشی؛ همکاری، همیاری ، فعالیت گروهی بسیار مهم است.

فعالیت های یاددهی و یادگیری بصورت گروهی انجام شده و بعد از ارزشیابی تشخیصی گروه بندی بصورت برنامه ریزی شده توسط معلم انجام می شود.

مدیریت کلاس مشاوره ای و رهبری است.

ارزشیابی تکوینی گروهی انجام می شود و گروهی هم نمره داده می شود.(بازخورد گیری)

ارزشیابی توصیفی و بیشتر به میزان ادراکات و فعالیت گروهی بستگی دارد.

همیاری در گروه،مسئولیت پذیری،تعلق داشتن به گروه، اصلاح نگرش بسیار مهم است.

بارش مغزی

تفحص گروهی

بحث گروهی

شبیه سازی

 بدیعه پردازی

ایفای نقش

تدریس اعضای تیم

تشخیصی

توصیفی

مفهومی

تکوینی گروهی

چک لیست رفتاری

نامحسوس

ابتکاری

دست سازه

کاربردی

 

 

80%

زمان تدریس

 

ساختارگرایی

Y

نرم

غیرمستقیم

دروسی که نیاز به مرتب سازی یا سازماندهی دانش، تجارب قبلی دارد انجام می شود.

فعالیت فراگیران در گروه یا بصورت انفرادی انجام می شود.(نکات مهم گروه بندی)

دروس امروز ارتباط طولی و عرضی با دانش و تجارب قبلی دارد پس ارزشیابی تشخیصی نقش مهمی را ایفا می کند. ارزشیابی هم توصیفی و هم نمره است. هدفگذاری در 5 حیطه .

ارزشیابی تکوینی هم گروهی و هم انفرادی است ولی ارزشیابی پایانی انفرادیست.

روش ،فنون، وسیله، طرح و ... نو و تازه در این روش کشف و خلق می شود بهمین خاطر خلاقیت بالاترین سطح نمره را دارد. بالاترین سطح یادگیری ،خود یادگیری است.

مدیریت کلاس رهبری و دمکراسی است.

//

پیش سازمان دهنده

یادگیری در حد تسلط

محاکم قضایی

کاوشگری علمی

9گام گانیه

کلاه رنگی

دریافت مفاهیم

آموزش مستقیم در جامعه

تشخیصی

توصیفی

عملکردی

خلاقانه

کتاب باز

نمایشگاهی

پروژه ای

نامحسوس

طبیعی

دست سازه

تخصصی

کارخانه ساخت

خلاقانه

 

 

 

80تا100%

زمان کلاس

 

شنبه 7 اسفند 1395  8:14

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 22 آذر 1398  6:23:26
تعداد بازديد از اين خبر : 2302